UR Samtiden – Schyst ( anständig) kapitalism

R Samtiden – Schyst kapitalism

Facket i världen

Stefan Löfven, förbundsordförande för IF Metall, talar om fackets syn på den europeiska ekonomiska krisen och på hur en ny ekonomisk modell skall se ut. Inspelat på Norra Latin den 3 november 2011. Arrangör: Arenagruppen och Friedrich Ebert-stiftelsen.

http://urplay.se/168527

En jämförelse av ekonomiska modeller och erfarenheter från Tyskland, Norden och Östeuropa. Med Andrew Martin, statsvetare vid Harvard; Jørgen Goul Andersen, statsvetare vid Aalborg universitet; Zoltan Pogatsa, ungersk ekonomiforskare; Juhana Vartiainen, forskningschef på Konjunkturinstitutet. Moderator: Jon Erik Dølvik.

http://urplay.se/166937

Stefan Collignon, professor vid London school of economics, pratar om den europeiska krisen, hur den uppstod och vilka utmaningar den ger upphov till. Han diskuterar även problemet med att EU:s medlemsländer tar politiska beslut på nationell nivå som har effekter på europeisk nivå.

http://urplay.se/166936

En politisk diskussion om konsekvenserna av den europeiska ekonomiska krisen. Med Sven Giegold, Europaparlamentariker; Emma Lennartsson, chefsekonom Kommunal; Howard Reed, chef Landman economics; Philipp Steinberg, Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Moderator: Daniel Lind. Avslutningen det gröna perspektivet.

http://urplay.se/166938

Annonser

För lite, för sent

Publicerad: 2012-03-30 15:30
MAKROKOMMENTAR: Euroländernas finansministrar enades på fredagen om en ny finansiell brandvägg. Men någon slutgiltig kur för att få stabilitet i Europa är det dessvärre inte, skriver Pekka Kääntä.

Vid dagens ekofinmöte kom Euroländernas finansministrar överens om en höjning av resurserna som står till förfogande för euroområdets räddningsfonder. Som det länge spekulerats kring blev lösningen att låta den nuvarande stödfonden EFSF (European Financial Stability Facility) under en tid löpa parallellt med den permanenta stödfonden ESM (European Stability Mechanism) som lanseras till sommaren.

Sammantaget kommer den nya finansiella brandväggen, som detta är tänkt att bli, att ha 800 miljarder euro till förfogande, varav 500 miljarder euro kommer från den permanenta stödfonden ESM.

Läs vidare: https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=219859