Anders Nilsson om Göteborg men med ett global vidvinkelperspektiv

Roger Dahl

Under rubriken intensifierad urbanisering skriver Anders Nilsson i rapporten ”Underbara dagar framför oss”:
En av de starkaste trenderna i världssamfundets utveckling under de senaste

50 åren är en omfattande folkvandring från land till stad. Sedan år 2007 lever för första gången en majoritet av jordens folk i städer. År 2050 beräknas två tredjedelar göra det. Överallt är det stora städer som växer snabbast och mest (UN-HABITAT 2008).
Den intensifierade globala urbaniseringen ställer världssamfundet inför stora utmaningar. År 1987 underströk Världskommissionen för miljö och utveckling under ledning av Gro
Harlem Brundtland att utvecklingen måste bli hållbar i tre dimensioner – ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Begreppet ”Hållbar utveckling” hade hämtats från den amerikanske agronomen och författaren Lester R. Brown. I Brundtlandkommissionens rapport definierades det som ”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (FN 1987).
De tre dimensionerna handlar om ämnesomsättningen mellan samhället och naturen, om hur bytesrelationerna mellan människor tar form i denna ämnesomsättning och om hur samhällets institutioner påverkar och omfördelar utfallet av dessa byten.
Allt hänger samman. Om inte ekonomiska framgångar är ekologiskt hållbara så kommer de förr eller senare att vändas till sin
7
motsats. Samtidigt är uthållighet i den ekonomiska utvecklingen en förutsättning för social stabilitet, vilket i sin tur är en förutsättning för full mobilisering av vårt samhälles mänskliga resurser. Kan vi hålla en hög sysselsättning ger det ekonomiskt utrymme för den fördelning som behövs för att finansiera både en välfärdspolitik med högt ställda ambitioner och de gemensamma investeringar som fordras för omställningen till ett ekologiskt hållbart kretsloppssamhälle.I utvecklingsländerna har den accelererande urbaniseringen skapat megastäder som Jakarta, Lagos, Mexico City och Bombay. I
Europa har gamla metropoler som Paris, London och Berlin gått in
i en ny tillväxtfas. I Nordamerika smälter en gigantisk sammanhängande storstadsbygd ihop från Boston i New England över New York, New Jersey och Philadelphia ner till Washington DC. Vi lever i en tid då människan över hela jorden blir Homo Urbanus.
Även om vad vi i Sverige kallar storstäder är små i internationell jämförelse, så är trenden i full kraft också hos oss. Statistik från Eurostat visar att Sverige är det EU-land
som just nu upplever den snabbaste urbaniseringen. 85 procent av befolkningen lever på 1,3 procent av landets yta (SCB). Mer än var femte svensk är bosatt i våra tre största tätorterStockholm, Göteborg och Malmö. Men det är inte hela sanningen.
Den stora staden är mer än sin tätort. Den består av kärna och omland som hänger samman genom människors pendling till tätortens utbud av arbetstillfällen, varor, tjänster,
utbildning, kultur och nöjen. Storstaden närs på så sätt av sin omgivning – som i sin tur närs av storstaden. En mångtusenårig kultur av land och stad ger vika för en ny konstellation av kärna och omland. I själva verket lever ungefär hälften av Sveriges befolkning i de tre storstadsregionerna som de bestäms
8
av pendling och de lokala marknadernas utbredning – och denna andel tilltar snabbt (SCB). ” (sid 6ff)

Det är just från ett sådant helhetsgrepp som vi kan börja tala om regionala och lokala frågeställningar.När vi inser att hållbarhetsbegreppet , social, ekonomiskt och ekologiskt måste vara det övergripande målet för S-politiken på alla nivåer, tillsammans med andra honnörsord som frihet, jämlikhet och solidaritet, så måste politiken bedömas och prioriteras från denna utgångspunkt. Av det följer logiskt att det är från ett hållbarhetsperspektiv som vi ska forma vår Stockholmspolitik. Om globala ambitioner stannar i Rio +20 och andra konferenser blir det mycket prat och lite verkstad.

Anders Nilssons rapport är ett intressant inlägg i den helhetsdebatten. Den har som utgångspunkt Göteborg men begränsar sig inte i detta snäva perspektiv. Allt hänger ihop.

http://www.tankeverksamheten.se/2012/07/underbara-dagar-framfor-oss-om-sociala.html

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s