Saudivapen är inte över

Under den rubriken skriver – i Dagens Arena. Se vidare: http://www.dagensarena.se/ledare/saudivapen-ar-inte-over/
Här är min kommentar: 

Hur man än vänder och vrider på frågan om Sveriges vapenexport, går det aldrig att komma ifrån att den kommer att behandlas dubbelmoraliskt även i framtiden. Åtminstone så länge som Sverige har en större vapenindustri än vårt eget behov går det inte att undvika att svenska vapen kommer att finnas med i diverse konflikthärdar världen över.

Att Sverige bara ska producera för inhemska behov fungerar inte, när industrin är internationell. Komponenter köps och säljs av/från diverse olika länder. Sverige kan välja att vara med eller att helt lägga ner vår vapenindustri.

Även om intentionen är att bara sälja till ”rumsrena” demokratiska länder, blir det i praktiken mycket svårt. Demokratiska länder kan sälja vapnen vidare och demokratiska länder kan bli odemokratiska. S var med och skrev på grundavtalet om samarbete med Saudiarabien. Var det bra eller dåligt?

Pengar och jobb står emot humanitära och mänskliga värden. De stater som köper vapen gör det naturligtvis för att de räknar med att de kommer att behövas i framtiden. Varför skulle de annars köpas?

För politiker och tjänstmän gäller det då att hitta lösningar som gör att de inte hamnar med Svarte Petterkorten. Det gäller att försöka mörka och kunna hitta någon annan som syndabock. Nu var det Sten Tolgfors som blev den utpekade. Men att peka ut en person löser ju inte dilemmat mellan vapenexport – pengar , jobb och humanitära bedömningar.

Hur ska vi kunna undvika dubbelmoral?

Låga löner – eller ingen lön alls? Johan Norberg

Publicerad 2012-03-28 13:26

I början av 1990-talet drabbades Sverige av en djup ekonomisk kris som gjorde tusentals ungdomar arbetslösa. Ekonomin återhämtade sig snart och jobben kom tillbaka – för alla utom dem. Episoden satte djupa sår. När de efter fullgjorda studier hamnade i ingenmansland etablerades ett mönster av marginalisering som visar sig i problem med försörjningen än i dag.

Vi håller på att göra om det historiska misstaget i dag. Den andel av 15-24 år gamla som söker jobb men inte får det är i dag 25 procent. Det är ungefär samma nivå som under 90-talskrisen.

Av våra ungdomar är alltså var fjärde arbetslös – värre än i EU som helhet. Det är inget exakt mått. Regeringen påstår alltid att siffran överskattar arbetslösheten, och oppositionen är alltid arg över att den gör det. Tills oppositionen själv bildar regering och börjar hävda att siffran är överdriven. Men vi borde kunna enas om att ungdomsarbetslösheten i alla fall är på tok för hög.

Det är därför befriande att centerledaren Annie Lööf nu vågar tala om faran med höga ingångslöner. Inom forskningen är problemet väl dokumenterat. En av landets experter på området, ekonomen Per Skedinger, har sammanfattat en stor mängd studier med att höga minimilöner ”i de flesta fall har negativa effekter på sysselsättningen”, och värst drabbas ”marginalgrupper”, som lågutbildade, invandrare och ungdomar.

Om du är helt ny på arbetsmarknaden har du inte erfarenheter och kunskaper så att du kan prestera lika mycket som andra. Om arbetsgivaren ändå måste betala nästan lika mycket för dig kommer du aldrig att få ett jobb.

Enligt Näringslivets Mediaservice får ett 20-årigt vårdbiträde 20 900 i månaden, medan ett 50-årigt bara får 23 900. 30 års arbetslivserfarenhet höjer alltså bara lönen med 3 000 kronor. En medelålders lastbilsförare får bara 1 200 kronor mer i månaden än en nybliven lastbilsförare. Sammanpressningen gör att färre får ett jobb, och de som får det kan inte göra lönekarriär.

Många kritiker tror att sänkta ingångslöner skulle skapa ett låglöneproletariat, men alla erfarenheter visar att det främst är på jobbet – inte i utbildning – som man snabbt ökar förmågan och kunskapen och visar vad man går för. De flesta som anställs till minimilön avancerar därför till en högre lön inom loppet av ett eller två år. Frågan är inte om unga ska ha höga löner eller låga löner, utan om de ska ha låga löner som sedan ökar, eller ingen lön alls.

Vi har groteskt nog massarbetslöshet, samtidigt som företagen lider brist på kompetent arbetskraft – bland annat för att unga inte får de jobb som utvecklar kompetens. Allt fler ungdomar ställs inför en omöjlig situation: Hur får man sitt första riktiga jobb om alla arbetsgivares första krav är att man tidigare har haft ett jobb?

+ Nya singeln 999. Har nog lyssnat på den så många gånger vid det här laget.

Utredning om apatiska barnExperten på apatiska flyktingbarn i regeringens utredning från 2005 går med i nazistparti. Satiren har det svårt i detta samhälle.

http://www.metro.se/kolumner/laga-loner-eller-ingen-lon-alls/EVHlcB!W5miKAKKmisUU/

Politikens gränser Seminarium

Seminarium: Politikens gränser

  • tisdag, april 17, 2012
  • 18:00 – 20:00
  • ABF-huset Sveavägen 41 Stockholm

Politikens gränser – globalisering, socialdemokrati och banden till nationen

Varför fortsätter politiken att vara nationell i en tid av stark globalisering? Politiska organisationer talar gärna om gränslösa samarbeten, men det politiska landskapet ser i stort sett likadant ut som för 100 år sedan.

Adrienne Sörbom, forskare och docent i sociologi, har skrivit en bok om den svenska socialdemokratin och svårigheten att kombinera rörelsens internationalism med nationen som den självklara platsen för politik.

Adrienne presenterar boken tisdagen den 17 april kl 18 00 i ABF-huset, Sveavägen 41 Stockholm. Jens Orback, chef för Olof Palmes internationella center, kommenterar.

Seminariet är ett samarbete mellan Arena Idé och Olof Palmes internationella center

Varmt välkommen!

http://www.tidskriftenarena.se/kalendarium/2012/04/17/seminarium-politikens-granser/

S:t Görans sjukhus -Nu lovar M bättre vård till lägre pris

Stockholms landstings-politiker har beslutat att Capio ska driva S:t Görans sjukhus i minst nio år till. Filippa Rein­­feldt (M) lovar bättre vård till lägre pris.

http://www.metro.se/stockholm/nu-lovar-m-battre-vard-till-lagre-pris/EVHlcB!PJoULVI1o7Kc6/

”Capio har kunnat kontrollera informationen”

http://www.dagensarena.se/nyheter/centerpartist-vill-salja-fler-sjukhus/

Capio vinner kritiserad upphandling

http://www.dagensarena.se/nyheter/capio-vinner-kritiserad-upphandling/

Centerpartist vill sälja fler sjukhus

http://www.dagensarena.se/nyheter/centerpartist-vill-salja-fler-sjukhus/

Staten och kapitalet – Svenskt näringsliv

 

Inget besked om pengar till Ung Företagsamhet

Utbildning Ung Företagsamhet har just haft sin stora SM-final och korat årets bästa UF-företagare. Rekordmånga unga företagare ställde upp, men trots succén saknas besked om finansiering inför nästa år.

Ung Företagsamhet finansieras delvis av näringslivet, med Svenskt Näringsliv som en viktig stöttepelare. Men det behövs också en offentlig basfinansiering, något som myndigheten Nutek tidigare stått för.

Men nu när Nutek skrotats och ersatts av Tillväxtverket saknas alltså besked om finansieringen.

– Vi får hela tiden höra att det snart är klart, att vi snart ska få besked. Men det har vi hört sedan i januari, säger Magnus N:son Olsson, tillförordnad vd på Ung Företagsamhet.

Den ideella organisationen är indelad i 25 juridiska enheter, och i vissa regioner är läget extra kärvt. Lågkonjunkturen gör att de privata finansiärerna är extra försiktiga.

– Det känns som om vi jobbar mer med finansieringsfrågorna än med vår ordinarie verksamhet, säger Magnus N:son Olsson.

Många UF-företagare går vidare och startar riktiga företag efter utbildningen. Beräkningar visar att detta lett till minst 160 000 nya jobb.

– I en tid då Sverige har den största ungdomsarbetslöshen någonsin är det mycket märkligt att politikerna inte kan ge klara besked att de vill satsa på unga människor, på nya entreprenörer, på nya jobb, säger Magnus N:son Olsson och fortsätter:

– I kombination med den nya gymnasieutredningen som inte klart visar hur skolan ska arbeta med entreprenörskap, gör detta att framtiden för Ung Företagsamhet som organisation ter sig mycket osäker. Det vore ett stort misstag att inte prioritera en organisation som så uppenbart genererar tillväxt och nya arbetstillfällen och ger ungdomar stärkt självförtroende, säger han.

Hälften av landets gymnasieungdomar säger att de skulle vilja driva ett UF-företag men endast 33 procent har en faktisk möjlighet att göra det.

Magnus N:son Olsson kastar ut en fråga och efterlyser svar:

– Ung Företagsamhet utbildar företagsamma ungdomar som kommer att bidra till lösningen på vår hittills största ungdomsarbetslöshet. Har vi verkligen råd att låta denna möjlighet gå om intet?

‘Håkan A Bengtsson, Dagens Arena kommenter artikeln på följande sätt:

Svenskt Näringsliv låter på sin hemsida meddela att projektet Ung Företagsamhet är hotat. Det finansieras delvis av Svenskt Näringsliv. Men har tidigare också fått pengar från statliga myndigheten Nutek (det vill säga från skattebetalarna). Besked från efterföljaren Tillväxtverket dröjer. Det är förstås en smula intressant att ett gammalt SAF-projekt sedan länge har stöttas av staten. Eller som Svenskt Näringsliv uttrycker saken: ”Det behövs också en offentlig basfinansiering.” VD:n på Ung Företagsamhet Magnus N:son Olsson menar att framtiden ter sig mycket osäker nu när statens bidrag uteblir eller dröjer: ”Det känns som om vi jobbar mer med finansieringsfrågorna än med vår ordinarie verksamhet.” N:son Olsson undrar oroat ”har vi verkligen råd” att låta denna samhälleliga insats för företagsamheten ”gå om intet”. Och detta stod inte i Grönköpings Veckoblad utan på Svenskt Näringslivs hemsida!

 

 

Vi har fått ett biofobiskt samhälle

Vad är en biofob? Det är inte någon som hyser fobi för biografer utan en person som har en fobi för naturen och biologin själv. Många undersökningar visar numera att människor alltmer sällan rör sig ute i skog och mark.
 http://www.metro.se/_internal/gxml!0/4dntvuhh2yeo4npyb3igdet73odaolf$s334p67r1rlj8cxqqt4pfygbtg8rph1/G%C3%B6rangreider.jpeg

 

http://www.metro.se/kolumner/vi-har-fatt-ett-biofobiskt-samhalle/EVHlce!igJ1YDhHj5o9E/

 

Kinaföretag konkurrerar med svenska företag

Kinaskräcken sprider sig

Publicerad: 2012-03-06 14:38
BÖRSEN: Måndagens börsoro, född av nyheten om Kinas sänkta tillväxtmål, fortsatte i ökad styrka på tisdagen. I bräschen för nedgången gick exportberoende industri- och gruvbolag, där den kinesiska tillväxten varit i fokus.

Gruvbolaget Boliden, som skär guld med täljkniv när kinesisk efterfrågan driver upp metallpriserna, har också fått ordentligt med stryk på börsen senaste dagarna. Kursraset på 5,5 procent följer på måndagens nedgång på 3 procent.

Från den 20 februari har Bolidens aktie backat 14 procent och nedgången startade redan innan metallpriserna vände ned i förra veckan. Det för bolaget så viktiga kopparpriset har fallit två dagar i rad, sannolikt under intryck av de nya signalerna från Kina, men ligger fortfarande högre än för två veckor sedan.

I den marknadsstrategi för mars månad som placera.nu publicerade den 27 februari varnade vi för bakslag i de högt ställda förväntningarna om att Kina ska fortsätta leda den globala tillväxten på en hög nivå. Vi såg en risk för att det kunde slå tillbaka på framför allt verkstadssektorn och gruvbolagen som hade starka börsperioder bakom sig.

Men det är inte bara en återhållen kinesisk aktivitet som pressar humöret i sektorn. Konkurrens pressar de svenska bolagen alltmer i Kina. Nyligen presenterade analyshuset Cheuvreux en analys över verkstadsindustrins allt tuffare villkor i landet där det konstaterades att starka lokala konkurrenter nu växer fram.

De tar inte bara andelar på den inhemska marknaden utan hotar dessutom verkstadsbolag på den europeiska hemmaplanen när de expanderar internationellt.

Högst riskprofil finns på marknaderna för gruvutrustning, bygg- och anläggningsutrustning, materialteknologi och lager. Mest utsatta svenska bolag är Sandvik och SKF. Bolaget som lyfts fram som mer motståndskraftiga mot utvecklingen är Alfa Laval, Assa Abloy och Atlas Copco.

Sandviks aktie backade 4 procent på tisdagen medan SKF backade 4 procent.

Tomas Linnala Tomas Linnala
tomas.linnala@placera.nu
Mer av Tomas Linnala

https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=219417

Även ABB pressas av kinesiska företag.

Att området Power Products, där transformatorer, brytare och andra kraftöverföringsprodukter ingår, är utsatt för en hård prispress från asiatiska aktörer är ingen nyhet. Effekten på områdets lönsamhet var dock långt kraftigare än väntat i det fjärde kvartalet. Rörelsemarginalen dök från 15,6 procent 2010 till 11,4 procent i fjol.

Läs hela artikeln:

https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=219077