Är vi på väg mot en demokratisk socialism?

I Aftonbladet skriver Daniel Suhonen:

”Vilken är socialdemokratins uppgift i dagens samhälle? När Axel Danielsson drog sig undan för att skriva det första parti­programmet 1897 var uppgiften inte enklare men tydligare. Klassamhällets ojämlikhet och motsättningar var utgångspunkten för arbetarrörelsen. Konflikten mellan dem som hade och dem som inte fick tillräckligt var den grundmotsättning partiet tog spjärn mot när man formulerade sin politik.

Nu är det dags för S att återigen revidera programmet och presentera sin ideologi. Uppgiften borde dock vara densamma. Att för­klara på vilket sätt just Socialdemokraternas lösning på våra gemensamma problem skiljer sig från exempelvis Moderaternas eller Vänsterpartiets.

Skillnaden har tidigare varit S:s förmåga att kombinera en politik som bygger på en maktanalys med en reformpolitik som skapat en bred klasskoalition kring välfärdsprojektet.

I dag är det stora problemet att S inte längre tycks tro på sitt projekt att bygga en gemensam välfärdsstat. Därmed tappar partiet den reformagenda som skapade förutsättningar för att knyta samman klasser och sociala grupper. Man var ett parti som gjorde det man sa. I dag är i bästa fall DE VACKRA orden kvar.

Kvar står en väljarkår som ser klyftorna öka och arbetslivet osäkras, samtidigt som välfärdsstaten är under attack: av skattesänkningar, kostnadsökningar och privatiseringar. Men S har ingen plan för hur exempelvis välfärden ska säkras? Man säger ja till vinstuttag i vården och man vågar inte höja skatterna. ”

Se vidare: http://www.aftonbladet.se/debatt/article15930402.ab

Daniel Suhonen skriver i artikeln även detta:

”En höst när halva svenska folket stimulerats av Palmedokumentären är det synd att kommissionen inte tog chansen att formulera en modern vision om demokratisk socialism i stället för ett idéappendix till Affärsplanen.”

I detta blogginlägg ska jag resonera omkring den demokratiska socialismen.

Demokratiska socialismen en historisk tillbakablick?

På 1970-talet diskuterade vi den demokratiska socialismen i SSU och inom S. Vad menar vi med den? Vad har orden för praktisk innebörd? Hur ska vi förverkliga den demokratiska socialismen?

Somliga menade att ett första steg skulle vara att förstatliga affärsbankerna. Försäkringsbolag fanns även med i bilden. Kul att tänka tillbaka på detta nu när jag ägnat 25 år av mitt liv inom denna sektor. Då skulle jag ha varit statsanställd.

Andra menade att folkrörelserna skulle vitaliseras, KF, Folksam, HSB, Riksbyggen, Fonus, OK, hyresgästförening, Unga Örnar och facket  mfl skulle driva på i förändringsarbetet.

En tredje grupp talade om funktionssocialism:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Funktionssocialism

Olof Palme och den demokratiska socialismen

Hur ska vi stegvis kunna närma oss den demokratiska socialismen?

Olof Palme talade om S trestegsraket:

1.) Först kom den allmänna rösträtten. Den politiska demokratin erövrades.

2.) Sedan kom det starka samhället som behövdes för att bära upp välfärdsbygget. Den sociala demokratin genomfördes.

3.) Då  – på 1970-talet – stod S inför en ny historisk uppgift. Den ekonomiska demokratin.

Sammantaget talade Olof Palme om dessa tre komponenter, rösträtten, välfärdsstaten och den ekonomiska demokratin, som den demokratiska socialismen historiska uppgift.

Utöver dessa tre var den fulla sysselsättningen en förutsättning för att den demokratiska socialismen skulle få den nödvändiga energin och förändringskraften.

Hur står det till med den demokratiska socialismen idag?

Nu nästan 40 år senare kan vi göra bokslut. Hur står det till med den demokratiska socialismen idag?

Hur står det till med välfärdsstaten? Det verkar inte som om vi längre har råd med den, mycket mindre vidareutveckla den. Vad ska vi ta pengar ifrån? Idag finns det ett mycket stort motstånd mot att öka på vår gemensamma skattebörda. Hur ska vi då klara av att behålla välfärden?

Den fulla sysselsättningen – eller arbete åt alla – som vi sa på 1970-talet har haft det bekymmersamt. Arbete åt alla har inte på något sätt varit det som kännetecknat utvecklingen sedan 1990-talskrisen i Sverige. Tvärtom har arbetslösheten varit historiskt hög under hela tiden fram till idag. Det finns inte mycket som i närtid talar för att arbetslösheten ska minska, tvärtom.

Ändå har samhällets behov av arbetskraft varit avsevärt mycket mindre än vad arbetslöshetssiffrorna visar. På 1990-talet fick alla som var 55 år och över på Folksam ett mycket förmånligt avtalspensionserbjudande för att Folksam skulle kunna hantera övertaligheten. Många andra större företag hade motsvarande upplägg. Om inte alla dessa lösningar på övertalighetsfrågan hade införts, skulle arbetslöshetssiffrorna varit mycket högre.

Dessutom var det många som blev förtidspensionerade av samhället. Det verkar inte som om samhället har behov av så många människor i arbete längre. Trots det talas det idag om att samhället behöver att vi arbetar flera timmar och arbetar längre upp i åldern för att ha råd med välfärden. Det är svårt att få den ekvationen att gå ihop. Var ska jobben komma ifrån?

Vad har då på nästan 40 år hänt på den ekonomiska demokratins område? Har vi fått ett ökat inflytande på våra arbetsplatser? Är det demokratin som stegvis tagit över ansvaret över företagen? Ni kan själva göra er egen bedömning.

Ska demokratisk socialism finnas med i S visioner

Efter 40 år är begreppet ”demokratisk socialism” något som jag inte riktigt vet vad det betyder. Vad innehåller ”demokratisk socialism” idag. Vad menar vi när vi säger ”demokratisk socialism”.  Menar vi att produktionsmedlen i demokratisk ordning ska ligga i hela folkets händer? Var hittar vi då sådana exempel efter 40 år?

Vad vill den demokratiska socialismen med välfärdsstaten idag? Jag vet inte för jag vet inte vad den demokratiska socialismen betyder. Var hittar vi demokratiskt socialistiska institutioner och länder idag?  Finns det företag som vi kan pekar på som lysande exempel på ekonomisk demokrati?

Vad innebär den demokratiska socialismen när vi talar om den fulla sysselsättningen? Jag måste svara på samma sätt här. Jag vet inte eftersom ”arbete till alla” mest verkar vara ord utan innehåll. Varför har vi inte ett samhälle, efter 40 år, som klarar av att ta tillvara alla människors kunskaper och förmågor? Varför har vi inte ett samhälle som fördelar våra gemensamma resurser efter behov?

Finns det idag några strategier för hur vi ska nå ett samhälle där våra gemensamma behov ska styra och där vi alla är delaktiga för att skapa förutsättningar för att dessa gemensamma behov kan tillgodoses?

Många säger att det inte är vad som står i ett partiprogram som är det viktiga. Det är själva samtalet för att skapa programmet som är viktigt. Vad som händer inom S borde ju vara intressant för alla människor, eftersom S gör anspråk på att vara en ledande kraft i en regering 2014.

Den stora frågan är: Ska det finnas ett begrepp ”demokratisk socialism” med i ett partiprogram om inte S har för avsikt att ens försöka definiera vad vi menar med begreppet? Om S inte har någon ambition att skapa handlingsprogram för en ”demokratisk socialism”. Vad ska vi då ha begreppet till?

Är ”demokratisk socialism” ett begrepp ungefär som kravet att införa republik. Det ska finnas med i visionen för framtiden men har egentligen inget innehåll. Det finns inga strategier för hur varken ”demokratisk socialism” eller hur republik ska implementeras.

Det verkar heller inte finnas så många som är beredda att sätta igång och skapa strategier för att förverkliga en ”demokratisk socialism”. Finns det några jobb inom S för att vidareutveckla den ”demokratiska socialismen”?

Ska det då finnas med i S vision? Ska vi värva medlemmar och väljare med ett begrepp som vi egentligen inte har för avsikt att realisera? Eller har vi det?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s