Demokratin och engagemang – del 1

Demokrati, som jag ser det, inbegriper mer än bara att gå och välja på ett parti en gång var fjärde år. Den parlamentariska demokratin förutsätter att det finns aktiva medlemmar som arbetar på olika nivåer i samhället, som förtroendevald eller som gräsrot för att upprätthålla det politiska systemet. Utan detta engagemang skulle det parlamentariskt demokratiska systemet helt avstanna.
Själva grundbulten för den demokratiskt parlamentariskt uppbyggda styrelseformen är att det finns lokala organisationen som verkar inom sina geografiska områden eller på arbetsplatser eller har en annan ämnesorienterad inriktning. Utan denna lokala förankring tappar den parlamentariska demokratin det mesta av sitt innehåll.

Det partipolitiska intresset har under årens lopp radikalt minskat. Det innebär att det är allt färre som ska utföra de nödvändiga funktionerna för att över huvud taget upprätthålla den lokalt förankrade demokratin.

Den parlamentariska demokratins kris idag är att det blir allt färre som är villiga att ställa upp och ta av sin fritid och arbeta partipolitiskt. Extra bekymmersamt är det att så få unga tyckts vilja engagera sig i den lokala politiken. Det innebär att återväxten är hotad och om trenden fortsätter så kommer vi få se andra styrelseformer för att hantera landets samlade behov av organisation.

Socialdemokraterna som är Sveriges största parti har numer ca 100000 medlemmar. På Södermalm är vi ca 1000 medlemmar. Av dessa är det en mycket begränsad skara som verkligen är aktiva. Av de aktiva är dessutom medelåldern hög och ungdomarna är en försvinnande liten del av de aktiva. Frågan är hur S tänker sig att vända denna trend.

Den representativa demokratin förutsätter att de som ska väljas är kända för de som ska välja. Annars blir det att köpa grisen i säcken. Att välja någon som bara är ett namn på ett papper duger inte.

Inom S på Södermalm har vi därför infört en process där de som vill komma ifråga för at ta på sig olika förtroendeuppdrag, ska presentera sig i på ett förmöte en hörning (hearing). Dessutom finns alla möjligheter att presentera sig i en Facebook för Socialdemokrater på Södermalm.

När det dystra faktumet att allt färre engagerar sig partipolitiskt debatteras brukar det ofta dyka upp positiva själar som pekar på sociala medier. Facebookgrupper för Socialdemokrater på Söder består av 250 personer.

Som en informationspelare fungerar den utomordentligt bra. Vi får information om diverse evenemang som föresegår på Söder. Men en Facebookgrupp har mycket större potential. Här kan vi ha möjlighet att följa upp olika evenemang och reflektera över vilka lärdomar vi har dragit.

Möten för medlemmar är i mycket hög grad organiserade så att det kommer en inbjuden gäst som inleder. Sedan är det tid för en frågestund. Frågorna ställs till den inbjudna gästen. Samtalet blir därför vertikalt.  Det uppstår inget samtal mellan de personer som är där som åhörare. Med Facebook skulle en horisontell debatt kunna komplettera de öppna mötena. Här krävs det mer engagemang från medlemmarnas sida för att förverkliga denna demokratiska möjlighet.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s