Om TTIP , ISDS och vad vi kan göra åt situationen i världen

Ständigt denne Damberg …

Så startade Lena Nockert en tråd i Facebookgruppen Socialdemokratiska Visioner,

October 30 at 11:05pm 2014. 

Hon hänvisar till följande blogginlägg:

http://ttippen.se/2014/10/29/regeringen-kritiseras-for-omdiskuterat-brev/

För att skaffa oss en bild av vad det handlar om är denna blogg från Stockholms handelskammare även viktig: http://isdsbloggen.se/ombloggen/

Jag skrev följande:

Roger Dahl I mer än 40 år har storföretagens ägares makt ökat, världen över, på bekostnad av demokrati, politik och fackligt inflytande.

Den ”demokrati” vi idag har är tämligen begränsad och styrs av det regelverk som mäktiga kapitalintressen sätter upp på den internationella arenan. Den definitiva spiken i kistan för den begränsade demokrati vi idag har, håller på att att spikas i. Detta sker i slutna rum. För oss som tror på att det går att återvinna demokratin borde TTIP och ISDS – klausulen vara en mycket viktig fråga att sätta oss in i. Det är nu det gäller innan det är för sent.

Att ägna lite tid åt nedanstående källor skadar inte. De representerar helt olika synsätt. Det behövs inte många minuters läsning för att inse vilka intressen som de olika bloggarna stöder. För att delta i debatten är det lika viktigt att sätta sig in i båda ståndpunkterna, tycker jag.

http://ttippen.se/about-this-blog/

och

http://isdsbloggen.se/ombloggen/

Jag skriver också:

  • Roger Dahl Jag var på möte med Carl Schlyter för en tid sedan och insåg då – i än högre grad än tidigare – vilken oerhört viktig fråga detta är för demokratin.
  • Roger Dahl Mycket glädjande att den nu åtminstone börjar komma upp på dagordningen i lite bredare sammanhang.

 

Hänvisar till Anders Lindbergs artikel i Aftonbladet: ”Ett globalt förbud mot vänsterpolitik.
http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/anderslindberg/article18013503.ab

Hänvisar även till Katrine Marçal:s artikel:

http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/katrinemarcal/article19755773.ab

och till frihandelsbloggen:

http://www.frihandelsbloggen.se/2014/11/04/republikaner-ger-okat-hopp-for-ttip/

www.svt.se/opinion/lobbyister-inom-eu-hotar-demokratin

och skriver:  EU får alltmer makt över våra liv. Vilka är det då som bestämmer i EU?
och hänvisar till:  www.svt.se/opinion/lobbyister-inom-eu-hotar-demokratin

Min kommentar över det ekonomiska och politiska läget är sedan:

Den stora och avgörande frågan är:

Vad kan vi göra åt detta? Hur ska vi hitta en någorlunda realistisk väg på bort från nyliberalismen och den makt som idag ligger i en liten grupps händer och gör att vi – världen över – lever i plutokratier – där penningen styr – snarare än i demokratier?

Plutokratierna har bara lite olika ansikten.

Våra valda representanter får inflytande och makt bara om de anpassar sig till de rådande förhållanden som gäller på den internationella scenen.

Det är först då som våra valda representanter anses vara ansvarsfulla, konstruktiva och verklighetsförankrade.

Men dessa valda ansvarsfulla, konstruktiva och verklighetsförankrade representanter och de ekonomiska maktcentra som styr dom håller på att utplåna oss som art.

Hur ansvarsfullt och konstruktivt är det?

Vi behöver inte nya partiprogram eller andra tjusiga fraser. Det befintliga är fullt tillräckligt.

Vi behöver hitta konkreta och realistiska sätt att stega oss ut detta elände. Snart är det för sent. Då är drömmen om en socialt rättvis och demokratisk värld ett minne blott.

Då hjälper inte tjusiga fraser och formuleringar.

Frågan är: Hur ska vi hitta några rimliga luckor i den massiva motståndssköld som makten visar när det gäller att hitta förändringar som leder till en hållbar värld.

Hur ska vi kunna hitta vägar att gå från prat till verkstad?

Jag följer upp detta med:

” Jag tror inte att Mikael Damberg är någon ondskefull typ. Jag tror inte heller att vår partiledning är ondskefulla nyliberaler. De har bara så intensivt svårt att hitta en rimlig väg ut ur det elände som vi alla sitter fast i vilket vi vill eller inte.

Det är inte nog med att riksdagen idag domineras av högerkrafter.

För att skapa förändringar i den nuvarande strukturen krävs internationellt nytänkande. Sverige har mycket svårt för att inte säga omöjligt svårt att agera strukturellt i en sammansatt och ekonomiskt integrerad värld.

Vill vi vara medskapare till det nytänkande som är så oerhört nödvändigt måste vi inse detta. Det går inte att se Sverige som en isolerad ö.

Då är vi snarare en del av problemet än att vara lösningen på spåren. ”Vänstern” lider av detta idag och har därför ingenting radikalt att föreslå.

Istället ägnar sig ”vänstern” åt att –  i alltför hög utsträckning – kritisera enskilda personer och tror att det är där skon klämmer. Det som behövs är ett strukturellt nytänkande och försök att hitta lösningar och dellösningar som leder åt rätt håll. Med andra ord till en mer ekonomisk , social och ekologisk hållbar värld.”

Detta arbete återstår dessvärre att göra.

Min vision är enkel. Jag vill vara med och medskapa ett samhälle på alla nivåer som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt ansvarstagande.  För att göra detta anser jag att det finns en hel del frågor som borde prioriteras.

Exempel på sådana frågor är exempelvis att:

– skaffa en bild över hur dagens värld ser ut och utifrån den se vad som i det korta   medellånga och långa perspektivet går att förändra, lokalt, regionalt, nationellt      och internationellt. Vi lever i en föränderlig värld, så denna bild måste hela tiden uppdateras

–  hårt driva frågor om välfärdens organisation och inriktning. En fråga som vi har    stor möjlighet att hitta förbättringar till redan i ett kort perspektiv

– återskapa arbetslivsinstitutet och förbättra forskning kring arbete och arbetsförhållanden

– föra ett samtal om vilken typ av samhälle vi vill utvecklas mot. Arbete, skola och välfärd kommer att påverkas av den bild eller vision vi har.

– skaffa oss kunskaper om hur TTIP och ISDS fungerar och vilka konsekvenser dessa får för oss. I vilken utsträckning fungerar TTIP och ISDS mot den vision av samhälle vi har?

–  skapa oss en förståelse för hur finanskapitalismen och den reala kapitalismen hänger ihop på en nationell och internationell nivå. Utifrån denna kunskap kan sedan en handlingsplan utarbetas, där det gäller att välja ”rätt krig”.  Att stånga pannan blodig mot övermakt gör ingen människa glad.

Annons