Ett nytt debattforum/tankesmedja för en bättre värld – Egalia

I en dyster värld där världsbanken nu förutspår en 4 gradig ökning av temperaturen till sekelskiftet är det ändå förhoppningsfullt att nya initiativ skapas: http://www.facebook.com/ForumEgalia

Läs vidare vad detta forum har som målsättning att åstadkomma:

http://politikerbloggen.tv4.se/2012/12/01/jamlikhet-klimatpolitikens-mal-och-forutsattning/

För att ní ska  slippa ta vägen via länken har jag klippt in debattinlägget här:

”Vi menar att hållbarhet och jämlikhet måste överordnas i ett nytt klimatpolitiskt ramverk, där hållbar politik ställs och redovisas mot ohållbar. I syfte att utveckla socialdemokratin och fånga in vår tids största ideologiska fråga startar vi därför Forum Egalia. Det skriver Mattias Vepsä (S), ordförande Forum Egalia och Sara Karlsson (S), riksdagsledamot.

Jämlikhet – klimatpolitikens mål och förutsättning.

Snabb ekonomisk tillväxt var förutsättningen för framväxten av den socialdemokratiska välfärdsstaten. Naturens gränser skulle vidgas och sprängas, och i takt med att resurserna växte kunde skola, sjukvård, åldringsvård, barnomsorg med mera byggas ut.

Idag fungerar inte detta koncept. Välfärdssamhällets överlevnad hänger inte på dess förmåga att spränga naturens gränser utan tvärtom på förmågan anpassa sig efter naturens villkor. Och klimatpolitiken kan inte vila i väntan på att budgetutrymmet ökat.

Med tanke på socialdemokratins och arbetarrörelsens ideologiska grunder är den ambivalens som i decennier präglat förhållandet till klimat- och miljöfrågorna paradoxal. Marknadskrafter och ensamma individer förmår inte hantera klimatutmaningen. Det krävs politik. Kampen mot klimatförändringarna är på sätt och vis det yttersta uttrycket för behovet av solidaritet mellan generationer, folkgrupper och världsdelar. Jämlikheten är på samma gång klimatpolitikens mål och förutsättning.

Det kitt som håller samman de borgerliga partierna är istället strävan att vidga de ekonomiska klyftorna vilket gör regeringen oförmögna att hantera klimatfrågan. Lena Eks sprattlande har ingen betydelse när Borg och Reinfeldt prioriterar klasspolitik.

På liknande sätt får miljöpartiets höga politiska målsättningar problem när de många gånger fastnar i individuella lösningar och missar behovet av gemensam politik. Att de flesta viktiga miljöreformer i Sverige har genomförts under socialdemokratiska regeringar är mot denna bakgrund inte alls förvånande, men det är samtidigt ett faktum att partiet under senare tid inte lagt mycket tid och kraft på att utveckla sin politik för hållbar utveckling.

Under Göran Persson gjordes försök att profilera partiet på miljöområdet, men förnyelsen hejdades i steget. Sedan Miljöpartiet etablerats tonades dessutom miljöfrågorna ned, möjligen av rent taktiska skäl. Drömmen om det gröna folkhemmet försvann ur tankarna.

De strukturer för produktion och konsumtion som utvecklats under det senaste seklet har inneburit välstånd och frigörelse för många miljoner. Klimatproblemen utmanar dessa strukturer.

Alla människor – nu och i framtiden – måste få samma rätt till trygghet och utveckling. Därför måste klimatkrisen hejdas. Om de ekonomiska, kulturella och sociala klyftorna består och vidgas kommer det att bli svårt eller rentav omöjligt att förmå befolkningsmajoriteten i vårt eget land och på andra håll att ställa upp på de anpassningar och uppoffringar som krävs.

Klimatutmaningen kräver att politikens och demokratins sfärer utvidgas, dvs exakt det som formuleras i inledningen till det socialdemokratiska partiprogrammet: ”Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.”

Ingen rörelse är därmed bättre skickad än socialdemokratin att ta ledningen i klimatarbetet, här hemma och globalt. Ingen rörelse har större tilltro till människans frigörelse, utveckling och till politikens möjligheter. Vill Socialdemokraterna vara det nya framtidspartiet krävs en modern syn på partiets uppgift och uppdrag. I partistyrelsens plattform för ”framtidspartiet” har klimatfrågan helt utelämnats. Vi menar att hållbarhet och jämlikhet måste överordnas i ett nytt klimatpolitiskt ramverk, där hållbar politik ställs och redovisas mot ohållbar.

I syfte att utveckla socialdemokratin och fånga in vår tids största ideologiska fråga startar vi därför Forum Egalia. En förening som blir en plattform för samtal och politikutveckling om hållbarhet och klimat. En lösningsfokuserad, pragmatisk vänsterhållning måste ta plats i debatten.

Vi kommer att jobba för lokala, praktiska lösningar i samarbete med arbetarrörelsens olika grenar- arbetarekommuner, förtroendevalda, fackföreningar, SSU och studenter. Vi kommer bygga nätverk mellan politiken, forskarvärlden och fackföreningsrörelse.

Välkomna med i arbetet på http://www.forumegalia.se !

Mattias Vepsä, ordförande.

Sara Karlsson, styrelseledamot och riksdagsledamot (S)”

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s