Min bild

Annons

Manövrera sig i bloggen

Utöver denna blogg Globaliseringen 3.0 bygger jag:

För att komma till startposition tryck på ”Hem” eller på rubriken ”Globaliseringen 3.0”. Jag samlar inläggen i kategorier där flera av dessa är pärmar , som eventuellt kommer att ges ut i pappersformat eller som e-bok.

Z används enbart som ett sorteringsbegrepp för att dessa kategorier ska komma sist och pärmarna först.

Kategorierna fungerar  som sortering för tankar och idéer som jag tycker är viktiga för att förstå dagens globalisering.För att förstå dagens globala värld gör jag bakåtblickar och stannar sedan upp i nuet. Jag söker trender eller ännu mer megatrender för att spana in i Globaliseringen 3.0  – 2025.

Sidorna är under uppbyggnad och kommer att stegvis växa fram.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.