Att se förbi liberalismen och byte av penningsystem – i riktning mot hållbarhet

Detta är ett klipp hämtat från en tråd i Facebookgruppen Socialdemokratiska visioner.

Byte av penningsystem är inte lösningen på dagens problem. Åtminstone inte på de grunder som Chicagoplanen vilar på. Penningreformen är en liberal idé och dess förespråkare försöker hitta lösningar inom ramen för det liberala tankegodset.

Har någon läst Chicagoplanen? Den finns att ladda ner här: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2012/wp12202.pdf

Man förespråkar att staten ska ta han om själva skapar processen, men inte bankerna. När det gäller den reala ekonomin är det laissez-faire, http://www.ne.se/laissez-faire som gäller. Med andra ord det ekonomiska system som gällde före John Maynard Keynes metoder för att stabilisera ekonomin. Då är det inte så konstigt att vi bland planens livslånga förespråkare finner nyliberalismens portalfigur Milton Friedman.

På sidan 19 i planen läser vi: ”Friedman (1960), who was a lifelong supporter..” Av litteraturförteckningen framkommer vem denna Friedman är. Det är Milton Friedman som med Chicagoskolan lagt den teoretiska grunden för det vi idag kallar ”nyliberalismen”. Han hade visserligen delvis en annan uppfattning i frågan, men hans arbete uppfattas av rapportförfattarna som speciellt betydelsefullt. Han ville med planen se till att regeringen inte störde relationen låntagare och långivare.

Att lägga ett liberalt dokument, med liberala idéer, som grund för hur vi inom S ska tackla att frigöra oss från nyliberalismen känns väl lite sådär bra. Då är det heller inte så konstigt att IMF kan tillåta en diskussion om dessa frågor. Det är snarast naturligt. Dokumentet håller sig inom ramen för det kapitalistisk samhälle som det nog antagligen skulle ta emot för IMF att tala om. Men osvuret är bäst. World Economic Forum i Davos  talar ju om kapitalismens kris och där träffas världens eliter.

Det är ingen slump att det inte finns någon kritisk av statsmakten i det kapitalistiska samhället i dokumentet. Vad är det som säger att den kapitalistiska statsmakten ska sköta penninghanteringen bättre än bankerna gör idag? Om vi med bättre menar stabilare och hållbarare och medverka till ett mer hållbart samhälle, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Om så ska ske måste den nuvarande statsmakten radikalt omformas. Då borde väl ett radikalt S fokus riktas åt det hållet och inte till en liberal Chicagoplan med liberala idéer om penningreformer.

Det är heller ingen slump att den det inte finns några tveksamheter till varför den reala ekonomin ska klara sig bäst genom att inte störas med regleringar. Staten ska hålla sig borta från styrning. En radikal S politik för förbättrad ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, borde istället ägna sig åt granskning av hur väl fungerande den reala ekonomin idag är, istället för att sätta sitt hopp till en liberal Chicagoplan som förordar en låt gå politik mot företagen. Ett bra avstamp är denna artikel: http://www.dagensarena.se/opinion/sluta-skamma-bort-aktieagarna/

Andreas Cervenka utveckar även denna tanke:http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/den-riktiga-notan-for-bonusfesten_8706620.svd

Det är ju de liberala idéerna, laissez-faire, som har härjat friskt sedan 1970-talet och som vi måste bryta oss loss ifrån om vi ska skapa någon nytt. För att förkunna de nyliberala idéerna har just M Friedman spelat en avgörande roll. Då borde det väl istället vara bra att plocka fram den här typen av idéer. https://rogerdahl.wordpress.com/2013/11/09/program-for-sveriges-socialdemokratiska-arbetareparti/

Att man inom IMF börjar diskutera de frågor som Michael Kumhof tar upp i rapporten om Chicagoplanen är naturligtvis synnerligen glädjande. Detta om man betänker hur IMF agerat dessförinnan och gynnat kapitalet på bekostnad av människor som bor i de länder som IMF har gripit in mot.

Men för oss inom S är ett steg bakåt om vi fastnar där. Vi måste hitta lösningar som går långt över de som detta liberala dokument – Chicagoplanen – har att erbjuda.

Att staten ska ta över penningskapandet är en socialliberal idé, resten är liberalt/nyliberalt idégods.

Eftersom såväl liberalismen/nyliberalismen och socialliberalismen bygger på ständig tillväxt är därför ingen av dessa lösningar på morgondagens utmaningar. Vi måste även ta med den ekologiska aspekten. Den lyser helt med sin frånvaro i Chicagoplanen.

Med hållbarhetskriterierna ekologisk, social och ekonomisk täcker vi däremot helheten. Även begreppet resiliens anser jag omfattas i dessa hållbarhetskriterier. Motståndskraft måste byggas in såväl i de ekonomiska som i de sociala systemen, så att vi anpassar oss efter naturen och ekologin. Det går inte att förhandla med naturen brukar Anders Wijkman säga. Ingenting kan vara mer rätt än det. Naturen är helt enkelt inte förhandlingsbar.

Se även:  https://rogerdahl.wordpress.com/2013/04/21/kollaps-kontra-en-utveckling-mot-ett-hallbart-samhalle/

https://rogerdahl.wordpress.com/2013/11/08/produktivitet-och-arbetets-valsignelse-och-det-stora-globala-skiftet/

https://rogerdahl.wordpress.com/2013/11/06/var-klammer-skon-penningsystemet-eller-kapitalsmen-i-dess-helhet/

https://rogerdahl.wordpress.com/2013/04/07/har-svd-blivit-en-revolutionar-tidning-2/

1 tanke på “Att se förbi liberalismen och byte av penningsystem – i riktning mot hållbarhet

  1. Pingback: Episod 2.1 Om härskar teknik och bankpropaganda | Globaliseringen 3.0

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s