Ny Labour åter föredöme för Europas Socialdemokrater? Katrine Kielos

”I skuggan av finanssektorns dominans har Labourledaren Ed Miliband plockat fram ingenjörslådan. Katrine Kielos om hur Storbritannien ska bli mer jämlikt med ”god kapitalism”. ”  Läs vidare: http://www.dagensarena.se/magasinetarena/den-fjarde-vagen/

Ed Milibands tankar som Katrine Kielos beskriver dem ligger tämligen de tankar som jag presenterar i https://rogerdahl.wordpress.com/2012/12/10/foretagens-samhallsansvar-i-en-global-varld/

Läs båda och avgör själv.

I artikeln hänvisar Katrine Kielos till Joseph Stiglitz:

” Nobelpristagaren i ekonomi Joseph Stiglitz påpekar i sin bok Making Globalization Work att John Maynard Keynes har gjort mer för marknadsekonomins överlevnad än samtliga nyfrälsta marknadsfundamentalister genom tiderna.

Hade världen inte följt Keynes teorier efter den stora depressionen på 30-talet och hade vi inte byggt välfärdsstater som kunde skydda människor, då hade kraven på alternativ till marknadsekonomin vuxit sig mycket större. Ed Milibands resonemang bygger på samma logik. Det är bara den politiska reformismen som kan rädda marknaden – genom att kontrollera den. Skapa en mer hållbar kompromiss mellan finans, kapital, natur och människa. ”

Men  vad hade hänt om John Maynard Keynes idéer inte hade slagit igenom och den mer renodlade kapitalismen hade fått härja fritt.

Vi kan leka med tanken och ta upp några troliga scenarios.

1 Kapitalismen hade brakat samman och åtföljts av en social revolution!
John Maynard Keynes idéer har då haft en fördröjande effekt på en nödvändig förändring av ägandeformerna som Karl Marx skisserade.

1.a: Den sociala revolutionen skulle sprida sig i alla de kapitalistiska samhällena och Sovjetstaten skulle fått ett avgörande inflytande över världen. Effekten skulle bli att övriga starter skulle bli lydstater till Sovjetstaten. Ett inte alltför lockande perspektiv för många. Men å andra sidan skulle Sovjetstaten kunna fått möjlighet att utvecklas på ett annat sätt än som en ren krigsapparat för att skydda sig från angripare. Hur det då hade gått i världen kan vara intressant att spekulera om.

1.b Nya förutsättningar för en verklig internationalistisk socialism enligt Rosa Luxemburg skulle följa på kapitalismens kollaps. Att socialismen skulle utvecklas som en internationell företeelse vittnar även ”Ty internationalen åt alla lycka bär”. Någon socialism i ett land var det inte fråga om förrän den ryska revolutionen.

Den otyglade kapitalism som vi nu ser håller på att ta kål på hela vår civilisation skulle då vara ett minne blott. En världsregering skulle kunna vara på plats som på ett helt annat sätt än FN idag, hade verklig makt och bestämmanderätt. För den internationellt orienterade arbetarrörelsen skulle denna modell kunna vara mycket lockande. Marknadsmekanismerna skulle då i praktisk handling och inte bara i ord,  kunna  vara inbäddade under befolkningsmajoritetens kontroll kunna ha vidareutvecklats på nya sätt till nytta för värdbefolkningen.

2 En fascistisk diktatur ledd av det militärindustriella komplexet skulle gå in och upprätta lag och ordning. Detta är dessvärre en trolig utveckling. När de demokratiska möjligheterna är uttömda för klass-styret så återstår bara rent förtryck.

3 Efter stor vånda och dramatiska konvulsioner, där marknadens självreglerande kraft fått verka, skulle till slut marknadsekonomin återigen komma i balans utan att en social revolution inträffat eller att militären känt sig tvingad och gå in och återställa lag och ordning. Den här modellen är det många nyliberala/libertaner som talar för.

John Maynard Keynes fördröjde bara processen genom att gå in och reglera marknaden. Hade bara marknadsmekanismerna fått spela fritt hade vi sluppit den långa och sega process som bland annat ledde till andra världskriget. Låt den kreativa förstörelsen ha sin gång. De människor och företag som inte var livsdugliga går under och resten lever efter detta reningsbad ett bättre liv. Utvecklingen har sin gång och går ständigt framåt.

Så här kan vi fortsätta att reflektera över: Vad hade hänt om fenomenet, som kan sätta nuläget i en annan belysning. Hur ser du som läser detta på de olika scenarierna? Vilket scenario tror du skulle vara det mest troliga? Försök motivera svaret för dig själv.

Annons