IDEELL ARENA:s vision

Den ideella sektorn kommer säkert att få allt större betydelse i framtiden. Läs om Ideell arena.

Vision och uppdrag

IDEELL ARENA:s vision

Högsta ledningen och styrelsen i den ideella sektorns organisationer har god kunskap om sektorns unika förutsättningar. De ser forskning som en viktig källa till fördjupning och kritisk reflektion. Insikterna omsätts så att man utifrån uppdraget leder med integritet på ett passionerat, kreativt och genomtänkt sätt.

Samarbetet i IDEELL ARENA har till syfte att:

  • Initiera och utveckla högkvalitativa utvecklingsprogram för ledande förtroendevalda och tjänstemän inom den ideella sektorn för att stärka dess ledarskap.
  • Främja kunskapsutvecklingen kring den ideella sektorn och dess ledarskap genom att initiera forsknings- och utvecklingsprojekt och verka för ett ökat samarbete mellan forskare, universitet, högskolor, folkbildning och de ideella organisationerna.
  • Utgöra en mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan ledande förtroendevalda och tjänstemän inom ideell sektor.Samverkan i IDEELL ARENA bygger på ett gemensamt ansvarstagande för utvecklingsarbetet och en avsikt att genom deltagande dela med sig av sina erfarenheter i programaktiviteterna.Fyra grundbultar ger stöd för hur vi ska arbeta och så långt det är möjligt genomsyra verksamhetens olika delar:
  • Målgruppen är primärt förtroendevalda och anställda med ansvar för sin organisations långsiktiga utveckling.
  • Bred representation från sektorn.
  • Samarbete och utbyte med forskare.
  • Internationell utblick.IDEELL ARENA:s målgrupp är individer, men verksamhetens yttersta mål är att allt arbete på sikt ska få genomslag i organisationernas utvecklingsarbete och därigenom stärka deras förutsättningar för att framgångsrikt utföra sitt uppdrag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s