Referens böcker

Mats Alvesson, Tomhetens triumf, Atlas 2006Jürgen Habermas,

Den postnationella konstellationen. 1999.

Michel Foucault, Samhället måste försvaras. 2008

Annonser