UR Samtiden – Schyst ( anständig) kapitalism

R Samtiden – Schyst kapitalism

Facket i världen

Stefan Löfven, förbundsordförande för IF Metall, talar om fackets syn på den europeiska ekonomiska krisen och på hur en ny ekonomisk modell skall se ut. Inspelat på Norra Latin den 3 november 2011. Arrangör: Arenagruppen och Friedrich Ebert-stiftelsen.

http://urplay.se/168527

En jämförelse av ekonomiska modeller och erfarenheter från Tyskland, Norden och Östeuropa. Med Andrew Martin, statsvetare vid Harvard; Jørgen Goul Andersen, statsvetare vid Aalborg universitet; Zoltan Pogatsa, ungersk ekonomiforskare; Juhana Vartiainen, forskningschef på Konjunkturinstitutet. Moderator: Jon Erik Dølvik.

http://urplay.se/166937

Stefan Collignon, professor vid London school of economics, pratar om den europeiska krisen, hur den uppstod och vilka utmaningar den ger upphov till. Han diskuterar även problemet med att EU:s medlemsländer tar politiska beslut på nationell nivå som har effekter på europeisk nivå.

http://urplay.se/166936

En politisk diskussion om konsekvenserna av den europeiska ekonomiska krisen. Med Sven Giegold, Europaparlamentariker; Emma Lennartsson, chefsekonom Kommunal; Howard Reed, chef Landman economics; Philipp Steinberg, Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Moderator: Daniel Lind. Avslutningen det gröna perspektivet.

http://urplay.se/166938

Annons

För lite, för sent

Publicerad: 2012-03-30 15:30
MAKROKOMMENTAR: Euroländernas finansministrar enades på fredagen om en ny finansiell brandvägg. Men någon slutgiltig kur för att få stabilitet i Europa är det dessvärre inte, skriver Pekka Kääntä.

Vid dagens ekofinmöte kom Euroländernas finansministrar överens om en höjning av resurserna som står till förfogande för euroområdets räddningsfonder. Som det länge spekulerats kring blev lösningen att låta den nuvarande stödfonden EFSF (European Financial Stability Facility) under en tid löpa parallellt med den permanenta stödfonden ESM (European Stability Mechanism) som lanseras till sommaren.

Sammantaget kommer den nya finansiella brandväggen, som detta är tänkt att bli, att ha 800 miljarder euro till förfogande, varav 500 miljarder euro kommer från den permanenta stödfonden ESM.

Läs vidare: https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=219859

 

 

Framtidskommisionen

Regeringen tillsätter framtidskommission

I dag presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt, utbildningsminister Jan Björklund, näringsminister Annie Lööf och socialminister Göran Hägglund regeringens framtidskommission vid ett seminarium på Blackebergs gymnasium i Stockholm.

http://www.regeringen.se/sb/d/14149/a/180512

Framtidskommissionen:  

http://www.regeringen.se/sb/d/15368

Fyra utmaningar – fyra utredningar

Regeringen har identifierat fyra utmaningar som Framtidskommissionen kommer att titta närmare på. Utifrån dem kommer det att tillsättas fyra framtidsutredningar inom ramen för kommissionens arbete. Partiledarna i regeringen får särskilt ansvar för att koordinera och följa varsin utredning. Framtidskommissionen ska också aktivt bjuda in medborgare från hela Sverige för att höra deras synpunkter på framtidens Sverige.

http://www.regeringen.se/sb/d/15372

Klas Eklund – ett modernt grönt folkhem.

http://www.regeringen.se/sb/d/15922/a/186564

Framtidskommissionen och blogg

http://www.framtidskommissionen.se/

 

 

Stefan Löfven om anständig kapitalism

Vi hör inte så mycket Stefan Löfven än. Han verkar vara klok nog att skynda långsamt och hitta en genomtänkt politik innan han går ut i media med diverse utspel. För er som längtar efter att höra vad han står för kan ni följa länken: http://urplay.se/168527

Stefan Löfven, förbundsordförande för IF Metall, talar om fackets syn på den europeiska ekonomiska krisen och på hur en ny ekonomisk modell skall se ut. Inspelat på Norra Latin den 3 november 2011. Arrangör: Arenagruppen och Friedrich Ebert-stiftelsen.