Episod 2.1 Om härskarteknik och bankpropaganda

Om härskar teknik och bankpropaganda

Johan Lindkvist. Du skriver:

”Roger, du har en förmåga att formtulera dina egna spekulationer som absoluta sanningar, det kanske fungerar i vissa sammanhang där du som person har någon slags auktoritet men i detta fria forum så bryr vi oss inte om VEM som säger något och HUR det framförs utan just de sakliga argumenten…bortsett från när HUR:et används på ett sätt som kan rubriceras som klassisk härskarteknik (dvs där motdebattanten på något sätt ifrågasätts som person osv).”

Johan Lindkvist. Du anklagar mig gång på gång på gång för att bedriva härskarteknik. Genom att sätta den stämpeln på mig ”härskar teknik” bedriver ju du härskarteknik. Genom sig själv känner man andra, sa mormor. Eftersom jag av födsel och ohejdad vana har en positiv människosyn har jag i det längsta inte velat tro det om dig, eftersom du verkar vara en ärlig och välvilligt sinnad själ.

En förutsättning för att kunna bedriva någon härskarteknik är ju att man har något/någon att härska över. I denna grupp är det Lena Nockert som är skapare och administratör och har möjlighet att plocka bort inlägg och kommentarer. Hon har även hotat mig att ta bort sådana kommentarer av mig som hon uppfattar som härskarteknik just från min sida.

Du sätter stämpeln. Lena som har samma uppfattning som dig om ”penningsystemet” tolkar också in denna härskarteknik hos mig, när jag intar en annan position i frågan.

Jag har dessutom drabbats av den här typen av kritik från Staffan Dryselius:

”Jag har inte haft mycket tid till annat än jobb senaste tiden. Tänkte få en paus från ett frustrerande problem genom att läsa några inlägg här i gruppen. Inser mitt misstag, då näthinnorna plågsamt möts av en fullkomlig flodvåg av Roger Dahls bankpropaganda.”
Skaparen av gruppen Socialdemokratiska visioner gillar detta påstående.

Under den tiden hade vi bland annat diskuterat Katalys rapport, S-partiprogram och att några tyckte att V blir styvmoderligt behandlat av S. Att lyckas med att få in bankpropaganda i dessa trådar är inte lätt. Men det har uppenbarligen Staffan Dryselius lyckats med. Dessutom menar han att det är en fullständig flodvåg av bankpropaganda. Jag har gång på gång frågat vad vederbörande hittar någon bankpropaganda i det jag skriver. Jag får inget svar. Detta är härskarteknik.

Om moderatorn i denna grupp skulle vara lite mer opartisk borde vederbörande ställa samma fråga: Att kasta ur sig ett påstående utan att sedan på något sätt vilja förklara sig borde rendera en allvarlig tillsägelse från administratören. Men nu är det så att administratörer intar samma hållning när det gäller ”penningsystemet” som den som inte ville förklara sig. Då kan man komma med vilka omotiverade påståenden som helst utan att behöva förklara sig. Detta är härskarteknik.

Vari ligger min bankpropaganda? Jag ställer frågan till Lena Nockert och hon svarar på följande sätt:

  • Roger Dahl Men förklara för mig vad som är bankpropaganda i det jag säger?

8 hours ago · Like

Lena Nockert Nej det tänker jag inte förklara. Jag vägrar att diskutera banker och penningsystemet med dig. Vi har olika åsikter. Punkt.

Så även Lena anklagar mig för att bedriva bankpropaganda, men vill/kan sedan inte förklara sig. Istället måste jag sätta hoppet till dig Johan. På vilket sätt bedriver jag bankpropaganda?

Det är detta jag menar med en religiös hållning som väl även du Johan borde ha lite svårt att försvara. Man vill helt enkelt inte ifrågasätta sin egen ståndpunkt och sitt agerande. Rör inte min baby är en annan formulering jag tänker på i detta sammanhang.

Den religiösa hållningen förstärks av att Lena och Staffan mer eller mindre försökte tvinga Tony Johansson att ha en uppfattning om penningsystemet. När Tony inte sade sig ha tid att sätta sig in i frågan, hänvisade Lena till det hon och andra skrivit i denna Facebookgrupp. Men det är väl i högsta grad rimligt att vilja skaffa sig en egen uppfattning i frågan utan att bli hänvisad till vad vi skriver här i denna grupp innan man går ut och uttalar sig, eller hur?

Min uppfattning stärks ytterligare av att du och några till vill göra är att skaffa dig en monopolställning på den ”sanna” uppfattningen om hur man ska se på ”penningsystemet”.  Om man intar en annan position då kan bli anklagad för det mest skiftande saker, att bedriva härskarteknik, bankpropaganda och bli stämplad som

Roger Dahl Nej Lena. Jag tror inte att du intar någon nyliberal hållning. Men du och andra har blivit fullständigt vilseledda av vad Chicagoplanen och fokus på penningskapandet står för. Det är en liberal idé och sprungen ut ur det liberala tankegodset.

Här ser man just på vårt ekonomiska system från denna grunden. Reglera penningskapandet, men lämna den reala ekonomin till en låt gå modell. Den som fanns före Keynes. Det var därför Milton Friedman – nyliberalismens apostel nr 1 – var en så varm anhängare av Chicagoplanen.

Jag har ingenting emot att liberaler kommer med bra förslag som exempelvis Björklund i detta fall.

Men vår S vision får inte fastna i liberalt tankegods. Vi måste sikta mycket längre än så. 11 hours ago · Like

Roger Dahl Se vidare: https://rogerdahl.wordpress.com/2013/11/09/att-se-forbi-liberalismen-och-byte-av-penningsystem/

Lena Nockert Nu måste jag sluta läsa dig Roger, för jag blir rasande på dina vantolkningar.

Vilka är mina vantolkningar?  Det är en liberal plan helt igenom penningskapandet ska regeras, Keynes socialliberalism och den reala ekonomin oreglerad liberalism/nyliberalism.

Men detta faktum gjorde uppenbart Lena Nockert så rasande att hon skriver:
Lena Nockert Jag ger fan i Milton Friedman. Jag bildar mig en egen uppfattning.10 hours ago · Like

Lena Nockert Om du har beröringsskräck för Milton Friedman är det ditt problem. Men du är en av de mest tjurskalliga och stelbenta tänkare jag stött på. Vilket du döljer i oceaner av textmassor som säkert imponerar på somliga. Men inte på mig.

Ett synnerligen märkligt påstående om vi vill försöka släppa det liberala/nyliberala greppet om oss. Jag har inte beröringskräk för någon.

Roger Dahl Lika sunt kritisk som du är i många andra frågor Lena, lika okritisk är du i denna fråga. Att Milton Friedman är en varm anhängare av Chicagoplanen ser du uppenbarligen inte som något att bekymra sig över.

Det är din sanning som står bortom all möjlighet att ifrågasätta och ha en avvikande uppfattning om. När jag gör det kallar du mig:

”Men du är en av de mest tjurskalliga och stelbenta tänkare jag stött på. Vilket du döljer i oceaner av textmassor som säkert imponerar på somliga. Men inte på mig.”

Var ligger det öppet ifrågasättande sinnelaget hos dig i frågan om penninghanteringen Lena?

Jag har på en rad punkter påvisat en annan uppfattning i frågan.Här har jag sammanfattat dessa: https://rogerdahl.wordpress.com/2013/12/13/samtalsetik-och-hallbar-utveckling-episod-2-0-bankpropaganda-och-min-utgangspunkt-2/

Det känns som drömmen om det Nya Jerusalem – ett paradis på jorden. Om någon börjar ifrågasätta den drömmen då är man beredd att med diverse slag under bältet försöka få tyst på den som framför en avvikande ståndpunkt.

Jag har bland annat konstaterat att det inte är rimligt att tro att det skulle gå att genomföra en förändring av skaparprocessen av pengar i Sverige eller något annat enskilt land, utan att det skulle få mycket negativa konsekvenser för landet i sin helhet.

Sverige är en mycket exportberoende nation. Om exportindustrins ägare som i stort är desamma som storbankernas ägare inte går med på förändringen blir det streck i debatten. Vad göra då? För vidare läsning se länken ovan.

Med bara baskunskaper i internationell ekonomi inses detta lätt. Vår globala ekonomi är idag så sammanflätat att det är mycket svårt att hitta lokala lösningar av den arten som en förändring av skaparprocessen av pengar skulle medföra. Se samma länk.

Nedan följer kommenterar jag resten av det du säger

Du hävdar att allt det jag säger ovan är bevis på det du kallar en härskarteknik. Men en så vidlyftig definition av begreppet ”härskarteknik” går det att sätta den stämpeln på i stort sett allt som skrivs och sägs. Detta kan i sin tur leda till att Lena Nockert tar bort inläggen som hon hotar med. Vem är det då som bedriver härskarteknik?

Johan Lindkvist”Men du och några till har en nära nog religiös inställning i denna fråga och då går det inte att föra ett sakligt resonemang.” – är exempel på svartmålning av motdebattanten (precis som att kalla dig för bankkramare f.ö.)Mitt svar:

Om den religiösa inställning hänvisar jag till det jag skrivet ovan.  Jag menar att jag har väl underbyggda skäl till mitt påstående. Däremot den svartmålning av mig som bakpropagandist är ju fullständigt tagen ur luften. Men visa mig gärna efter att ha läst genom  denna referens, som är samma som ovan, var min bankpropaganda består av.
https://rogerdahl.wordpress.com/2013/12/13/samtalsetik-och-hallbar-utveckling-episod-2-0-bankpropaganda-och-min-utgangspunkt-2/

Johan Lindkvist

”Jag har bland annat konstaterat att det inte är rimligt att tro att det skulle gå att genomföra en förändring av skaparprocessen av pengar i Sverige eller något annat enskilt land, utan att det skulle få mycket negativa konsekvenser för landet i sin helhet. ” – detta är rena personliga spekulationer och verkar ha lite empiriskt eller sakligt stöd. Huruvida det blir så beror nog på hur många som liksom du lobbar hårt för att reformen ska stoppas.

Mitt svar: Var någonstans i mitt skrivande hittar du att jag skulle lobba för banker? Jag konstaterar att bankerna stoppade en penningreform på 1930-talet och att bankernas makt inte på något sätt minskat sedan dess. Är det rena personliga spekulationer? Är detta att lobba för bankerna? Det är ju bara att konstatera fakta. Det har väl i allra högsta grad såväl sakligt som empiriskt stöd. Var någonstans hittar du länder som brutit sig ur bankernas makt sedan 1930-talet?

Vilket välgörande resultat har det fått?

Du Johan hävdar att ”detta är rena personliga spekulationer och verkar ha lite empiriskt eller sakligt stöd. Huruvida det blir så beror nog på hur många som liksom du lobbar hårt för att reformen ska stoppas.”

Mitt svar:

I en globaliserad värld söker sig det  finansiella och reala kapitalet till de ställen på jorden som skapar den bästa riskjusterade avkastningen till ägarna. Om Sverige – mot ägarna vilja .- skulle bestämma sig för en penningreform, skulle det ju inte medverka till att skapa något företagsvänligt klimat, inte heller något inventeringsvänligt klimat.

Då skulle såväl det finansiella som reala kapitalet försvinna all världen väg.

Johan Lindkvist

”Sverige är en mycket exportberoende nation. Om exportindustrins ägare som i stort är desamma som storbankernas ägare inte går med på förändringen blir det streck i debatten. Vad göra då?” – ointressant fråga innan det finns ett färdigt förslag och exportindustrin bjudits in till dialog. Innan dess mest spekulationer…

Mitt svar
Är det en ointressant fråga att bankernas ägare också äger och har ett mycket stort inflytande över Sveriges exportindustri? Hur tänker dig ett sådant färdigt förslag ska se ut när du bjuder in exportindustrin som i så hög grad ägs och kontrolleras av bankerna? Utfallet av den dialogen tycks tämligen given.
Om Sverige  – mot bankernas vilja – skulle driva genom en penningreform.
Sverige skulle sannolikt bli ett nytt Grekland om såväl det finansiella som det reala kapitalet skulle försvinna från Sverige.

Johan Lindkvist

”Med bara baskunskaper i internationell ekonomi inses detta lätt. Vår globala ekonomi är idag så sammanflätat att det är mycket svårt att hitta lokala lösningar av den arten som en förändring av skaparprocessen av pengar skulle medföra.” – återigen, dåligt med stöd för denna uppfattning. Åtminstone så länge Svenska Kronor endast används i Sverige. En reform påverkar föga Sveriges betalningsförmedling med andra länder.
Mitt svar: Kommer inte betalningsförmågan att påverkas om såväl det finansiella som det reala kapitalet försvinner från Sverige. Mitt inte alltför djärva antagande är att såväl det finansiella som det reala kapitalet söker sig till de områden som ger bästa riskjusterade avkastningen. Den turbulens som skulle uppstå kommer att skapa kapitalflykt. Du kan se detta som spekulation. Men all historisk erfarenhet säger det.

Se Stefan de Vylders bok  Världens springnota.

 

Roger Dahl Om du ska tala om empiri Johan då ligger ju bevisbördan hos dig Johan.

Då måste du kliva ner från ditt teoretiska ramverk och blicka ut i verkligheten. Det skulle vara en synnerligen nyttig resa för dig.

Om vi skulle tala om penningskaparprocessen utifrån ett empiriskt perspektiv då skulle den vid det här laget vara en ickefråga.

Var någonstans sedan 1930-talet – när frågan diskuterades – hittar du länder som brutit sig ur penningskaparprocessen?

Vilka välgörande effekter har det fått?

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s