Kvinnornas krig

Margot Wallström tillbringade sista dagen på jobbet på Delight Studios i Hammarbysjöstad. Det var massor med människor (minst 98 % kvinnor) i två salar, så Margot vandrade mellan rummen för att alla skulle få möjlighet att se henne i aktion. Bland de få männen kände jag igen några Socialdemokrater från Söder.

Filmen ”Kvinnornas krig” var en otäck historia som visar hur kvinnor systematiskt våldtas för att fullständigt demoralisera samhället. Krig är grymma.

När är vi kom ut från Delight Studios regnade det. Ingen höjdare att cykla tillbaka till Södermalm. Jag tog min tillflykt till matstället Oh Mamma Mia, Hammarby Alle. På en av TV-apparaterna var kunskapskanalen på. Programmet handlade om kvinnornas utsatthet i krig. Samma tema som jag kom från. Mystiskt sammanträffande. Även här handlade det om bland annat Kongo och Bosnien. 20 miljoner kvinnor har våldtagits i Kongo.Med i programmet var Madeleine Albright fd utrikesminister och Hillary Clinton. I inbördeskriget i Rwanda våldtogs en halv miljon kvinnor.

Det är svårt att känna sig på bra humör efter en kväll med så dystra budskap. Det finns  ingenting som säger att kvinnor och barn kommer att bli mindre utsatta i krig i fortsättningen. Det finns heller ingenting som talar för att grymma krig kommer att försvinna i närtid. Regnet slutade inte att strila ner från himlen, så jag blev dyblöt på den lilla cykelturen hem till Söder.

Men som flera i publiken på Delight Studios sa: Det är ändå bra att problemen uppmärksammas. Margot Wallström arbete i FN för att synliggöra kvinnornas utsatthet var mycket uppskattat. Hon togs emot som en hjältinna och som en förebild för alla  som idag lägger ner sin själ på att skapa en bättre värld. Margot kommer med all att hitta nya utmaningar att engagera sig i.

En kille från unga aktiesparare tog upp de multinationella företagens roll i det som händer i Kongo. Kampen om råvarorna har ett finger med i spelet. Det är viktigt att se den internationella ekonomins roll i det som händer i Kongo och andra råvarurikta länder.

Se exempelvis:

http://www.dagensarena.se/nyheter/folksam-saljer-hela-aktieinnehavet-i-lundin/

Mötet anordnades av Sjöstans Folketshus och svenska FN-förbundet.

Annonser

Vitsten i välfärden

Anne-Marie Lindgren skriver om vinsten i välfärden:

Se upp med falsk analogi!

tisdag, 29 maj, 2012

”Allt fler ifrågasätter det privata vinstintressets framfart i de offentliga välfärdstjänsterna. Nu senast LO och Miljöpartiet. Och frågan torde bli het även på Socialdemokraternas kongress i Göteborg i april 2013.
Därför har Anne-Marie Lindgren författat en analyserande rapport för a-smedjans räkning betitlad ”Se upp med privata analogier”. Hon skriver:
– Är det är fel att göra vinst på att driva skolor (eller vård, eller omsorg) när det är OK att göra vinst på att bygga skolor, eller producera läromedel, eller läkemedel?
Jämförelsen bygger på en falsk analogi:
Svaret är att det faktiskt är skilda saker. Det handlar om olika typer av verksamheter, där förutsättningarna för att lägga dem i privata händer skiljer sig åt.

I rapporten SNABBANALYS nr 55 kommenterar Anne-Marie Lindgren också det faktum att Svenskt Näringsliv, med Scania-direktören Leif Östling i spetsen, nu startar en arbetsgrupp som ska utreda hur det privata näringslivet kan få ännu större tillträde till offentligfinansierad vård, skola och omsorg.

– Om Svenskt Näringsliv verkligen vill skydda fortsatta privata inslag i den offentligfinansierade sektorn borde de börja med att gå igenom hur de uppenbara brister och problem, som är anledningen till den växande kritiken, ska kunna åtgärdas. Det hjälper inte att hävda att privata företag kan ställa upp med goda erfarenheter, i ett läge där allt fler reagerar mot de mycket tydliga dåliga erfarenheterna!” Läs vidare:

http://a-smedjan.se/?p=2689

Läs hela rapporten Snabbanalys 55.

S inför framtiden

I en artikel i Svenska Dagbladet den 28 april 2012 intervjuas Ingvar Carlsson:

Foto: ingvar karmhed.

”Valet 2014 blir en uppgörelse med marknadsliberalismen, säger Sveriges förre statsministern Ingvar Carlsson i en exklusiv intervju. SvD:s Rolf Gustavsson möter en pigg och stridbar pensionär inför Socialdemokraternas kampdag 1 maj.
– Nu kommer de stora frågorna att avgöras, säger han.”

I artikeln framgår att nyliberalismen har haft sitt grepp om politiken sedan 1980-talet:

”Ingvar Carlsson verkar vara laddad av revanschbegär och ha svårt att tygla sin stridslust inför 2014, trots att han då fyller 80. För honom handlar det om en ideologisk uppgörelse med marknadsliberalismen. Med Milton Friedman som ledande ideolog och med Margaret Thatcher och Ronald Reagan som ledande politiker inleddes den nyliberala offensiven i början av 1980-talet.

– Redan 1979 drog Svenska Arbetsgivareföreningen igång en kampanj med slagordet ”satsa på dig själv”. Under de tjugofyra åren 1982 till 2006 så regerade vi socialdemokrater under tjugoett år. Men under hela den här perioden så var tidsandan marknadsliberal, bland ekonomer, i medierna och borgerliga partier. Dessutom hade vi en svår ekonomisk kris att bemästra. Vi pressades tillbaka, var ideologiskt vilsna, vi utmålades som ålderdomliga och tillhörande en annan tid, vi tvingades skära i utgifter och banta våra egna reformer, med blödande hjärta. Sedan kom Moderaterna och gjorde det med glädje. ”

Under den nyliberala perioden 1982-2006 har S haft regeringsmakten under 21 år. S har med andra ord administrerat den nyliberala politiken, med avregleringar, privatiseringar och stärkandet av marknadens makt över politiken. Även om S gjort det med ”blödande hjärta”, enligt artikeln, så ser väljarna naturligt nog till resultatet av politiken snarare än till vilken eventuell god intention som har funnits bakom den förda politiken. Orsaken har varit EU anpassning och att rädda Sverige ur finanskrisen på 1990-talet. Min mamma kallar S för Socialmoderaterna och har svårt att se skillnad på S och M idag.

Om nu S varit ideologiskt vilsna borde framgångsreceptet inför framtiden att vara att minska den ideologiskt vilsenheten och skaffa sig en egen agenda som bär in i framtiden. Då måste mycket av den politik som förts de senaste 30-åren omprövas. Att möta nyliberal politik med nyliberal politik kommer inte att skapa ett mer jämlikt samhälle och kommer inte att stärka S som en samhällsförändrande kraft. En omprövning är nödvändig.

S uppgift inför framtiden är att hitta politik för att skapa ett långsiktigt socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. För att inte dessa honnörsord enbart ska bli vackra honnörsord som används vid festliga sammanhang, måste det vara S uppgift att fylla orden med konkret innehåll. Först då kan S bli en relevant kraft inför framtiden.

Vad är poängen med privata bibliotek?

 

”I vårmyllret blir det tydligt hur ovanliga de platser är där vi varken förväntas konsumera, prestera eller betala en entréavgift. Med ett stort undantag: Biblioteken.”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek” som det står i inledningen av Bibliotekslagen. I lagen står också att boklån ska vara avgiftsfritt.

Frågan är hur länge biblioteken fortsätter att vara unika. I förra veckan fattade kulturnämnden i Nacka strax utanför Stockholm beslut om att tre av de sex folkbiblioteken ska drivas av ett aktiebolag – som redan driver ett bibliotek i kommunen.”

http://www.dagensarena.se/ledare/vad-ar-poangen-med-privata-bibliotek/

 

EMPATISKT SAMHÄLLSSYSTEM

Viktigaste punkterna på denna hemsida!

Postat den 24 april, 2012 av admin

1)  Mänskligheten står inför många globala kriser och hundratals allvarliga samhällsproblem som kan innebära ett storskaligt sammanbrott av vår civilisation. De allvarligaste hoten gäller klimatet, ekologiska system, ekonomi, energi, rättvisa, hälsa, sociala problem och politikernas oförmåga att hantera ovanstående. Läget är mycket värre än vad de flesta tror och det är hög tid att vi tar oss tid att reflektera över vår samtid.

2)  Tills nu har politiker använt mildrande symptombehandling, med föga framgång, utan att förstå den verkliga orsaken bakom problemen. Denna är ett djupt egocentriskt samhällssystem som uppkommit genom en allt aggressivare företagsreklam som genomsyras av frosseri, girighet, avundsjuka, vällust, likgiltighet, högmod, lättja, vrede och pessimism. Vår värdegrund gäller allt från hur vi bemöter en medmänniska på gatan till hur vi beslutar i kärnvapenfrågor. Vi är tankemässigt och verbalt ofta empatiska men i vårt agerande finns bara glimtar av empati.

3)  Om medborgarna har tillåtit ett system som gjort dem egoistiska med oanade kostnader och arbetskrav som följd, är det fullt möjligt att istället skapa ett empatiskt samhällssystem som omvandlar vår sargade planet till en diamant i universum. I detta är det förnöjsamhet, tålamod och medkänsla, generositet, intimitet, förundran och engagemang, ödmjukhet och optimism som skapar ett livsbejakande och långsiktigt uthålligt samhälle. Detta ser helt annorlunda ut än dagens. De som menar att detta är en utopi har en låg tilltro till människans förmåga.

4)  Tre avgörande initiala projekt utgör grunden för en mängd förändringar i hela samhället, nämligen 1) balansering av egocentrisk företagsreklam med empatiska budskap som gynnar ett långsiktigt uthålligt och livsbejakande samhälle 2) informationskampanjer och en organiserad nationell folkrörelse som handlar om ett nytt empatiskt samhällssystem 3) nytt kärnämne i skolan benämnt ”empati”.

5)  Om vi vid något tillfälle ängslas för de kostnader som förändringsarbetet medför så skall vi ständigt påminna oss om den verklighet och de kostnader som annars blir följden. Då inser vi snabbt att vi kommer ruskigt billigt undan om vi startar nu. Det absurda är att vi anser oss ha råd med alla våra nuvarande samhällsproblem.

6)  Bristen på kunskap i kombination med det politiska spelet om väljarna skapar sannolikt en stor rädsla hos politiker kring hur man skall hantera en omställning av samhället. Samtidigt innebär den djupaste dal också ett högt berg, och vi måste våga klättra upp och beskåda de härliga vidderna som toppen erbjuder. Vi måste våga slänga av oss ryggsäcken med all gammal kunskap, se världen med nya ögon och formulera utmanande visioner. Det pågår ett ökande globalt engagemang för ett långsiktigt uthålligt samhälle men vi behöver se mer till helheten och inte fördjupa oss i detaljer.

7)    Vi måste skapa bra och uthålliga livsförutsättningar för alla, även om vi är annorlunda och bor på olika platser på jorden. Om människor mår bra, inte bara i vår närhet, så mår också vi själva bra.

Läs vidare:

http://valuesandnorms.com/wordpress/

http://valuesandnorms.com/wordpress/exempelsida/

Förändrade värderingar:

http://valuesandnorms.com/wordpress/framtidens-samhalle/forandrade-varderingar/

Lär mer:

http://valuesandnorms.com/wordpress/

Riskkapitalisterna Per Nuder och Stefan Stern

S-MÄRKTA. "Sedan en följd av år lejs tidigare S-toppolitiker som konsulter av privata företag. Inget ont i att söka sig till näringslivet. Men de som hyrs in för att agera som S-debattörer inom S skapar demokratiska problem", skriver Daniel Suhonen. På bild Pär Nuder som efter politiken blivit styrelseproffs och rådgivare åt riskkapitalbolaget EQT, och Stefan Stern som jobbar som Senior Advisor åt Magnora. Foto: MIKAEL SJÖBERG och ERIKA BERGLUND ”S-MÄRKTA. ”Sedan en följd av år lejs tidigare S-toppolitiker som konsulter av privata företag. Inget ont i att söka sig till näringslivet. Men de som hyrs in för att agera som S-debattörer inom S skapar demokratiska problem”, skriver Daniel Suhonen. På bild Pär Nuder som efter politiken blivit styrelseproffs och rådgivare åt riskkapitalbolaget EQT, och Stefan Stern som jobbar som Senior Advisor åt Magnora. Foto: MIKAEL SJÖBERG och ERIKA BERGLUND. ” Läs mer.
 
http://www.expressen.se/debatt/salj-inte-var-sjal-till-riskkapitalisterna/

Vad ska man säga om Östros?

Den frågan ställer Johan Ehrenberg i ETC.

”KRöNIKA

Tänk dig en partiledare som driver frågan om bankernas orimliga bonusprogram, som kräver hårdare reglering av bankerna och är orolig över den makt som några få banker har över svensk ekonomi. Tänk dig att han avgår och dagen efter tar jobb hos de fyra storbankernas lobbyorganisation, Bankföreningen, där uppgiften är att försvara bankernas intresse mot politikens regleringar och krav. Han börjar med att förklara att han tycker bonusprogrammen är bankernas sak att sköta. Om de har bonus har de säkert goda motiv för det. ”

Läs vidare:

http://dagens.etc.se/kronika/vad-ska-man-saga-om-ostros