Det stora globala skiftet – en första bild

Det är nödvändigt för oss i väst att göra en djupgående analys av globaliseringens konsekvenser hittills och dessutom försöka skaffa oss en bild av var globaliseringen är på väg – exempelvis fram till 2025.

Det globala ekonomiska skifte som vi just nu är mitt uppe i, där tillväxtländerna växer medan Europa och USA har mycket stora ekonomiska problem håller på att förändra hela den globala spelplanen.

Europa har varit sämst i klassen i världens tillväxtliga i jämförelse med de övriga kontinenterna. Detta sedan EU startade. Det är då inte så konstigt att en allt större del av Europa drabbas av ekonomiska och finansiella kriser.

Kopplingen mellan transnationella företag och nationalstat blir allt svagare. Politikerna kan inte styra företagens investeringar och företagen investerar företrädesvis i tillväxtregionerna. Jobben skapas där tillväxtmarknaderna finns. Resultat arbetslösheten har varit hög i Europa sedan slutet av 1980-talet. Det gäller även i Tyskland vars näringsliv varit den stora vinnaren på EU och framförallt eurosamarbetet. Allt mer avancerade arbeten försvinner även från väst till tillväxtregionerna.

Den fria kapitalbildningen och fria investeringsstrategier för de transnationella företagen, medför att nationalstaten får allt svårare att ta in pengar i skatt. Det drabbar i sin tur vår välfärdsmodell och möjligheter att bedriva näringspolitik. Mindre pengar i statskassan gör även att det överhuvud taget blir mindre pengar att göra politik av. Vem ska stå för fiolerna?
Vad blir politikens roll?
De globala eliterna ser sig i allt mindre utsträckning som tillhörande en nationalstat och kommer med all säkerhet att flytta till de regioner i världen som är privatekonomiskt mest gynnsamt för dem.  Redan idag flyttar eliterna mellan olika delar av världen och är vana vid en service som billig arbetskraft kan erbjuda. Begreppet ”Gated Communities” är också ett välkänt begrepp.  Eliterna lever i egna inhägnade områden avskiljt från övriga samhället. För att eliterna ska ha möjlighet att skaffa sig samma servicenivå i Europa är det viktigt att lönerna för service pressas nedåt i än högre grad än idag.
De ekonomiska klyftorna i världen utjämnas, men klyftorna inom nationalstaterna kommer att öka dramatiskt. Den skandinaviska modellen kommer att bli allt svårare att behålla.

Det blir inte lätt för Europa att försöka framföra idéer om mänskliga rättigheter när Europa är ute på tiggarresor till Kina för att försöka förmå dem att hjälpa till med stödlån till Europa. Lika lite som Portugal kan sätta sig på några höja hästar när de lånar pengar av sin forne koloni Angola.

De här är några av de ekonomiska utmaningar som väst idag och sannolikt i än högre grad imorgon står inför. Världen genomgår för närvarande ett dramatiskt skifte från väst till öst och syd. Vad kan S i Sverige och Europa göra åt det? Här famlar vi i väst i stort sätt i blindo.

För att hitta en ny politik för att möta dessa utmaningar krävs mer än skickliga PR-konsulter som hjälper politiker att putsa på varumärket. Det behövs analys som leder till nya lösningsidéer. Om inte dagens politiker hittar en ny politik för att tackla dagens och morgondagens värld kommer de att tillhöra historien.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s