En långsikitgt hållbar civilisation – Rädda civilisationen

Detta är hämtat från en ej utgiven bok. Bokens arbetstitel: En långsiktigt hållbar civilisation.

Kapitel 2 Rädda civilisationen

Kan vi kompromissa med naturen?

Den 28 november 2009 tittade jag på ett debattprogram inför klimatmötet i som hölls Köpenhamn i december 2009. Det jag skriver nedan är från mina minnesanteckningar och är inte ordagrant vad som då sades.

Anders Wijkman[1] tidigare EU-parlamentariker för kristdemokraterna och chef för inledde med att säga följande: Den utmaning vi står inför idag är större och svårare att begripa än någon annan politisk fråga människan ställts inför. Som politiker är vi vana vid att kunna ha en motpart att föra en debatt med och kunna kompromissa med. Naturen går inte att kompromissa med. Vi måste komma till den insikten snarast och vi måste anpassa vårt sätt att handla efter den insikten.  Klimatet är inte förhandlingsbart. Marknaden kan inte klara detta på egen hand, det måste till en politisk vilja. Nu verkar alla gå och lurpassa på varandra för att slippa ta första steget. Jag kommer att återvända till Anders Wijkman under rubrik ”Den stora förnekelsen”, nedan.

Göran Greider [2] chefredaktör på Dala-Demokraten: Vi måste börja tänka om och inse att jordens resurser är ändliga. Vi kan inte fortsätta i de gamla hjulspåren, men det är svårt att förstå, med tanke på att hela vår samhällsutveckling och välfärdsmodell bygger på tillväxt. I västvärlden måste vi gå före och visa vägen. Hur detta ska göras sa Göran Greider inget om.

Stefan Fölster,[3] chefsekonom, Svenskt näringsliv, var kritisk mot de som drömmer om förnyelsebara energier som inte räcker till. Att basera vår energipolitik på drömmar är kontraproduktivt menade han. När inte energin räcker till tvingas vi ta till sämre energikällor för klimatet såsom kol och olja. Stefan Fölster var klar över att vi måste sluta att drömma, men sa däremot ingenting om vad som behöver göras när vi eventuellt vaknar upp.  Det gjorde däremot Göran Norén och Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv i artikeln Det måste finnas en backup” publicerad i SvD 21 juni 2011. Se avsnittet om ”Att spela rysk roulett med framtiden.

Klimatkonferensen i Köpenhamn och finanskrisen

Det fanns stora förhoppningar på att klimatmötet i Köpenhamn i december 2009, skulle leda framåt för hela världens klimatarbete. Besvikelsen var stor efter klimatmötet. Det paradoxala blev istället att finanskrisen gjorde jobbet för att åtminstone fördröja klimatkrisen. Det är det svårsmälta budskapet efter klimatmötet. I DN Ekonomi lördag den 2 januari 2010 kan vi läsa följande:

Finanskrisen har på kort tid lyckats med det som politiker och företag världen över inte lyckats med – att kraftigt minska förbrukningen av olja och kol därmed utsläppen av koloxid. Det visar internationella energiorganisationen IEA:s senaste prognoser.

År 2009 kommer världens elförbrukning att minska med 1.6 procent och energiförbrukningen med 2 procent enligt IEA. Detta är första gången sedan andra världskriget som användning av el minskar på årsbasis. I och med att olja och kol står för 80 procent av världens energiproduktion medför detta att koloxidutsläppen minskar för första gången på mycket länge.

Men miljövinsterna från lågkonjunkturen är troligen kortvariga. Så fort ekonomin hämtat sig kommer tillväxten och därmed energiefterfrågan att åter ta fart. IEA räknar med att den globala efterfrågan ökar med hela 40 procent mellan 2007 och 2030. I IEA:s prognoser kommer efterfrågan och produktionen av olja, kol och gas att öka kraftigt de närmaste 20 åren. Bara efterfrågan på olja kommer att öka med nästan 60 procent. .[4]

Det behövs uppenbarligen en finanskris med åtföljande lågkonjunktur för att fördröja klimatkrisen. Men när konjunkturen åter tar fart kommer energiefterfrågan åter att stiga och miljö och klimatproblemen att stiga i motsvarande grad. Här ligger vår tids stora dilemma. Det som gynnar tillväxten får förödande konsekvenser för miljön och klimatet.  Hur vi ska få ihop denna ekvation är vår civilisations ödesfråga.

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s