Vad har socialdemokraterna och KO Feldt att säga om framtiden?

Om socialdemokraterna återigen ska uppfattas som en relevant kraft i dagens och morgondagens globaliserade värld måste S skaffa sig en politik som håller ihop.

Ett antal spretiga ”profilfrågor” som inte går att hitta något helhetstänkande i, tror jag, kommer att göra att S även i fortsättningen blir uppfattade som synnerligen obegripliga för stora väljargrupper. Det måste gå att hitta en röd tråd i budskapet.

S politik idag måste ta sikte på att hitta lösningar på framtidens stora utmaningar. Även här krävs ett helhetstänkande. S måste försöka hitta en långsiktigt hållbar politik som bär över ett flertal valperioder. Politik kan inte bara vara färskvara. Det måste finnas en långsiktig substans bakom de olika utspelen.

Under sommaren har jag roat mig med att läsa Kjell Olof Feldt (KOF) bok  ”En kritisk betraktelse, om socialdemokratins seger och nederlag” Albert Bonniers förlag. Där skriver han bland annat:

”Men den svenska socialdemokratin borde ägna mycket större intresse åt de mer grundläggande frågor som både globaliseringen och finansmarknadens sammanbrott 2008 väcker. Skaffa sig kunskaper, göra en egen analys och en egen verklighetsbeskrivning. ”

Han menar att den borde leda fram till en ny syn på banker och de finansiella marknaderna. Efter 25 år i den branschen kan jag bara instämma i det KOF skriver. (sid 144f)

KOF skriver vidare:

”Allvarligt är också att olika partiledningar under de snart sex åren i opposition skapat en närmast total förvirring om vilket slags skattepolitik socialdemokratin vill föra.

Den enda lösning jag kan se är att partiet omgrupperar sina resurser, ägnar dem åt att bygga upp sin politik, testa den mot verkligheten och ägna förslagen en kritisk granskning, innan de förs ut som partiets politiska linje. Mitt intryck är att man ofta gör tvärtom. I jakten på medial uppmärksamhet kastar man ut förslag eller löften, som man sedan ska försöka fylla med innehåll. Ett sätt att skapa bättre ordning vore att minska antalet kommunikatörer och öka antalet analytiker (med kritisk ådra) i partiets och riksdagsgruppens kansli. ” (sid 150).

Det KOF säger här menar jag inte bara gäller S skattepolitik.

För att vara medskapare till ett långsiktigt socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle, måste begreppen fyllas med konkret innehåll och präglas av ett helhetstänkande och svara upp mot framtidens utmaningar. Till det krävs analys som tar hänsyn till gårdagen för att förstå nuläget och som dessutom pekar in i framtiden.  Om inte S kan hitta en framtidsinriktad politik kommer S inte heller vara en viktig aktör i framtiden. Dessutom måste prat omsättas i verkstad! Teori och praktik gå hand i hand.

Annons

7 tankar på “Vad har socialdemokraterna och KO Feldt att säga om framtiden?

 1. På en fråga: ” Finns det några S som vill gå ur EU? Som vill föra en egen politik med egen agenda?.

  Roger Dahl svarar: S är ett brett parti. Inom S ramar finns diverse olika uppfattningar. Det är, tycker jag, i grunden ett sundhetstecken. Jag som gräsrot på Södermalm kan naturligt inte uttala mig om vad 100.000 medlemmar tycker och tänker. Jag kan bara representera mig själv. Men jag följer debatten och drar slutsatser av den. Det skulle förvåna mig mycket om det inte finns s-medlemmar som vill gå ur EU idag.

  En vanligare uppfattning som exempelvis Leif Pagrotsky står för är att det finns stor risk för att EU samarbetet kan braka samman om euron inte klarar av att fungera som valuta. Om euron och EU projektet skulle braka samman kommer det självklart innebära stor turbulens för hela världsekonomin. Kina är en av de stora påhejarna till euron eftersom de vill ha alternativ till dollarn.

  Att å andra sidan hålla sig kvar i en euro som uppenbarligen inte fungerar idag utan att införa mer överstatlighet – flytta mer av beslutsprocessen till Bryssel, kommer att göra att Europa kommer att fortsätta sin ökenvandring i många år till.

  Valet står med andra ord mellan pest och kolera. Jag tror att han har fångat upp en rimlig men dyster framtidsbild för Europa i sin helhet.

  Min egen uppfattning är att Sverige måste fokusera på handel med tillväxtländerna för att vi ska ha en chans att behålla den välfärdsstat som vi redan nu ser börjar rämna i sömmarna. Europa kommer troligen att ha stora problem under en rad år. Det är också vad våra stora företag gör idag. V i är väl exponerade mot Kina, Indien, Brasilien osv.

  Vi har vant oss att se att välfärden är en rättighet som vi måste värna till alla pris. Jag instämmer självklart i det. Men lyckas inte Sverige klara sig i den allt mer globalt hårdnande konkurrensen kommer vi helt enkelt inte ha råd att behålla den välfärd som vi har vant oss med.

  Det är den spelplan som både Svenskt näringsliv, alliansen och oppositionen måste förhålla sig till. Det är även det vi måste förstå när vi talar om välfärden och dess utformning. Allt hänger ihop.

 2. Jag tror att det är sannolikt att EU i dess nuvarande form kommer att tvingas till förändringar. Om vi tittar på den nedrustning av välfärdsstaterna som pågår i Grekland, Spanien, Italien, Portugal, Irland och Storbritannien är vi nog trots allt glada över att befinna oss i Sverige.

  Ytterligare nedskärning av välfärden i dessa länder kommer med all säkerhet skapa än större spänningar än vi ser idag. Det kan ibland vara nyttigt att lägga vårt eget eländes elände på hyllan en stund och se oss om i världen.

 3. Även om jag är socialdemokrat tror jag inte att alla problem med dagens värld kommer att lösa sig bara för att vi får en S-ledd regering 2014. Jag tror att det är dax för oss att börja formulera egna idéer om hur vårt framtida samhälle skulle kunna gestalta sig utan att för den skull låsa sig vid partipolitiska ramar. Ska vi kunna få ett bättre samhälle imorgon är det idag vi måste formulera idéerna om hur det ska kunna se ut. Hur ska vi skapa ett samhälle där klyftorna minskar och inte ökar?

  Utan en vision om morgondagen blir det svårt att hoppas på en bättre värld.

 4. Det finns politiker vi tycker bättre och sämre om. Men jag hoppas att det i samtalet ska framtona en mer optimistisk anda om hur vi skulle vilja se ett ett framtida samhälle oavsett vilka partipartipolitiska sympatier vi har. Det är naturligtvis viktigt att kritisera det vi inte tycker om, men jag skulle önska att vi fick en balas på det hela så att vi även börjar tala om hur vi vill ha det? Hur ska vi skapa framtidens samhälle NU så att klyftorna i samhället minskar och inte ökar?

  Hur ska vi kunna få jämlikheten på agendan igen? Vad menar vi när vi säger att vi vill ha ett mer jämlikt samhälle? Varför har ojämlikheten ökat i hela västvärlden? Vad kan vi göra för att ändra denna agenda? Hur ska vi skapa ett mer hållbart socialt , ekonomiskt och ekologiskt samhälle? Hur ska vi skapa ett mer motståndskraftigt samhälle? Hur ska vi kunna ändra agendan så att det blir mer verkstad än prat? Det är frågor av den här typen jag hoppas på att vi kan samtala om.

 5. Som jag ser det hänger allt ihop. Ska vi vara medskapare till en bättre värld måste vi börja träna upp oss på att se helheter. Vi måste försöka se att det finns en skog och inte bara en massa träd.

  Utan ett sådant synsätt kommer det bli mycket svårt att hitta praktiska lösningar för att minska klyftorna i världen idag. Samma sak gäller för att minska klyftorna inom alla nationalstater. Det gäller naturligtvis även för klyftorna i Sverige. Vi måste våga tänka utanför ramarna och hitta nya lösningar på morgondagens problem.

  Utan en vision om framtiden blir politiken grå sa Olof Palme på 1960-talat. Utan att ha en samlad vision för vårt tänkande blir det mycket svårt att överhuvud taget hitta några lösningar till dagens mycket stora utmaningar.

  Min förhoppning är att alla som känner att man nu börjar bli lite starkare och orkar engagera sig för annat än sina egna problem vill vara med och bidra i detta samtal. Att orka komma ur sin egna bekymmer, åtminstone ibland, tror jag i sig kan vara hälsobringande. Hoppas att det är fler än jag som ser det på det viset.

 6. Det jag försöker säga är att det är ett bra första steg att tala om hur vi inte vill ha det. Men det förändrar inte världen. Det förändrar inte att klyftorna i Sverige och i världens alla länder ökar.

  Det är först när vi börjar tala om hur vi vill ha det som vi kan börja hitta lösningar till dagens prekära situation. Det är först då som vi tillsammans kan hitta nya lösningar på dagens och framtidens utmaningar. Det gäller såväl i stort som i smått.

  Jag är inte alls säker på att S är den kraften som har lösningar på morgondagens problem. S har historiskt spelat en viktig roll för att skapa ett mänskligare samhälle. Men de som vill spela en viktig roll i framtiden, måste redan idag börja formulera realistiska alternativ till och lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. Här kan vi alla bidra. Det är bara att sätta igång. Vad väntar vi på?

 7. Pingback: Hållbar utveckling och full sysselsättning | Globaliseringen 3.0

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s