Vad kan vi göra i väntan på en världsregering?

Idag råder i stort sett en konsensusuppfattning om att mänskligheten är hotad. Det finns väl fortfarande några inom forskarvärlden och inom politiken som hellre vill förneka detta prekära läge.

Det räcker att peka på peak everything kopplat med en hotande miljö – och klimatkatastrof för att inse stundens allvar. Det är naturligtvis därför frågor om ”kapitalismens kris” har diskuterats på World Economic Forum i Davos, där världens eliter träffas. Det är även därför som IMF och världsbanken diskuterar motsvarande frågor. Financial Times – som inte gjort sig känd som någon vänsterblaska – har även dessa frågor varit uppe på agendan. Den prekära situationen är ett hot mot vårt ekonomiska system och de förmögenheter och makt som eliterna skaffat sig. Då är det inte så konstigt att morgondagens utmaningars diskuteras så flitigt.

I FN försöker med den ena storvulna klimatkonferensen efter den andra att hitta lösningar på de globala utmaningarna. Effekten har väl varit sådär hittills. Trots detta trampar klimatkonferenserna på och ses alltmer som ett spel för gallerierna.

I detta prekära läge är det inte konstigt att människor inte längre vill gå och invänta nästa misslyckade konferens. En omställningsrörelse har vuxit fram som dragit ut konsekvenserna av att alltför lite händer på den globala arenan. David Jonstad är en representant för denna rörelse. Det gäller att ta saken i sina egna händer. Vi har nyligen avslutat en studiecirkel om hans bok Kollaps, Livet vid civilisationens slut. Jag återkommer till honom och boken.

Men vi behöver inte gå och invänta en världsregering. Det finns mycket vi kan göra:

Det finns stora möjligheter för ett enskilt land att går före när det gäller exempelvis utbyggnad av passivhus, satsa på fler hyreshus, satsning på hållbara jobb, utbyggnad av järnvägsnätet och andra kollektiva transporter, bättre fungerande skola, vård och omsorg. Vi behöver även förstärka trygghetssystemen.

Förbättrad återvinningsteknik och energieffektivisering är andra områden som det redan idag går att verka för utan att behöva invänta dramatiska penningreformer eller att kapitalismen ska krackelera.

För innovativa tekniska lösningar behövs storsatsningar på FoU. Att hitta effektivare sätt att hantera förnyelsebara energikällor är även ett område som det behöver storsatsas på FoU för att få fram. Idag finns det många som ser en stor potential i vätkraft.

David Jonstad tycks inte se någon större möjlighet i detta. Det ska vi göra men det räcker inte menar han. Vi går ändå mot en kollaps och vi  är till och med redan mitt inne i den. Då gäller det snarast att förbereda sig för det oundvikliga. Men att förespråka att vi oundvikligt går mot en kollaps är inte riskfritt. Ju fler människor som har denna uppfattningen, desto större är risken att det blir en självuppfyllande profetia.

Ett annat mycket viktigt område att satsa på är förebyggande friskvård. Vi går mot en åldrande befolkning. En åldrande företrädesvis frisk befolkning skapar framtidstro och hopp. En åldrande allt sjukare befolkning skapar däremot det motsatta. Eftersom detta är arbetsintensiv verksamhet så behövs det många händer här.

Med en differentierad moms eller olika arbetsgivaravgifter, skulle vi kunna styra så att det blir lättare för människor att arbeta inom arbetsintensiva sektorer. Rot och rut är två sådana exempel. Att arbeta med människor inom vård skola och omsorg borde vara något som staten skulle subventionera. Detta hjälper till för att skapa en grön skatteväxling.

På det personliga planet kan vi stärka hållbarheten exempelvis, genom att äta mindre kött, åka mindre bil och göra färre flygresor. Istället kan vi fylla våra dagar med saker som inte är så energislukande och är bra för vår hälsa och vår sinnestillvaro. Allt behöver inte kosta så mycket pengar. Mycket av livets goda är gratis.

Vi ska självklart ta alla möjligheter att gå före och vara det goda exemplet när det gäller hållbarhet på alla områden. Det gäller för alla tre parametrarna, med andra ord även för den ekonomiska hållbarheten.

Katalys rapport är ett sådant exempel som går att implementera inom ramen för den globala kapitalismen och dessutom inom den kommande mandatperioden. I grova drag går den ut på att satsa på välfärd och hållbarhet. Detta ska finansieras med  ett förändrat skattesystem och genom att staten tar lån.

Det finns mycket att diskutera om detaljerna i förslaget, men i grova drag visar det att det finns möjligheter att åstadkomma förändringsringar som leder till förbättringar för breda grupper i samhället i väntan på en världsregering.

Projektet rädda mänskligheten

Alla dessa åtgärder är dock helt otillräckliga. Det behövs även en global nivå för att det ska bli drag under galoscherna. Ett projekt under ledning av FN borde skyndsamt tillsättas. Som direktiv gäller att projektet ska leda till en långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekologiskt, socialt som ekonomiskt.

Styrgrupp utses av FN som också tillsätter en projektgrupp. När det under resans gång uppstår åsiktsskillnader är det ytterst styrgruppens uppgift att lösa dessa, genom kompromisser eller övertalning.

Det globala näringslivet har hittills intagit en ganska undanskymd roll i räddningsarbetet. Nu är det viktigt att även representanter från ägarintressen är med. Annars blir det nog lite klent med resultat. Ju mer de superrika börjar inse att det även är deras ägande i företag och kapital står på spel, blir nog intresset från deras sida mer påtagligt.

För att påskynda processen gäller det att implementera reformförslagen så snabbt som möjligt när lösningar har skapats. Tiden är kort så det gäller att arbeta effektivt och målmedvetet.

3 tankar på “Vad kan vi göra i väntan på en världsregering?

  1. Pingback: En världsregering | Globaliseringen 3.0

  2. Pingback: Ett nationellt elller interantionellt perspektiv | Globaliseringen 3.0

  3. Pingback: Ett nationellt eller internationellt perspektiv | Globaliseringen 3.0

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s