Modell hämtad från David Harvey – Den globala kapitalismens rum- Figur 1 samt introduktion:

Det materiella rummet

(det upplevda rummet)

Rummets representationer

(det föreställda rummet)

Representationernas rum

(det levande rummet)

Det absoluta rummet

 

väggar, broar, dörrar, trappor, golv, tak, byggnader, städer, berg, kontinenter, vattenmassor, territoriella avgränsningar, fysiska gränser och hinder, inhägnade bostadsområden…
ekonomiska kartor; euklidisk geometri; landskapsbeskrivningar; metaforer om instängdhet, öppna ytor, lokaliseringar, lägen och positioner; (relativt lätt att kontrollera och styra)-Newton och Descartes
känslan av trygghet kring eldstaden; känslan av säkerhet eller instängdhet i ett avgränsat område; känslan av makt genom ägarskap och dominans av ett område; rädsla för folk utanför den egna gruppen

Det relativa rummet

(tidrummet)

flöden av energi, vatten, luft, varor, folk, information, pengar, kapital ; ökningar och minskningar i avståndsfriktionen…
tematiska och topologiska kartor ( t.ex. över Londons tunnelbanesystem) ; topologi; perspektivritningar; metaforer om situerad kunskap, om rörelse, rörlighet, förskjutningar, acceleration, tidsrumskompression och avståndssökningar; ( svårt att kontrollera och styra- kräver sofistikerade tekniker)

-Einstein  och Riemann

oro över att inte hinna i tid till skolan; spänningen i att röra sig i det okända; frustrationen i en trafikstockning; spänningen eller upprymdhet till följd av tidsrumskompression, av fart, av rörelse

Det relationella rummet

(tidrummet)

elektromagnetiska flöden och fält; sociala relationer; ansamlingar av föroreningar; potentiell energi; ljud, dofter och andra sinnesförnimmelser som bärs av vinden
Surrealism; existentialism; psykogeografier; cyberrum; metaforer om internalisering av kraft och makt; (extremt svårt att kontrollera och styra – kaosteori, dialektik, interna relationer, kvantteori)

-Leibniz, Whitehead, Deleuze, Benjamin

visioner, fantasier, önskningar, frustrationer, minnen, drömmar, skenbilder, psykiska tillstånd ( t.ex. torgskräck, höjdskräck, klaustrofobi)
Hämtad från David Harvey, tankekraft förlag, 2006. sidan 132. Med en geografisk utgångspunkt  skissar David Harvey en modell om ”rummet” .  I modellen expanderar han det absoluta rummet ( Newton)  till det relativa rummet (Einstein) och når slutligen det relationella rummet där visioner, fantasier, önskningar, frustrationer, minnen, drömmar, skenbilder och psykiska tillstånd inträder på scenen. Dessa rum får vi om vi läser nedåt i tabellen.Om vi istället läser från vänster till höger i tabellen infinner sig det materiell rummet (det upplevda rummet, för upplevelser och perception, som är öppet för fysisk beröring och sinnesförnimmelser), rummets representationer, (det föreställda rummet, som vi föreställer oss det och representerar det) samt representationerna rum (det levda rummet med förnimmelser, fantasier, känslor, innebörder införlivade i vårt dagliga liv).
Som samtalsmodell anser jag att den borde vara till tillräckligt att vidlyftig för att fånga många olika aspekter av vårt inre liv och omvärlden. När vi ska tala om ett nytt paradigms grundläggande principer och dess hypoteser, men även praktiska lösningar, kan denna modell visa sig vara användbar. De förekomster som Harvey fyllt matrisen med ska ses som tankeväckande begrepp, snarare än några  absoluta sanningar. Harvey menar att alla rutorna i matrisen ingår i ett dialektiskt sammanhang, med  ömsesidiga beroenden. http://sv.wikipedia.org/wiki/Dialektik. Min innebörd  av dialektik i detta sammanhang är just ett ömsesidigt beroendeförhållande och ett spänningsfält mellan de olika förekomsterna som finns rutorna i tabellen. Genom att röra sig i alla rutorna kan vi sedan gå bortom matrisen och skapa det nya paradigmet. (sid 143). Den typologiska nivån representeras av matrisens rubriker.Traditionell och positivistisk geografi har begränsat sitt synfält till det absoluta och det relativa och på tidrummets materiella och upplevda aspekter, medan man undvikit det levda och relationella aspekterna. Harvey varnar i slutet av boken för att pendeln ska slå över för mycket åt det andra hållet. Att helt hålla sig inom tabellens högra del, kan vara precis lika vilseledande och kontraproduktivt som att begränsa sig till den övre vänstra delen. Den enda strategi som fungerar  är att hålla spänningen i rörelse över tabellens alla fält. Då kan vi få bättre förståelse  exempelvis för det relationella begreppet ”värde”. Harvey exemplifierar med Ground Zero. Vi kan debattera i oändlighet olika idéer om konstruktion som kan uttrycka platsens relationalitet, men förr eller senare måste något materialiseras i absolut tid och rum.
Politiska rörelser som strävar efter att utöva makt blir på samma sätt kraftlösa innan de etablerar sig i fysiks närvaro. (sid 143f)
Det är i den fysiska rummet som vi kan förverkliga våra visioner och drömmar. Något att tänka på när vi sitter och filosoferar över hur ett nytt paradigm ska kunna se och och hur det ska kunna realiseras i det materiella rummet.
I det nuvarande paradigmet har ekonomi både blivit mål och medel. I ett alternativt paradigm kan ekonomi blir ett medel för att uppnå mål. Då passar Harveys modell bra.
 ”Spaces of global capitalism – A therory of uneven geografical development”, på svenska ”Den globala kapitalismens rum, på väg mot en teori om ojämn geografisk utveckling”     

”PACES OF GLOBAL CAPITALISM: TOWARDS A THEORY OF UNEVEN GEOGRAPHICAL DEVELOPMENTDavid Harvey Lecture at Cornell (Part 1 of 10)

http://www.youtube.com/watch?v=tr1Cj1QzdCY

Urban miljö. David Harvey Lecture at Cornell (Part 2 of 10) http://www.youtube.com/watch?v=Nr3INtOSxUk

David Harvey Lecture at Cornell (Part 3 of 10) http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=0W_czejj6iI

David Harvey Lecture at Cornell (Part 4 of 10) http://www.youtube.com/watch?v=rbEiKVU3RgE&feature=endscreen&NR=1

David Harvey Lecture at Cornell (Part 5 of 10) http://www.youtube.com/watch?v=VjsWbuhw_xg

David Harvey Lecture at Cornell (Part 6 of 10) http://www.youtube.com/watch?v=qAO9ndzi1Wc

David Harvey reformistisk vy stabilisera kapitalismen. Om kapitalismen skulle braka ihop så Fascism Till Stig Lennart. David Harvey Lecture at Cornell (Part 7 of 10) http://www.youtube.com/watch?v=PvaKOZrWagk

Ett parti Demokrat–republikaner ett parti som I Kina. David Harvey Lecture at Cornell (Part 8 of 10) http://www.youtube.com/watch?v=PvaKOZrWagk

David Harvey Lecture at Cornell (Part 9 of 10) http://www.youtube.com/watch?v=jw3Mt516IZ4

David Harvey Lecture at Cornell (Part 10 of 10) http://www.youtube.com/watch?v=8Z-WoSz5yZ0

 ———————————————————
Annat om David Harvey:  
Class 01 Reading Marx’s Capital Vol I with David Harvey http://www.youtube.com/watch?v=gBazR59SZXk 
Class 02 Reading Marx’s Capital Vol I with David Harvey http://www.youtube.com/watch?v=zwuMrd_Hgww
Class 03 Reading Marx’s Capital Vol 2 with David Harvey http://www.youtube.com/watch?v=wLJH-jnKORI
Class 04 Reading Marx’s Capital Vol 2 with David Harvey http://www.youtube.com/watch?v=TDn8jlSC4Wc
Class 05 Reading Marx’s Capital Vol 2 with David Harvey http://www.youtube.com/watch?v=OAE1bcgJVGAClass 06 Reading Marx’s Capital Vol I with David Harvey http://www.youtube.com/watch?v=_EP7N2VtFz0Class 07 Reading Marx’s Capital Vol I with David Harvey http://www.youtube.com/watch?v=TqEKLuPCgZ0David Harvey on what’s wrong with copyright @ the Brecht Forum http://www.youtube.com/watch?v=HxNR-qUL0I4David Harvey: The Crisis Today: Marxism 2009 http://www.youtube.com/watch?v=YYQb0fthNfIDavid Harvey BBC HARDtalk interview, 2010 (1/3) http://www.youtube.com/watch?v=YtyZY9sKv2wDavid Harvey on accumulation by dispossession http://www.youtube.com/watch?v=3a9TAbQHzjQ

The Urban Roots of the Fiscal Crisis http://www.youtube.com/watch?v=SJhSbI5EK-8

David Harvey – lecture in Zagreb 1.10.2010. 3/5 http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=JmOipzchGTI&feature=endscreen

David Harvey Introduces Primitive Accumulation http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=0vTS9T81b0o

1/2 – David Harvey on capitalist crisis – Democracy Now! – 2009-04-02 http://www.youtube.com/watch?v=DEnHD2KhhCk

2/2 – David Harvey on capitalist crisis – Democracy Now! – 2009-04-02 http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=nI7jxbAFGuw&feature=endscreen

1 tanke på “Modell hämtad från David Harvey – Den globala kapitalismens rum- Figur 1 samt introduktion:

  1. Pingback: David Harveys modell och studiecirkel om migration | Globaliseringen 3.0

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s