Ulf Bjereld – Moderaterna hyllar det gemensamma ägandet

professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Ledamot av styrelsen för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Han skriver, 2012-12-16, under rubriken: ”Moderaterna hyllar det gemensamma ägandet”

”Idag på DN Debatt presenterar Moderaterna genom finansmarknadsminister Peter Norman och riksdagsgruppledaren Anna Kinberg Batra partiets syn på ägarpolitiken. Artikeln är fylld med hyllningar till det gemensamma ägandet och kritiserar partiets tidigare ideologiskt betingade uppslutning bakom privatiseringar. Det gemensamma ägandet är, och bör förbli, starkt i Sverige, skriver Norman och Kinberg Batra. De nya Moderaterna är tydliga med att vi värdesätter det gemensamma ägandets fördelar, fortsätter artikelförfattarna. Bolag som LKAB, SJ och Vattenfall skall inte säljas. Om Moderaternas tidigare politik sägs att det ibland låtit som att försäljningar i sig självt skulle lösa alla effektivitets- och kvalitetsproblem. Så är det inte, menar de Nya Moderaterna. I själva verket spelar ägandeformen i sig ingen roll, avgörande är i stället vilken ägandeform som i varje enskilt fall bäst tjänar samhällsnyttan. Moderaternas tidigare syn på privat ägande har, sägs det, nu kommit till vägs ände.”

M visar att de tagit till sig SNS-rapport ”Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd?”

Efter 20 år kom äntligen den första utvärderingen. Det var inte på uppdrag av politiker. Det studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) som gjorde rapporten, delvis finansierad av Svenskt Näringsliv. http://www.dn.se/debatt/privatiseringar-i-valfarden-har-inte-okat-effektiviteten

I artikeln läser vi:

”Ny forskarrapport i dag: Privata alternativ och konkurrensutsättning inom välfärdssektorn har inte blivit den mirakelmedicin som många hoppades på. För första gången har nu en grupp av Sveriges ledande välfärdsforskare studerat följderna av de senaste 20 årens privatiseringspolitik. Förhoppningarna var stora från början: Byråkratin skulle minska, liksom de effektivitetsproblem som plågade den offentligt tillhandahållna välfärden. Vidare skulle kvaliteten och demokratin stärkas tack vare ökad valfrihet för medborgarna. Vår övergripande slutsats är att det råder en anmärkningsvärd brist på kunskap om effekterna av konkurrens i välfärdssektorn. Vi kan inte hitta några vetenskapliga belägg för att de högt ställda förhoppningarna har infriats, skriver SNS forskningschef Laura Hartman. ”

Vad var resultatet av rapporten? Jo, underleverantörerna hade inte levererat. Ingen effektivitetsförbättring kunde ses. Inte heller någon kvalitetsförbättring. De hänvisar även till internationella rapporter som kommit fram till liknade resultat.

Ulf Bjäreld fortsätter: ”Ett par varningssignaler bör förstås hissas. För det första underlättar Moderaternas starka uppslutning bakom principen om gemensamt ägande för partiet att genomföra privatiseringar i enskilda fall. För det andra är Moderaternas argumentation starkt icke-ideologisk. Här finns inga tankar kring frihet, jämlikhet eller för all del solidaritet, endast en uppslutning bakom honnörsord om ”nyttan” för medborgarna. Om ägandeformen reduceras till en praktikalitet ökar risken för att politiken avpolitiseras och att allt handlar om att förvalta och att hitta praktiska lösningar på samhällsproblem.”

Jag har tidigare lyft fram Olof Palmes ????

Ulf Bjäreld fortsätter: ”Nästa steg är väl att Moderaterna tar avstånd också från vinst i välfärden. Skulle vara intressant att se vad Socialdemokraterna och Stefan Löfven gjorde då…”

Jag lämnar detta till läsarens egna reflektioner: Jag har argumenterat utifrån såväl strikt affärsmässighet, som från ett idéburet perspektiv. Det går uppenbarligen inte att försvara vinsterna i välfärden från ett strikt affärsmässigt perspektiv. Det är svårt för en socialdemokrat att argumentera för vinster i välfärd av idéburna skäl. Man kan då fråga sig: Vad väntar S på. Vad finns det då att fundera på? 

Ulf Bjäreld avslutar blogginlägget: ”Jag längtar efter en mer engagerad och livfull politisk debatt i Sverige i dag, där vänster verkligen ställs mot höger och där vänster-högerdimensionen utmanas av nya politiska skiljelinjer som kan skönjas i framväxten av informationssamhället. Men det är en bit dit. Regeringen är trött och regerar i minoritet. Socialdemokratin söker sin väg under Stefan Löfven. Vi får sannolikt vänta i bästa fall tills efter den socialdemokratiska partikongressen i april 2013 och i värsta fall till början av valrörelsen 2014. ”

Jag har tidigare sagt att jag tycker att det är bra att S ledning tar tid på sig att verkligen formulera en genomtänkt politik. Den politik som har förts de senaste åren lämnar mycket i övrigt att önska sig. Då är det bra att stanna upp och reflektera.

Men måste vi verkligen vänta så länge lokalt. Borde det inte vara en självklarhet för s-medlemmar att samtala om idéburna frågor även om inte partiledningen har bestämt sig i alla frågor. Var har vi folkrörelseförankringen?  Var står våra lokalt valda ombud i centrala politiska frågor som exempelvis välfärdens organisation?

http://ulfbjereld.blogspot.se/2012/12/moderaterna-hyllar-det-gemensamma.html

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s