I wont back down – Drevet och Suhonen

 

Om jag var i Håkan Juholts kläder skulle jag vara ganska medtagen vid det här laget. Men Håkan är en kämpe. Han är med på fotografiska museet  och visar sitt stöd till Stefan Löven när han blir vald, som i sin tur kontrar med att se att Håkan har en viktig roll i partiet och åka runt i landet och tala politik. Håkan har uppenbarligen stort förtroende lokalt i partiet. Det är en styrka som S borde använda sig av. När Håkan valdes till partiordförande var det till toner av:

Tom Petty And The Heartbreakers – I Won’t Back Down

Johnny Cash Cover – I Won’t Back Down

En S-ledare ska bekämpa rofferi . Det skriver 4 socialdemokrater i SvD angående Håkan Juholts lägenhetsaffär.

Drevet mot Juholt styrs inifrån S

Stormen kring Håkan Juholt börjar i de skyttevärn som sedan länge grävts inom partiet. En tradition där radikala socialdemokrater som viker av från en rent nyliberal agenda ska bort. Och medierna agerar villigt megafon, skriver Daniel Suhonen, chefredaktör för S-tidskriften Tiden.Se Drevet styrs innifrån.

Reglerna uppdaterades efteråt.

 

 

Hubot i snabbköpet

I samband med Håkan Juholts tillkortakommanden och kapten på lyxkryssaren utanför Italiens kust, som varit lite okoncentrerad i samband med att olyckan inträffade, börjar nu människor fundera på om vi inte skulle behöva en uppgradering. Är människan egentligen bara en betaversion?  Kommer det något mer stabilt?

En Hubot som politiker programmerad för att säga att:  Vi tar ansvar för Sverige.

Nu riktar vi blickarna mot framtiden – Stefan Löfven (S)

Så avslutade Stefan Löfven sitt tal på fotografiska museet i Stockholm. Han är på många sätt en antites av Håkan Juholt som är en mycket god känslostyrd retoriker. Mannen med ett stort hjärta som vill så mycket, men som inte lyckades visa på en tydlig koppling mellan idé och praktiska lösningar på dagens problem. Stefan Löfven är däremot lågmäld och eftertänksam och kommer troligen inte att behöva be om ursäkt för sitt agerande i framtiden. Men det får tiden utvisa. Han kommer med all säkerhet bli synad i tömmarna på samma sätt som hans företrädare. Håkan Juholt påminner om Olof Palmes vältaliga retorik. Stefan Löven är mer lik Ingvar Carlsson och kommer antagligen bli en utmärkt lagledare, som tillåter andra att få framträda och utvecklas. Men Ingvar Carlsson som blev intervjuad i SvT 1den 27 januari 2012, gav Stefan Löfven rådet att vara sig själv. Det går inte att kopiera någon annan och det kommer att räcka gott.  Ingvar Carlsson försökte inte kopiera Olof Palme.

I TV-soffan kommenterade Jens Orback, generalsekreterare Palmecentret att Stefan Löfven är extra lämpad att förstå vilken extremt konkurrensutsatt värld vi lever i och hur nödvändigt det är för Sverige att ha ett internationellt perspektiv på politiken. Det finns ett samband mellan hur Sverige klarar sig i den internationella konkurrensen och hur det kommer gå med jobb och välfärd.

Jytte Guteland, tidigare SSU-ordförande, menar att Stefan Löfven är en person som har starkt förtroende inom S. Hon var nöjd med att han pekat på jobbfrågorna och näringspolitiken, utbildningen, de internationella frågorna och även talat om feminism, HBT-frågor, miljön och klimatet.

Stefan Löfven lyckades täcka upp de flesta politiska frågorna, men fokus riktade han av naturliga skäl på arbetsmarknadsfrågor och en budget i balans. Det är på detta område som S tappat trovärdigheten.

Nu blev det en kort process. När ett skepp håller på att sjunka är det inte aktuellt att börja fundera på att driva en lång demokratisk process för att hitta rätt ledare. VU förankrade sig inom distrikten och hittade en kandidat som ,enligt Tomas Bodström fd justitieminister, ingen har något negativt att säga om. Ett svårt sargat parti behöver en enande kraft som har en mer lågmäld lagledarprofil.

SSU ger råd till  Stefan Löfven.

 

Tendens – stress i arbetslivet – tillit eller kontroll

Programmet tendens i SR P1 tar upp stressen i arbetslivet.

Det är januari. Kalendern är införskaffad.  Ett nytt arbetsår väntar. För många innebär det ännu mer effektiviseringar och ännu mindre tid.
Hur påverkas vi, inte minst anställda inom vården, av den ökade kontrollen på jobbet?
I Tendens och Barnen den här veckan berättar vuxna och barn om hur de förhåller sig till det alltmer uppskruvade tempot i samhället.
Var går gränsen?

Svaret är enkelt, gränsen har redan i många fall överskridits.

I SR P1:s Tendens behandlades kronisk stress.

” Sture Eriksson är överläkare i geriatrik vid Umeå Universitetssjukhus och forskar om stress bland vårdpersonal, speciellt om sjuksköterskornas arbetssituation.
Han ser med oro på utvecklingen där allt mer tonvikt läggs på registrering, dokumentation och vårdprogram.
– Ju mer kontroll som läggs på personalen desto mindre tilltro får de till sin egen förmåga. Och det i sin tur leder till ökad stress och att kreativiteten kvävs, säger Sture Eriksson.

Gunilla Strandberg var tidigare sjuksköterska men är nu professor i omvårdnad. Hon menar att ”samvetsstressen” är stor bland vårdpersonalen, ett begrepp som hennes arbetsgrupp myntat.
I en av studierna har både vårdpersonal som blivit utbrända och som är långtidsfriska intervjuats.
– Det fanns en tydlig skillnad i inställningen till arbetsinsatsen, säger Gunilla. De som var utbrända kände sig ofta otillräckliga och bar med sig arbetet hem, medan de som var långtidsfriska kände att de gjort ett bra arbete utifrån de förutsättningar som fanns.”

Av kommentarerna till programmet framkom att samma dokumentationsbehov skapar stress hos lärare. Tillit eller kontroll. Kontrollen går ut över det löpande arbetet med elever och patienter. För inte blir det personalförstärkningar för att hantera kontrollapparaten lokalt. Däremot kommer det sannolikt att behövas mer personer centralt för att bearbeta materialet och kostnaderna ökar. Effekten blir att rationaliseringskraven ökar än mer bland vårdpersonal och lärare, vilket i sin tur drabbar både personal och de som behöver bra vård och utbildning.

SR P1 nyheter 26 januari 2012, avslöjades att privat äldrevård har 10 procent mindre lönekostnader än de kommunala motsvarigheterna. Det är däremot inte klart om kvalitén är lägre eller om de privata vårdformerna är mer effektiva. Här borde mer forskning sättas in. På vilka sätt kan de privata klara av att ha likvärdig kvalitet. Det vi sett när det gäller Carema och Attendo har inte resultatet blivit så lysande. Det är mycket svårt att tänka sig att rationalisera inom den här verksamheten utan att det går ut över personal,  vårdbehövande och elever.

Stefan Löfven nominerad till ny S-ledare

Klockan 15.00 den torsdagen 26 januari 2012, presenterar partisekreteraren Carin Jämtin att Stefan Löfven, IF Metall, som nominerad till partiordförande i S.

På TV4 kommenterade Jens Orback, generalsekreterare i Palmeinstitutet, och TV4:s reporter Ulf Christoffersson TV4 nomineringen. Jens Orback tyckte att det var ett bra val. Stefan Löfven är en mycket modern politiker och fackföreningsledare. Samarbetat med näringslivet och politik är viktig i en globaliserad värld, där Sverige är mycket exportberoende.

Ulf Christoffersson pekar på några problem. Stefan Löfven sitter inte i riksdagen och kan inte ta partiledardebatterna. Någon eller några andra måste ta debatten i riksdag. Ulf Christoffersson pekade även på att Stefan Löfven är för kärnkraft vilket kan skapa problem i samarbetet med Miljöpartiet. Han sa även som ordförande i IF Metall nej till jämställdhets (kvinno) potter.

Vi har de framtida lösningarna på de framtida problemen, sa Stefan Löfven. Han har den traditionella S-bakgrunden och har varit svetsare på Hägglunds. Arbetsmarknadsfrågor och jobbpolitik är naturligvis hans styrka. Frihet och solidaritet talade han om. Framtiden är inte ödesbestämd, det är vi människor tillsammans utformas av människor tillsammans. Stefan Löfven 54 år – fyller 55 år i år och blir den äldsta partiledaren. Har suttit i VU (verkställande utskottet i 6 år). Iris Melander Stefan Löfvens mamma intervjuas. Hon hoppas att han ska se till att vi på landet ska få det lite bättre säger hon och skrattar. Stefan började sin yrkeskarriär tillsammans med pappan, med att sortera timmer. Han är adopterad och lämnades av sin biologiska mamma när han var ett år. Det fick vi reda på av hans ett år äldre bror som intervjuades. Han hoppades att det skulle gå bra för Stefan men inte för bra eftersom han röstade på alliansen. Stefan har vuxit upp i det rödaste Ådalen och arbetat som svetsare på Hägglunds i Ö-vik. Trots att Stefan bott i Stockholm i många år nu har han inte glömt bort sina rötter och håller fortfarande på Modo i hockey. Har haft ett brinnande intresse för fackliga frågor i alla år. Ärlighet och respekt var ord som framkom vid intervjuerna med tidigare arbetskamrater. Stefan är intresserad av poesi och läser gärna Stig Sjödin.

Under rubrik: Leissner: Fungerar om S är inställt på delat ledarskap. Maria Leissner, tidigare partiledare för Folkpartiet, ser problem men också möjligheter för en partiledare som inte sitter i riksdagen. Så länge ett parti är inställt på ett delat ledarskap kommer det att fungera, tror hon. Källa I SvD den 26/1.

Tre personer intervjuades i radions P1:

PJ Anders Linder, politisk chefredaktör SvD. Stefan Löfven bra person, klok.
Förstår att Europa är viktig för Sverige exportindustri och att energi frågan är avgörande för svensk konkurrenskraft. Stefan Löfven kan vara pådrivande i den näringspolitiska debatten, där regeringen är passiva idag. Han varnade dock för att Stefan Löfven har orimliga förväntningar på sig.

Anders Lindberg, Aftonbladet, som såg Stefan Löfven som räddaren i nöden. Stefans egenskaper är att vara trygg och har ordning och reda omkring sig, han bottnar i de värderingarna och kommer att fokusera på tillväxt och jobb. Precis rätt profil. Finns När huset brinner ner, kan man inte sätta igång ett val av brandchef. Det var rätt att agera akut. Stefans två närmaste utmaningar är först ena partiet och sen vinna val.

Lotta Gröning, krönikör i Expressen, bra person, tänker efter före, står med båda fötterna på jorden. Problemet som hon ser är att han inte är vald i en i en öppen process.

Christer Isaksson, S-kännare:

En ledare som kan ena ett splittrat parti. Stefan stöttade Juholt in i det sista. Brist på politisk erfarenhet. Klassisk socialdemokrat. Frihet och rättvisa. Tillbaka till rötterna.
Kärnkraftsvän, kan försvåra samarbeta med miljöpartiet. Är internt förankrad. Måste stöttas av hela partiet. Ny ekonomisk-politisk talesperson kommer troligen att utses. Christers tips: Sven Erik Österberg som är tung i ekonomiska och arbetspolitiska frågor. Gruppledare, Ylva Johansson. Även Tomas Östros kan vara en eventuell kandidat som ekonomisk-politisk talesman.

Tomas Bodström, tidigare justitieminister, hade hellre sett en öppen process. Men valet av Stefan Löfven kan locka tillbaka LO-medlemmar som nu flytt partiet. Kommer att stiga i opinion. Går allting bra så kommer han vara självskriven till partiordförande på kongressen 2013.

Lena Sommestad S-kvinnorna har stort förtroende för Stefan Löfven, även om hon gärna sett en kvinna i rollen. Hon förväntar sig nu ett jämställt lag runt honom.

Carina Moberg ansvarig för S i riksdagen och Tommy Waidelich, ekonomisk politisk talman kommer antagligen att bytas ut var en allmän uppfattning. Det var ju Håkans team.

Signatur tokmoderaten påminner om Stefan Löfvens agerande med Antonov i samband med Saabaffären.

http://nyheter24.se/blogg/tokmoderaten/2012/01/26/lofven-och-antonov-tva-vargar-fromma-som-lamm/

http://it24.idg.se/

http://nyheter24.se/

Mediernas makt Juholt och Reinfeldt

I svallvågorna efter Håkan Juholts avgång diskuteras mediernas makt. Här är två bra artiklar från Dagens Arena.

Inte bara drev och Borgerliga missar.

Peter Wolodarski skrev i DN på ledarsidan: 13 punkter om en olycka i svensk politik.Olyckan var Håkan Juholt. 

Frågan är vilka missar som har varit allvarligast. Ser vi till den mediala exponeringen är det uppenbarligen de missar som Håkan Juholt har gjort tilldragit sig avsevärt mycket större intresse i media än de fadäser som kommit från den borgerliga sidan. Om vi skärskådar missarna är det svårt att på sakliga grunder se varför.

Media tycks inte gynna S.

Här är en lista på Fredrik Reinfeldts fadäser. Ingen människa är felfri. Hanteringen av Serafen är rena skandalen. Serafen kastar en skugga över Felippa Reinfeldt.

”Signatur Modig gör ett viktigt påpekande:

Juholt var faktiskt känd innan han blev vald för att ‘hitta på’ och vara ovarsam med fakta. Hur kan valkommisionen bortse från det? Det mest besvärande var antagligen att han inte kunde frågorna som låg på hans eget bord i riksdagen nämligen försvarsfrågorna med dess implikationer för förhållandet till utlandet (läs Libyen). Men Juholt är borta och det känns onödigt spilla energi på diskussion om vad som hänt. Problemen framåt är onekligen stora. Vad vi kan lära av valet med Juholt och tidigare Mona Sahlin är att SAPs valberedning inte är att lita på och sannolikt inte heller VU. En öppen valprocess fordras. Dessutom kan konstateras att förlitande på media i den politiska processen förvanskar politiken. Vad göra? Internet är ett utmärkt medium och täckningen i landets hushåll är stor. Arena är öppet för debatt. News Mill likaså. 351 riksdagsledamöter från olika partier borde ha något att tillföra eller? stäng

Till skillnad från signatur Modig tycker jag att det är viktigt att diskutera det som har varit och försöka dra erfarenheter av det och lära sig för framtiden. När vi vet oddsen, att en socialdemokratisk partiledare blir mer granskad än andra, är det inte svårt att förstå att S nu har svårt att hitta en lämplig kandidat. Vem är så oklanderlig? Vem vill utsätta sig för ett nytt mediadrev?

Mona Sahlin, Wanja Lundby Wedin och Håkan Juholt har uppenbarligen alla begått fel. Men som min förgående artikel visar har även de borgerliga begått allvarliga fel. Ska S ledare bli bedömda efter en helt annan skala?

Mitt förslag på partiledare för S är Jan Eliasson. Han är diplomat och det kan verkligen behövas i den stormiga värld vi nu befinner S befinner sig i. Jan Eliasson har även rutin. 

Med Jan Eliasson som tillfällig partiledare skulle S få tid på sig att föra en öppen debatt om politisk och ledarskap fram till kongressen i april 2013. Många vill idag se ett öppnare demokratisk process inom S. Det skulle Jan Eliasson som partiledare.

”Signatur Modig gör ett viktigt påpekande:

Juholt var faktiskt känd innan han blev vald för att ‘hitta på’ och vara ovarsam med fakta. Hur kan valkommisionen bortse från det? Det mest besvärande var antagligen att han inte kunde frågorna som låg på hans eget bord i riksdagen nämligen försvarsfrågorna med dess implikationer för förhållandet till utlandet (läs Libyen). Men Juholt är borta och det känns onödigt spilla energi på diskussion om vad som hänt. Problemen framåt är onekligen stora. Vad vi kan lära av valet med Juholt och tidigare Mona Sahlin är att SAPs valberedning inte är att lita på och sannolikt inte heller VU. En öppen valprocess fordras. Dessutom kan konstateras att förlitande på media i den politiska processen förvanskar politiken. Vad göra? Internet är ett utmärkt medium och täckningen i landets hushåll är stor. Arena är öppet för debatt. News Mill likaså. 351 riksdagsledamöter från olika partier borde ha något att tillföra eller? stäng

Till skillnad från signatur Modig tycker jag att det är viktigt att diskutera det som har varit och försöka dra erfarenheter av det och lära sig för framtiden. När vi vet oddsen, att en socialdemokratisk partiledare blir mer granskad än andra, är det inte svårt att förstå att S nu har svårt att hitta en lämplig kandidat. Vem är så oklanderlig? Vem vill utsätta sig för ett nytt mediadrev?

Mona Sahlin, Wanja Lundby Wedin och Håkan Juholt har uppenbarligen alla begått fel. Men som min förgående artikel visar har även de borgerliga begått allvarliga fel. Ska S ledare bli bedömda efter en helt annan skala?

Mitt förslag på partiledare för S är Jan Eliasson. Han är diplomat och det kan verkligen behövas i den stormiga värld vi nu befinner S befinner sig i.

Jan Eliasson har även rutin. 

WEF och kapitalismens kris

I Sverige talar vi om krisen inom S. I Europa famlar Socialdemokraterna i mörkret och försöker hitta en politik för att möta de utmaningar mänskligheten står inför idag. Ljuset i mörkret kommer istället från annat håll. Glädjande nog börjar kapitalismens kris diskuteras av eliterna. Nöden har ingen lag.

”När politiker och näringslivstoppar möts vid det årliga elitmötet kommer de nu att tvingas diskutera kapitalismens kris.

En gång om året möts högdjuren från den politiska världen, tunga internationella företagsledare och inflytelserika forskare i den exklusiva vintersportorten Davos i Schweiz under rubriken World Economic Forum. Men den här gången kommer samtalsämnena att bli annorlunda mot hur det brukar vara bland de 1 600 utvalda deltagarna, däribland 40 stats- och regeringschefer. Eurokrisen och den usla konjunkturen i västvärlden kastar numera långa skuggor över kapitalismen och ämnena blir svåra att undvika på WEF-mötet som inleds på onsdagen.
– Eurokrisen står förstås högt på dagordningen i Davos. Men en annan fråga som ryckt fram under det senaste året är inkomstojämlikheten, det går så vansinnigt bra för den rikaste 1-procenten, säger Jan Häggström, chefekonom på Handelsbanken. ”
Occupy Wall Street-rörelsen har spritt sig över världen och finns redan på plats i den schweiziska skidorten. Protestanterna campar i igloos för att visa deltagarna att de andra 99 procenten finns.
– På möten som resten av samhället är utestängt från diskuterar den här mäktiga 1-procenten och bestämmer om ödet för de andra 99 procenten i den här världen, sade David Roth, organisatör av Camp Igloo i Davos till Reuters.
Häggström pekar också på problemen med kapitalismens kris, de svårigheter som västländerna har sett de senaste åren. Och Klaus Schwaab, mötesarrangören och grundaren av WEF är också bekymrad över läget i världen.
– Vi har ett allmänt moralgap, vi är överskuldsatta, vi har underlåtit att investera i framtiden, vi har underminerat den sociala sammanhållningen och vi riskerar att fullständigt förlora framtida generationers förtroende, säger Schwaab till AFP.

Det här är ord och inga visor från Klaus Schwaab. Den här berättelsen skiljer sig radikalt från ”det blir så mycket bättre” som är den allmänna visdom som vi vant oss att höra från eliterna. Det räcker inte bara att upprepa fraser om att allt blir så mycket bättre om vi för en politik som leder till att civilisationen brakar samman. Första steget är att verkligheten som den faktiskt är och inte sopa allt obehagligt under mattan.

Äntligen! Om eliterna börjar inse att något måste göras, skulle de tillsammans med gräsrötterna, kunna skissera en förändring som är mer än bara tomma ord. Här har vi det verkligt moderna. Nu gäller det att gå från ord till handling så att vi kan sjunga med Ted Gärdestad igen.

Juholt avgår och spekulation om nu ledare börjar

Håkan Juholt avgår.

Vad valet visar.  

Jan Eliasson ny partiordförande för S? Ett, i mitt tycke, bra val i det läge som S nu befinner sig i. Hans diplomati skulle vara välkommen.

Carin Jämtin har växt som partisekreterare och är nu en  stark kandidat.

Anders Sundström sa nej. Margot Wallstöms öppning kan locka andra.

Björn Ranelid  ny S-ordförande?

Politik som boxningsmatch.

Religiös sekt?

Håkan Juholt: Kompromisserna kompromiss?

Toppjobb till Mona Sahlin?

I denna artikel  säger Stefan Stern några bra saker. Men sen blir ett stolpskott när han menar att inte driftsformerna är betydelsefulla. Det är klart att vi ska välja den driftform som ger mest valuta för pengarna. Då menar jag kvalité och förbättringar av verksamheten.  Att vi i valfrihetens namn tror att den kinesiska staten är lämpligare att driva Stockholm tunnelbana leder lite konstigt. Varför skulle vara ett bättre alternativ än landstinget i Stockholm?

Kom igen Lena Sommestad

Lena Sommestad kom igen.

Att vara modern innebär att hitta nya lösningar på dagens utmaningar, menar Lena.

Lena säger nej till europakten. Hon är i gott sällskap. Joseph Stiglitz menar att  plans are a suicide pact.Han är ofta klok.

Däremot intar många socialdemokrater och tunga aktörer inom euroområdet en mycket riskfylld ståndpunkt när man tror på en ensidig Tobinskatt. Om en sådan skatt skulle införas skulle kapitalet ta andra vägar och euroområde skulle bli den stora förloraren. När vi hade ”valpskatt” hände just det. Det kommer med all säkerhet hända igen om eroområdet reglerar fria kapitalflöden.

Wikipedia:

Tobinskatt är en föreslagen skatt på internationella valutatransaktioner. Meningen är att det ska lägga band på den kortsiktiga spekulationen i utländska valutor och på så sätt stabilisera valutavärdet. Den föreslagna skattenivån är mellan 0,05 och 1,0 procent.

Namnet kommer från den amerikanska ekonomen James Tobin. 1972, strax efter att den amerikanska presidenten Nixons administration bestämt att USA skulle ge upp det gamla valutakurssystemet, det så kallade Bretton Woodssystemet, föreslog Tobin ett nytt system för att säkerställa internationell valutastabilitet. Han föreslog att det i ett sådant system skulle ingå en skatt på valutaväxling till utländska valutor. Professor Tobin mottog Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1981, och hans namn är starkt förknippat med idén.