Är det ett tredje världskrig som seglar upp runt Nordkorea?

”HE FLEXING of military muscles has spread beyond North Korea, with both Russia and China demonstrating their might to nervous neighbours.

China held a `surprise’ naval exercise in the disputed South China Sea earlier this week as Russia put on a show of its resurgent military strength in the Black Sea.

China’s activity in the disputed region involved some of its most modern warships.

An amphibious assault exercise – where amphibious landing craft deployed troops – was conducted just 80km off the Malaysian coast.

James Shoal, where the exercise took place, is the southern-most island China has laid claim to in the South China Sea, including the contentious Spratly Islands.

Chinese soldiers and marines reportedly conducted a ceremony on the island, vowing to ”defend Chinese sovereignty”.”

 

Installera ett nytt system. Är det lösningen för vår civilisation dilemma?

En Facebookvän skrev följande:
”Vi är inne i en långsamt pågående kollaps för både vårt ekonomiska system och det ekologiska systemet. Hur långt ska det behöva gå innan vi klickar på ”Installera nytt system”?

Vi behöver inte vara Einstein för att förstå att vårt nuvarande system inte är hållbart. Om detta råder det idag en allt större samstämmighet. Frågan är bara hur vi ska kunna skapa ett långsiktigt hållbart ekonomiskt , socialt och ekologiskt globalt system?

Tänk om det vore så lätt som att formatera om hårddisken och installera ett nytt operativsystem? Det går att göra i teknikens underbara värld, men i den fysiska världen (vårt tidsrum) finns det starka motkrafter som inte ser att omformatering är den naturliga lösningen.

Då blir det genast lite mer motigt trots att allt fler som reflekterar inser behovet av en radikal förändring av rörelseriktningen av vår civilisation.  Även eliterna börjar inse att något måste göras. Kapitalismens kris har under flera år diskuterats på World Economic Forum i Davos. Men hittills har det inte kommit ut mycket av alla konfererar.

Orsak:

Roger Dahl Fria ekonomier är bara en myt. Idag är det plutokratin som styr i världen. I USA, en allt större del av Europa i Kina, Indien, Ryssland, Sydafrika överallt är det pengarna som styr. Det är de som har makten över pengarna och råvarorna som bestämmer. Fria ekonomier finns bara i läroböcker i ekonomi och i västerländsk retorik.

Afrika är den kontinent där tillväxten är störst idag. Men inte är det någon jämn fördelning av den tillväxten som gäller. Det är istället plutokratin som breder ut sig. Money Talks.

Det är någon promille av världens befolkning som styr över de resterande 7 miljarderna. Detta måste vi ändra på om vi tror på att demokratin och jämlikheten ska ha någon framtid i morgondagens värld. Det är även därför klimatförhandlingarna går så trögt. De verkliga makthavarna är bara delvis representerade. Kina och Ryssland drivs som stora jättekoncerner och har sina representanter på klimatkonferenserna. De västerländska politikerna har inte så mycket att säga till om. De måste agera utifrån de intressen som de verkliga makthavarna bestämmer sig för. Politikerna är bara makthavarnas budbärare.

FN och klimatförhandlingarna

FN-förbundet vill här ge dig en historisk återblick över hur FN:s klimatarbete har utvecklats genom åren.

Isberg.FN-förbundet vill här ge dig en historisk återblick över hur FN:s klimatarbete har utvecklats genom åren.

Du hittar mer information om de pågående klimatförhandlingarna, klimatförändringarnas konsekvenser samt FN:s klimatarbete i länklistan.

Historiken sträcker sig från 1800-talet fram till våra dagars klimatförhandlingar.

 • 1800-1970

  Redan 1827 lanserade Jean-Baptiste Fourier växthus-metaforen. Fourier uppmärksammade att vissa atmosfäriska gaser har en värmande effekt på jorden.

 • 1980-talet

  Under 1980-talet växte en stark opinion fram kring klimatfrågan, media började uppmärksamma problematiken och oroade forskare försökte att etablera frågan på den internationella dagordningen.

 • 1990-talet

  1990-talet inleddes med förhandlingar och vetenskaplig konsolidering. Förhandlingar och vetenskap ledde fram till en ramkonvention om klimatförändringar som antog i Rio 1992.

 • 2000-talet

  Medan Kyotoprotokollet genomförs i praktiken visar ny vetenskap allvaret i klimatfrågan. FN:s klimatförhandligar fortsätter och det nya avtalet som skall färdigställas i Köpenhamn december 2009 måste vara ambitiöst.

 • 2009 – COP15 i Köpenhamn

  Långt innan mötet i Köpenhamn började stod det klart att knäckfrågorna inte skulle kunna lösas i tid för att en överenskommelse skulle kunna nås i Köpenhamn.

 • 2010 – COP16 i Cancún

  Beslut i Cancún ökar oddsen för COP17 i Sydafrika 2011.

 • 2011 – COP17 i Durban

  Processen efter Cancún och inför nästa beslutsfattande klimatkonferens i Durban, Sydafrika, omfattade tre officiella förhandlingsrundor.

 • Länkar och referenser

  Vill du läsa mera om FN:s klimatarbete, förhandlingarna och klimatförändringar?

Se vidare: http://www.fn.se/fn-info/vad-gor-fn/utveckling-och-fattigdomsbekampning/fn-och-klimatforhandlingarna-/

Se även det senaste klimatmötet i Doha: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/svag-klimatkompromiss-i-doha_7739268.svd