Episod 1.2: Karolinska sjukhuset får en ny VD: Harald Ullmans och mitt replikskifte i Facebook

Harald Ullmans och mitt replikskifte i Facebook

Bakgrund:

Harald Ullman har idag den 10:e december 2013 skrivit en artikel i Aftonbladets kultur med anledning av att Per Båtelson blivit styrelseordförande för Karolinska sjukhuset i Stockholm och att denna utnämning har kritiserats av Daniel Suhonen.

Harald skriver:

”Lobbyisten Daniel Suhonen har i Aftonbladet anklagat en av Sveriges duktigaste entreprenörer Per Båtelson för att vara en trojan. Båtelson har nyligen blivit vald till ordförande för Karolinska sjukhuset med bland annat fullt stöd från Socialdemokraterna.
I verkligheten är det Suhonen som är den verkliga trojanen i det socialdemokratiska partiet. Hans närmast gammelkommunistiska syn på näringsliv, marknad och demokrati är ett hot mot socialdemokratin och alla de osäkra väljare som har en modern syn på samhället. Väljare som vill ha en bra och högklassig vård och som bryr sig mindre om vem som levererar. Suhonen är kvar i 30-talet och har inte fattat att i det moderna samhället samverkar privata intressen med det demokratiska samhällets krav på jämlikhet och rättvisa.” http://www.aftonbladet.se/kultur/article17990080.ab

Min kommentar:

Eftersom jag inte har några detaljkunskaper i den specifika frågan huruvida Per Båtelson är en lämplig kandidat eller inte, koncentrerar på de generella frågeställningarna.

Det verkar som om du Harald inte alls följt med i den debatt som förekommit de senaste åren om misslyckade privata satsningar inom välfärdssektorn. Det är ju ganska uppenbart idag efter skandaler i Carema, Attendo och John Bauer mfl har duggat tätt. Det verkar ha kommit grus i maskineriet när det gäller hur privata aktörer sköter sitt uppdrag inom välfärdssektorn.

När den allmänna opinionen nu är milt sagt tveksamma till nuvarande tingens ordning, börjar Jan Björklund och Anders Borg backa och ser att det finns uppenbara problem med riskkapitalbolag inom välfärdssektorn. De ska förebjudas säger Jan Björklund och gör därmed avbön från tidigare ståndpunkt. Samma sak gäller för Miljöpartiet, som kallar sin tidigare hållning lite naiv. Kjell-Olof Feldt har fört samtal med ett av lärarfacken för att hitta lösningar för att differentiera inflödet av pengar till välfärdssektorn för att sätta stopp för den ohemula riskjusterade avkastningen. De pengarna borde kunna användas till någonting bättre, sa en lärarfacklig ledare i våras.

Så att det finns brister i dagens system börjar idag vara allmängods. Att i det här läget kalla Daniel Suhonens kritiska hållning till dagens organisation av välfärden för ”närmast gammelkommunistisk” känns lite komisk. Hans ”gammelkommunism” har tydligen spritt sig i vida kretsar.

Att stämpla Daniel Suhonens åsikter som gammelkommunistiska slår även mot de fackförbund som stöder Katalys. (Katalys startades på initiativ av 6F – fackförbund i samverkan. 6F utgörs av LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och SEKO. Jag undrar hur du tänker här Harald?

Här är några exempel från din egen tråd i ämnet:

Håller du med Patrik Markström om detta? ”Suhonen borde uteslutas ur S. Han gynnar bara V med sitt kommunistjidder.”

Borde då inte Katalys styrelsemedlemmar från ovan uppräknade fackförbud även uteslutas?  Det är ju styrelsen som har det yttersta ansvaret? Hur kan dessa fackförbund tillåta Suhonen bedriva en ”gammelkommunistisk” verksamhet?

Harald Ullman Torsten Kindstrom stämmer han jobbar nu för 6 fackförbund i samverkan

Dan Persson Men varför vill de förbunden skada socialdemokraterna?

Torsten Kindstrom Bra fråga.

Har du ställt den frågan till dig själv Harald? Varför skulle ovan uppräknade fackförbund vilja skada S?

Patrik Björklund Frågan är om Suhonen representerar samma typ av extremister som sänkte brittiska labour under ett antal år. Infiltratörer kanske är en lämpligare term än förrädare.

Harald. Borde du inte gå in i debatten här och tala om för Patrik Björklund att en leninistisk centalstyrd partiappat som Militant stod för inte går att jämföra med de fackförbund som stöder Katalys? Om du inte gör det medverkar du ju till rent förtal mot dessa fackföreningar.

Fortsatt replikskifte:

Harald Ullman du skriver: ”Roger Dahl du förstår inte. Tråkigt men jag kan nog inte förklara mig bättre än att min artikel var ett försvar för Per Båtelson som Suhonen skopade ut. Och det hade du ingen mening om. Så jag förstår nog inte heller ditt sätt att argumentera. För övrigt är jag ingen buktalare för någon varken det privata kapitalet några fackförbund eller någon annan. ”

Mitt svar: Jag har full förståelse för att du gärna vill gå ut offentligt och tala om att Per Båtelson är en bra rekrytering.

Det jag däremot inte förstår är att du känner dig föranledd att dela ut en direkt råsop mot LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och SEKO.

Du ifrågasätter deras rekrytering genom att sätta på Daniel Suhonen epitetet ”gammalkommunist”. Varför detta behov av att klistra på dessa fackförbund ett så fult epitet? Om du tycker att Daniel Suhonen klistrar på fula epitet: Varför gör du detsamma? Det är här jag undrar hur du tänker Harald.

Håller du med Patrik Markström om detta? ”Suhonen borde uteslutas ur S. Han gynnar bara V med sitt kommunistjidder.”

Borde då inte Katalys styrelsemedlemmar från ovan uppräknade fackförbud även uteslutas?
Det är ju styrelsen som har det yttersta ansvaret. Hur kan dessa fackförbund tillåta Suhonen bedriva en ”gammelkommunistisk” verksamhet?

Lika lite förstår jag hur du tror att ditt agerande, att klistra på epitetet ”gammelkommunist”, kommer att ha en välgörande effekt för S inför den kommande valrörelsen.

Haralds kommentar

Harald Ullman Roger Dahl Du förstår inte mig och jag inte dig. Du har ingen åsikt om mitt inlägg som handlade om Båtelson och dessutom hör och häpna var ett försvar för partilinjen. Så varför debattera med mig om du inte har en åsikt i själva sakfrågan ??? Och ja jag anser att Suhonen i vissa fall resonerar som en gammelkommunist. Med gammelkommunist avses i detta fall han syn på marknadsekonomi, kapital och arbete. Och ja det har en välgörande effekt på valrörelsen eftersom Suhonen är en tillgång för Alliansen. Sen vill väl partiledningen att det ska vara tyst i den interna debatten i vår. Kör för det men då får Suhonen hålla truten och inte skriva på Aftonbladet Kultur där han får in allt eftersom Åsa Lindeborg är — ( fyll i själv Roger) Att en massa fackförbund har anställt honom är deras sak och om hans åsikter är deras har jag ingen aning om. Jag har inte satt något epitet på fackförbunden, vad får du allt ifrån. Jag är ingen politruk utan en fri tyckare och stundtals skribent. Och det faller väl inte alla på läppen men det bekymrar mig måttligt. Jag är inte en buktalare varken för kapitalet som Suhonen påstår eller Socialdemokratin officiellt. Jag är en frifräsande Socialdemokrat utan några ekonomiska beroenden till partiet och inbillar mig i vart fall att en och annan uppskattar det. Om Suhonens åsikter skulle sammanfalla med Socialdemokratin så skulle partiet krympa ihop till Vänsterpartiets storlek (när de var som störst 12 %kanske) . Så det skadar nog inte att han får mothugg. Och nej till skillnad från Suhonen anser inte jag att oliktänkande ska uteslutas. S är ett stort parti och mår bra av högt i tak.

Min kommentar

S är ett brett parti där många olika röster kommer till tals. Det tycker jag är en styrka. Det är när olika åsikter och idéer bryts som nytänkande kan ske. Om alla skulle tycka likadant uppstår stagnation.

Du och jag Harald har – i mitt tycke – haft konstruktiva samtal i Södersossarnas Facebookgrupp, trots ofta olika utgångspunkter. Kanske är det för att vi har en gemensam syn på betydelsen av ett fungerande näringsliv. Utan ett väl fungerande näringsliv har vi helt enkelt inte råd med någon välfärdsstat. Då har vi ändå något grundläggande som förenar oss.

Men när polariseringen blir för stor, då övergår det kreativa åsiktsutbytet istället till låsningar. Istället för att hitta gemensamma lösningar och försöka förstå den andras ståndpunkt, klistrar man på varandra etiketter, ”Gammelkommunister” respektive ”Kapitalets Buktalare”.

Då blir det allt svårare att agera som ett lag i exempelvis i den kommande valrörelsen. Det är då det kan vara bra att istället försöka hitta beröringspunkter och likheter än att fortsätta blåsa upp olikheter och förstärka polariseringen.

Den artikel du skrev hade – i mitt tycke – mått bra av att du helt fokuserat på den ”erkänt duktige entreprenören Per Båtelsson, som utsetts som ordförande i Karolinska Sjukhuset”, och ägnat mindre utrymme åt att indirekt ifrågasätta LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och SEKO:s val av chef för tankesmedjan Katalys.

Se vidare: Ullman buktalare för kapitalet: http://www.aftonbladet.se/kultur/article17995712.ab

Men debatten fortsatte den 2012-12-12 på Haralds och min Timeline

Harald Ullman Roger Dahl jag ifrågasätter inga fackförbund alls och vilken dom utser till chef för Katalys. Jag ifrågasätter Daniel Suhonens personliga åsikter inte hans roll i Katalys, som jag inte har en aning om. Och min roll är inte alls att ena ett stort parti. Den uppgiften har så många andra. Om Suhonen inte möts av motkrafter kan det gå illa för Socialdemokratin, det borde du förstå Roger.

 • Roger Dahl Harald du borde väl vara till tillräckligt insatt i frågor om vem som bestämmer och har yttersta ansvaret i företag och organisationer för att inse att det är styrelsen som bestämmer och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Det är även styrelsen som bär ansvaret för chefsutnämningar.När du ger deras valda chef epitetet ”Gammelkommunist” är det inte enbart att ifrågasätta chefen, utan även den styrelse som har utsett honom. Hur kan nedanstående styrelse ha valt honom om han skulle företräda en gammelkommunistisk ståndpunkt? Det är väl knappast vad nedanstående personer står för, eller hur?”Katalys startades på initiativ av 6F – fackförbund i samverkan. 6F utgörs av LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och SEKO.
  Katalys är en ideell förening och har en styrelse som utgörs av representanter från förbunden inom 6F:
  Matz Larsson, Byggnads, ordförande
  Mikael Pettersson, Elektrikerna
  Peter Aronsson, Fastighets
  Jan Staaf, Målarna
  Jonas Pettersson, SEKO”
 • Harald Ullman Bästa Roger Dahl inte vet jag om styrelsen i Katalys står bakom Suhonens åsikter. Men det är väl ointressant. Suhonen var chefredaktör för partiets tidning,. Jag kritiserade honom då också. Enligt ditt märkliga synsätt skulle då Stefan Löfven också blivit kritiserad. Om så GUD skulle sitta i en styrelse där Suhonen är verksam kommer jag att kritisera honom för gammelkommunistisk analys.
 • Roger Dahl Du skriver vidare Harald: ”Och min roll är inte alls att ena ett stort parti. Den uppgiften har så många andra. Om Suhonen inte möts av motkrafter kan det gå illa för Socialdemokratin, det borde du förstå Roger.”Min kommentar:Nej din roll är inte att ena partiet, men om du vill S väl borde du väl inte vara med och blåsa upp den polarisering som redan är svårbemästrad för vår partiledning.Som jag säger. Din kritik riktas inte enbart mot chefen för Katalys. Det är styrelsen som bär ansvaret för verksamhet och chefstillsättning.

Roger Dahl Du skriver vidare: ” Bästa Roger Dahl inte vet jag om styrelsen i Katalys står bakom Suhonens åsikter. Men det är väl ointressant. ”Min kommentar:Nu talar du mot allt bättre vetande, Harald. Det är som jag säger styrelsen som är ytterst ansvarig för den verksamhet som bedrivs i företag och organisationer.Det vet ju självklart du.

Om den chef som de utsett för uppdraget skulle gå ut i offentligheten med uppfattningar som skulle likna ”gammelkommunism” så har de uppenbarligen misslyckats med sin rekrytering. Därför riktas din kritik inte bara mot chefen utan även mot styrelsen som har gett chefen uppdraget.

Då kan det ju inte vara ointressant om styrelsen står bakom sin chef.

Roger Dahl Genom att underblåsa polariseringen inom S gör du det svårare för vår partiledning. Det är väl inte rätt väg att gå om du vill S väl.

Harald Ullman Johan Varland att sitta still o hålla klaffen som Roger Dahl förespråkar är icke alls ett ovanligt förhållningssätt. Mitt bestämda intryck är att Suhonen och hans kompisar typ Alejandro Caviedes är ytterst högljudda och driver sina åsikter. Det må dom göra men emotsagda ska dom bli. Och i en frisk rörelse ska det föras en levande debatt. Och det går inte att dölja att det finns en höger och vänster i Socialdemokratin. Politiska strider har det alltid funnits även efter partisprängningen 1917.

Harald Ullman Frans Lugmair nej Suhonen o jag är inte överens men när det offentliga upphandlar så ska man se till att de upphandlade bolagen betalar skatt i det land där de verkar. Skatteverket o revisorer ska hålla koll på räntesnurror, koncernbidrag internräntor etc. Om det är vänster så är jag väldigt mycket vänster. Däremot är jag en tillskyndare av entreprenörer nytänkare och andra som tack vare marknadsekonomi kan verka fritt för sina goda idéer. Fifflare ska sättas åt.

Roger Dahl Harald Ullman du skriver: ”Johan Varland att sitta still o hålla klaffen som Roger Dahl förespråkar är icke alls ett ovanligt förhållningssätt. Mitt bestämda intryck är att Suhonen och hans kompisar typ Alejandro Caviedes är ytterst högljudda och driver sina åsikter. Det må dom göra men emotsagda ska dom bli. Och i en frisk rörelse ska det föras en levande debatt. Och det går inte att dölja att det finns en höger och vänster i Socialdemokratin. Politiska strider har det alltid funnits även efter partisprängningen 1917.”

Min kommentar:

Du är verkligen nyansernas ädla riddare Harald. Hur kan du få detta som jag skrivit tidigare i denna tråd till att du ska sitta still o hålla klaffen:

””S är ett brett parti där många olika röster kommer till tals. Det tycker jag är en styrka. Det är när olika åsikter och idéer bryts som nytänkande kan ske. Om alla skulle tycka likadant uppstår stagnation.
Du och jag Harald har – i mitt tycke – haft konstruktiva samtal i Södersossarnas Facebookgrupp, trots ofta olika utgångspunkter. Kanske är det för att vi har en gemensam syn på betydelsen av ett fungerande näringsliv. Utan ett väl fungerande näringsliv har vi helt enkelt inte råd med någon välfärdsstat. Då har vi ändå något grundläggande som förenar oss.
Men när polariseringen blir för stor, då övergår det kreativa åsiktsutbytet istället till låsningar. Istället för att hitta gemensamma lösningar och försöka förstå den andras ståndpunkt, klistrar man på varandra etiketter, ”Gammelkommunister” respektive ”Kapitalets Buktalare”.

Ser du en viss skillnad i det jag skriver och att jag förespråkar att hålla klaffen Harald?

Roger Dahl En ytterligare kommentar till ditt inlägg Harald: ”Och det går inte att dölja att det finns en höger och vänster i Socialdemokratin. Politiska strider har det alltid funnits även efter partisprängningen 1917.”Javisst är det så. Det har alltid funnits en vänster och en höger inom S så länge jag minns. Men är du ute efter att ytterligare polarisera debatten och skapa en ny partisprängning?Dessbättre har det även funnits krafter som strävar efter att hålla ihop partiet också Harald. Utan dessa krafter hade vi nog inte haft något S kvar. Åtminstone inte som vi nu känner det. Krafter som vädjar till moderation och besinning.
Harald Ullman Roger Dahl vi kommer inte längre. Partiet mår bra av att den mycket aktiva o högljudda vänstersidan får mothugg. Det skapar en nödvändig balans.
Piotr Szybek Partiet mår bra av att det finns folk som Daniel Suhonen som vissa får mothugg av. Vissa som opportunistiskt använder maktpositionen arbetarrörelsen utgör.
  • Harald Ullman Frans Lugmair nej Suhonen o jag är inte överens men när det offentliga upphandlar så ska man se till att de upphandlade bolagen betalar skatt i det land där de verkar. Skatteverket o revisorer ska hålla koll på räntesnurror, koncernbidrag internräntor etc. Om det är vänster så är jag väldigt mycket vänster. Däremot är jag en tillskyndare av entreprenörer nytänkare och andra som tack vare marknadsekonomi kan verka fritt för sina goda idéer. Fifflare ska sättas åt.
  • Roger Dahl Harald Ullman du skriver: ”Johan Varland att sitta still o hålla klaffen som Roger Dahl förespråkar är icke alls ett ovanligt förhållningssätt. Mitt bestämda intryck är att Suhonen och hans kompisar typ Alejandro Caviedes är ytterst högljudda och driver sina åsikter. Det må dom göra men emotsagda ska dom bli. Och i en frisk rörelse ska det föras en levande debatt. Och det går inte att dölja att det finns en höger och vänster i Socialdemokratin. Politiska strider har det alltid funnits även efter partisprängningen 1917.”Min kommentar:Du är verkligen nyansernas ädla riddare Harald. Hur kan du få detta som jag skrivit tidigare i denna tråd till att du ska sitta still o hålla klaffen:””S är ett brett parti där många olika röster kommer till tals. Det tycker jag är en styrka. Det är när olika åsikter och idéer bryts som nytänkande kan ske. Om alla skulle tycka likadant uppstår stagnation.
   Du och jag Harald har – i mitt tycke – haft konstruktiva samtal i Södersossarnas Facebookgrupp, trots ofta olika utgångspunkter. Kanske är det för att vi har en gemensam syn på betydelsen av ett fungerande näringsliv. Utan ett väl fungerande näringsliv har vi helt enkelt inte råd med någon välfärdsstat. Då har vi ändå något grundläggande som förenar oss.
   Men när polariseringen blir för stor, då övergår det kreativa åsiktsutbytet istället till låsningar. Istället för att hitta gemensamma lösningar och försöka förstå den andras ståndpunkt, klistrar man på varandra etiketter, ”Gammelkommunister” respektive ”Kapitalets Buktalare”.

   Ser du en viss skillnad i det jag skriver och att jag förespråkar att hålla klaffen Harald?

  • Roger Dahl En ytterligare kommentar till ditt inlägg Harald: ”Och det går inte att dölja att det finns en höger och vänster i Socialdemokratin. Politiska strider har det alltid funnits även efter partisprängningen 1917.”Javisst är det så. Det har alltid funnits en vänster och en höger inom S så länge jag minns. Men är du ute efter att ytterligare polarisera debatten och skapa en ny partisprängning?Dessbättre har det även funnits krafter som strävar efter att hålla ihop partiet också Harald. Utan dessa krafter hade vi nog inte haft något S kvar. Åtminstone inte som vi nu känner det.
  • Roger Dahl Krafter som vädjar till moderation och besinning.
  • Harald Ullman Roger Dahl vi kommer inte längre. Partiet mår bra av att den mycket aktiva o högljudda vänstersidan får mothugg. Det skapar en nödvändig balans.
  • Piotr Szybek Partiet mår bra av att det finns folk som Daniel Suhonen som vissa får mothugg av. Vissa som opportunistiskt använder maktpositionen arbetarrörelsen utgör.
  • Daniel Kronlid Harald Ullman”Roger Dahl vi kommer inte längre. Partiet mår bra av att den mycket aktiva o högljudda vänstersidan får mothugg. Det skapar en nödvändig balans.”Jag tycker den här debatten tydligt visar att ordet ”partiet” inte längre beskriver ett politiskt parti. ”Partiet” har istället blivit en politisk plattform för politiskt engagemang där olika ideologier försöker samsas i samma organisation.Resultatet: ett utvattnat partiprogram och ett enormt resurs- och tidsslöseri kombinerat med internt politiskt rävspel där invektiv och oförskämdheter belönas, på bekostnad av realpolitik.

   Ibland tycker jag ”partiet” påminner om ett storföretag där region- och mellanchefer tagit makten och samtidligt lyckats skicka ansvaret och räkningarna till VD:n.

   Jag tror vi måste börja tänka nytt, kanske göra om ”partiet” till en stiftelse som stöder lokala socialdemokratiska partiorganisationer. Tiden som fackets lakejer är hur som helst snart över. Partiet är idag en urusel affär för facket, som skulle spara mycket pengar på att hyra in PR-konsulter och lobbyister för att göra det jobb vi misslyckas med att åstadkomma i partiet.

  • Roger Dahl Om det är någonting som man brukar kunna vara överens om efter en debatt av det här slaget är att det behövs nytänkande. Börjar vi sedan bena ut vad vi menar med nytänkande kommer åsiktsskillnaderna upp i dagen igen.Eftersom timmen är sen nöjer jag mig med att instämma i att det absolut behövs nytänkande.
Annons

Samtalsetik och hållbar utveckling: Eposod 1.1, Harald Ullmans och mitt replikskifte i Facebook

Harald Ullmans och mitt replikskifte i Facebook

Bakgrund:

Harald Ullman har idag den 10:e december 2013 skrivit en artikel i Aftonbladets kultur med anledning av att Per Båtelson blivit styrelseordförande för Karolinska sjukhuset i Stockholm och att denna utnämning har kritiserats av Daniel Suhonen.

Harald skriver:

”Lobbyisten Daniel Suhonen har i Aftonbladet anklagat en av Sveriges duktigaste entreprenörer Per Båtelson för att vara en trojan. Båtelson har nyligen blivit vald till ordförande för Karolinska sjukhuset med bland annat fullt stöd från Socialdemokraterna.
I verkligheten är det Suhonen som är den verkliga trojanen i det socialdemokratiska partiet. Hans närmast gammelkommunistiska syn på näringsliv, marknad och demokrati är ett hot mot socialdemokratin och alla de osäkra väljare som har en modern syn på samhället. Väljare som vill ha en bra och högklassig vård och som bryr sig mindre om vem som levererar. Suhonen är kvar i 30-talet och har inte fattat att i det moderna samhället samverkar privata intressen med det demokratiska samhällets krav på jämlikhet och rättvisa.”

Min kommentar: Eftersom jag inte har några detaljkunskaper i den specifika frågan huruvida Per Båtelson är en lämplig kandidat eller inte, koncentrerar på de generella frågeställningarna.

Det verkar som om du Harald inte alls följt med i den debatt som förekommit de senaste åren om misslyckade privata satsningar inom välfärdssektorn. Det är ju ganska uppenbart idag efter skandaler i Carema, Attendo och John Bauer mfl har duggat tätt. Det verkar ha kommit grus i maskineriet när det gäller hur privata aktörer sköter sitt uppdrag inom välfärdssektorn.

När den allmänna opinionen nu är milt sagt tveksamma till nuvarande tingens ordning, börjar Jan Björklund och Anders Borg backa och ser att det finns uppenbara problem med riskkapitalbolag inom välfärdssektorn. De ska förebjudas säger Jan Björklund och gör därmed avbön från tidigare ståndpunkt. Samma sak gäller för Miljöpartiet, som kallar sin tidigare hållning lite naiv. Kjell-Olof Feldt har fört samtal med ett av lärarfacken för att hitta lösningar för att differentiera inflödet av pengar till välfärdssektorn för att sätta stopp för den ohemula riskjusterade avkastningen. De pengarna borde kunna användas till någonting bättre, sa en lärarfacklig ledare i våras.

Så att det finns brister i dagens system börjar idag vara allmängods. Att i det här läget kalla Daniel Suhonens kritiska hållning till dagens organisation av välfärden för ”närmast gammelkommunistisk” känns lite komisk. Hans ”gammelkommunism” har tydligen spritt sig i vida kretsar.

Att stämpla Daniel Suhonens åsikter som gammelkommunistiska slår även mot de fackförbund som stöder Katalys. (Katalys startades på initiativ av 6F – fackförbund i samverkan. 6F utgörs av LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och SEKO. Jag undrar hur du tänker här Harald?

Här är några exempel från din egen tråd i ämnet:

Håller du med Patrik Markström om detta? ”Suhonen borde uteslutas ur S. Han gynnar bara V med sitt kommunistjidder.”

Borde då inte Katalys styrelsemedlemmar från ovan uppräknade fackförbud även uteslutas?  Det är ju styrelsen som har det yttersta ansvaret? Hur kan dessa fackförbund tillåta Suhonen bedriva en ”gammelkommunistisk” verksamhet?

Harald Ullman Torsten Kindstrom stämmer han jobbar nu för 6 fackförbund i samverkan

Dan Persson Men varför vill de förbunden skada socialdemokraterna?

Torsten Kindstrom Bra fråga.

Har du ställt den frågan till dig själv Harald? Varför skulle ovan uppräknade fackförbund vilja skada S?

Patrik Björklund Frågan är om Suhonen representerar samma typ av extremister som sänkte brittiska labour under ett antal år. Infiltratörer kanske är en lämpligare term än förrädare.

Harald. Borde du inte gå in i debatten här och tala om för Patrik Björklund att en leninistisk centalstyrd partiappat som Militant stod för inte går att jämföra med de fackförbund som stöder Katalys? Om du inte gör det medverkar du ju till rent förtal mot dessa fackföreningar.