Om skolan nyliberalismen – och personernas roll för samhällsutvecklingen

Kersti Rabe inleder en tråd i Facebookgruppen ”Socialdemokratiska visioner” på följande vis:
”Skolinspektionen kommer att leverera nya svidande rapporter och då och då stänga någon skola när det inte ens går att låtsas som att det bedrivs en undervisning där värd namnet.Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill inte ha någon radikal förändring av spelets regler. Man är i grunden nöjd med status quo.Det är förbluffande. Inte ens Republikanerna i USA skulle komma på tanken att föreslå ett skolsystem av svensk modell. Och när den nya högerregeringen i Norge presenterade sin positiva friskoleplan slog man fast att ”friskolor ska inte kunna betala vinst till ägarna”.

När ska uppvaknandet komma i den svenska debatten? Vi har ett extremt skolsystem där alla delar behöver ses över: etableringsfriheten, skolpengen, vinstintresset och det fria skolvalet. Det sistnämnda är sannolikt här för att stanna, men man måste hitta sätt att mildra effekterna, såsom bussning.

Att de svenska socialdemokraterna har hamnat till höger om norska Höyre och Fremskrittspartiet i synen på vinster i skolan säger det mesta.”

Hur kan det komma sig att S varit medverkande i detta nyliberala projekt?

Om detta handlar detta långa blogginlägg som är kopior från vårt samtal i gruppen.

Knut Lindelöf Jag blir så fasansfullt dyster och får en närmast förlamad känsla när jag läser alla skandaler om friskolesystem, fritt skolval, skolpeng etc. Mot detta har vi (jag) fightats i en hel generation vid det här laget. Här 143 inlägg om skolan sedan oktober 2002: http://www.lindelof.nu/category/skola/. De som låtsas förvånade över utvecklingen är antingen okunniga, dumma eller förljugna.

Nils Westberg Nyliberalismen har både alliansen, soc-dem och miljöpartiet i hårt grepp. Men oppositionen ute i landet vill ha en radikal förändring – välfärd utan ekonomiska vinster, bort med nyliberalismen! Knut L. har helt rätt. Den väg Bengt Göransson beträdde som ny skolminister hösten 1982 i Palmes ministär ligger bakom de försämringar upplever idag i skolan. Det övergripande bildningsmålet demokrati som gällt sedan 1962 böts ut mot kunskapsmålet universitet.
Knut Lindelöf Nils! Du får förklara vad Bengt Göransson har med nyliberalismen att göra. Jag förstår inte det.
Nils Westberg Knut, läs det jag sänt till dig om ”Skolan och demokratin”. Det var den nyliberala samhällssynen som Bengt G gav uttryck för i sin ”avsågning”av Lgr 80. Dess mål bildning ändrades. Lgr 80 utgick från en fortsatt utveckling till en medborgarskola på demokratisk grund med fostran som medel, dvs ett konfliktperspektiv när det gällde människo-och samhällssyn. Göranssons akademiskt inriktade kunskapssyn med konsensus i botten gjorde att grundskolan istället blev en ”förskola” till en gymnasieskola.
Roger Dahl Nils: Tack för materialet du skickade. Det var mycket läsvärt. För mig står Bengt Göransson för en hel massa positiva saker. En kulturell rese som står upp för bildningsidealet.När nu du kommer och lägger fram en alternativ bild – nyliberal- blir min arma hjärna minst sagt förvirrad. Jag läser och läser och försöker bearbeta det du säger. Återkommer när jag har bearbetat det du skriver lite till.

Nils Westberg Roger, Bengt Göransson var en superb kulturminister och demokratiutredare och inte minst när det gäller bildningen hos oss vuxna Men han var ett verkligt stolpskott som skolminister. Istället för att stödja det skolpolitiska beslutet i anslutning till Lgr 80 som bl.a. innebar det viktiga att lyfta fram motsättningar inom samhället blev han som arbetargrabb han överväldigad av en akademisk kunskapssyn, precis som flera andra arbetargrabbar som t.ex. Kjell-Olof Feldt och Ingvar Carlsson och den konsensussyn flertalet akademiker har, Det lärarfortbildningsmaterial som regeringskansliet utarbetade var ett av de bästa som gjorts, inte minst när det gäller att belysa konfliktperspektivet.

Kersti Rabe Palme fick en hel del kritik i partiet för att ibland göra ogenomtänkta och dåliga rekryteringar. Bengt G var allt annat än det när han utsågs till kulturminister men det var fel av Palme att även lägga ansvaret för skolan på honom. – Hela 70-talet blåste tilltagande höger (nyliberala) in över världen och påverkade naturligtvis också Sverige. När 80-talet inleddes var visserligen Palme den som mer än någon kunde formulera kritik mot denna utveckling, men han visade också en nyfikenhet och öppning för dessa nya strömningar. Så det var i denna politiska kontext som bl a Bengt G befann sig.

Roger Dahl Två själar och samma tanke Kersti. Jag har tänkt precis som du beskriver det ovan. Jag har även fört samtal med en hel del personer som var med när det begav sig på 1970 och 1980 talen om vilka möjligheter S verkligen hade att stå emot de orkanliknande nyliberala vindar som då blåste värden över.Skulle S i Sverige stå upp som ett bålverk mot dessa stormar?Jag tyckte så på 70 och 80 talet. Idag är jag mer tveksam vilka realistiska möjligheter S verkligen hade. Men jag uppskattar verkligen Nils att du lyfter upp frågan. Den är verkligen värd att begrunda.

Roger Dahl Nils: Du skriver: ” Det övergripande bildningsmålet demokrati som gällt sedan 1962 böts ut mot kunskapsmålet universitet.”

När Olof Palme 1968 målade upp sin framtidsvision, i Högdalens Centrum en bit utanför Stockholm, var det genom skolan som vi skulle förverkliga den demokratiska socialismen. Genom att människor fick möjlighet att lära sig om samhället och världen skulle vår generation – jag var då 18 år – ha redskap att bygga upp den nya värden.

Det var med den intentionen som jag började läsa på universitet i Stockholm på tidigt 1970-tal. Jag skulle vara med och förändra världen. Det var mitt mål.

Bildning och kunskap var då begrepp som intimt hörde ihop. Åtminstone för mig. Genom kunskap skulle världen bli bättre. Jag hade även mormors ord ringande i mina öron.

Ej bättre börda man bär på vägen en mycken kunskap.

Lena Nockert ”Skulle S i Sverige stå upp som ett bålverk mot dessa stormar?”

Ja utan tvekan. Det är partiledningens ansvar att hålla kursen även när det blåser motvind. Då hade skillnaden mellan höger och vänster i politiken blivit tydligare och väljarna hade inte missmodigt sagt att ”Det spelar ingen roll hur man röstar, det blir ändå samma sak.”.

Att stå pall i motvind är alltså en fråga om att försvara demokratin.

Nils Westberg Det behövs en omfattande översyn av dagen skola så att den åter är en resurs både för varje barn och det demokratiska samhället med föräldrarna i spetsen.
Roger Dahl Som personer är vi ju alla sammansatta. Vi bär alla på minnen från förr. Vi minns och vi använder dessa minnen för att försöka förstå vår samtid. Vi bär alla minnen av barnet, tonåringen och olika skeden av vårt vuxna liv med oss.Den Roger som levde på 60- 70 och 80 talen, skulle instämma med det du Lena säger till 100 %.Den åldrande Roger nu 63, har en mer sammansatt bild av verkligheten. Hur lätt var det att försöka att få ihop ett regeringsdugligt program för S på 1980-talet, med tanke på de vindar som då blåste?

Roger anno 1975 skulle säga att då är det väl bättre att gå i opposition, än att behöva kompromissa med sina ideal. Allt annat är vara en svikare.

Roger anno 2013 är mer osäker. Hade det varit bättre att S hade drivit en klar linje om Demokratisk Socialism och att produktionsmedlen ska övergå i folkets ägo med risk för att bli en marginaliserad företeelse som V idag?

Jag har motstridiga känslor inför detta. Mina olika åldrar ligger i konflikt med varandra.

Roger Dahl Nils: Men alla mina åldrar håller med dig om att:”Det behövs en omfattande översyn av dagen skola så att den åter är en resurs både för varje barn och det demokratiska samhället med föräldrarna i spetsen.”

Roger Dahl Just som jag skriver detta dyker ung Roger upp inom mig upp och påminner mig om att: http://www.youtube.com/watch?v=sTAvm_Fk09M

Blå tåget – Den ena handen vet vad den andra gör
Kersti Rabe Att vi förändras och har våra olika åldrar är klart och logiskt. Claudio Magri skrev en gång: I historien finns en framtid som förändrar den” och innebär alltså att om vi ska kunna förstå händelser bakåt måste vi anstränga oss att lämna historiens trygga grund för att få perspektiv hur både vi och andra agerade som de gjorde.

Redan under 70-talet såg Palme hur den socialdemokratiska politiken förändrades. Han slog inte till alla bromsar för den utvecklingen förutom att han kraftigt framhöll att han aldrig skulle passera gränsen när det gällde sitt motstånd mot privatiseringar. Så den politik som utformades under 80-talet bejakades även av Palme. Den utveckling under 90-talet med åtstramningar, ökade sociala klyftor, avregleringar och även privatiseringar var självklart inte möjlig att förutse. Man var övertygad om att den förda politiken skulle skapa ett gott samhälle.

Det är uppenbart att de ledande socialdemokrater som både då och idag i efterhand uttalat kritik mot 80-talets politik och dess konsekvenser själva i praktisk handling inte kunde eller ville bryta med den utveckling som sattes igång utan tvärtom fullföljde den.

Roger Dahl Absolut instämmer i det Claudio Magri skrev en gång. Men för att försöka förstå samtiden är det nog så viktigt att ha ett historiskt perspektiv. Historielösheten gör att vi går på samma mina gång på gång.För att förstå S roll som regeringsbildare är det viktigt att gå tillbaka i historien och ta sig en funderarna på statens roll i det kapitalistiska samhället.Som regeringsbildande parti är det inte lätt att samtidigt hålla den ideologiska fanan högt. Det är väl en slutsats som är svårt att motsäga.

Kersti Rabe Magri skrev detta i sin bok Donau där han reste längs floden med strandhugg i både historia och nutid. Så för att förstå och hantera problem i nutid är det viktigt som Roger skriver att ha ett historiskt perspektiv. Och jag menar att det viktigaste i det begreppet är perspektiv – annars förstår vi inte historien utan ser den som något isolerat fenomen ett visst årtal.
Roger Dahl Ja då omger vi oss med en massa träd, men har mycket svårt att förstå att vi befinner oss i en skog där vi är delaktiga i en gemensam process.

Roger Dahl Alltför ofta när vi går tillbaka i historien och hittar problem och vill lära oss någonting av den så fokuserar vi på några enskilda personer och deras agerande. Förvisso skapas den mänskliga historien av människor och det är vi som bygger vår framtid.

Men: Går det verkligen bara att förklara historiska förlopp med Olof Palmes passivitet mot nyliberalismen på 1970-talet. Bengt Göranssons agerande som skolminister. Kjell Olof Feldt som finansminister och Göran Persson som såväl finansminister som statsminister.

Slutsaten blir då att hade vi bara sluppit dessa svek så hade världen eller åtminstone Sverige sätt bättre ut. Men vad har vi då lärt oss? Att det gäller att rätt personer kommer på rätt plats.

Måste vi inte försöka se andra aspekter också?

Finns det inte bakomliggande orsaker till varför de agerade som de gjorde?

Vad skulle exempelvis hända om Göran Greider skulle bli kulturminister i en kommande regering och Lena Sommestad finansminister.

Vilka möjligheter har de att faktiskt agera och hur uppbundna blir de av diverse olika krav på konformism och rättning i leden och av att spegla tidsandan snarare än att försöka förändra den?

Roger Dahl Ett inlägg i universitetsdebatten:http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/sverker-sorlin-studie-i-en-huvudlos-politik/
 Roger Dahl
Sverker Sörlin är som vanligt synnerligen klok och genomtänkt.Instämmer i hans slutkläm:

”De senaste tjugo åren har varit de reformtätaste i svensk universitets­historia. Det speglar en djup samhälls­omvandling som är global. Förändring har varit oundviklig, men tyvärr sammanföll denna reform­period med blomstringen för rätt primitiva nyliberala idéer om hur förhållandet mellan stat, marknad och samhälle skulle ordnas.

Denna period har av allt att döma nått sitt slut. Nu tar ett nytt arbete vid och det är stort. Framtidens universitet är en demokratifråga, den handlar om samhällsutvecklingens riktning och drivkrafter. ”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s