Låt Rio inspirera!

”I spåren av finans- och eurokrisen står inte de gröna frågorna särskilt högt på beslutsfattarnas dagordning. Ändå är det just sambandet mellan miljö, ekonomi och demokrati som ter sig alltmer akut att inse – för jordens och allas vår överlevnads skull.

I morgon börjar FN:s stora miljömöte i Rio. Det är 20 år sen sist. Riomötet 1992 blev en avgörande milstolpe i det globala miljöengagemanget bland politiker, företag och folkrörelser.”

Det skriver Helle Klein i Dagens Arena tisdagen den 19 juni 2012.

Läs vidare:

http://www.dagensarena.se/ledare/lat-rio-inspirera/

Det har tyvärr gått sådär för mänskligheten hittills att hitta samordnande lösningar för att rädda miljön och klimatet.Johan Rockström och Klas Eklund som båda sitter med i regeringens  framtidskommission skriver i DN:

http://www.dn.se/debatt/varlden-har-backat-fran-ambitionerna-for-40-ar-sen

 

Annons

Framtidskommisionen

Regeringen tillsätter framtidskommission

I dag presenterade statsminister Fredrik Reinfeldt, utbildningsminister Jan Björklund, näringsminister Annie Lööf och socialminister Göran Hägglund regeringens framtidskommission vid ett seminarium på Blackebergs gymnasium i Stockholm.

http://www.regeringen.se/sb/d/14149/a/180512

Framtidskommissionen:  

http://www.regeringen.se/sb/d/15368

Fyra utmaningar – fyra utredningar

Regeringen har identifierat fyra utmaningar som Framtidskommissionen kommer att titta närmare på. Utifrån dem kommer det att tillsättas fyra framtidsutredningar inom ramen för kommissionens arbete. Partiledarna i regeringen får särskilt ansvar för att koordinera och följa varsin utredning. Framtidskommissionen ska också aktivt bjuda in medborgare från hela Sverige för att höra deras synpunkter på framtidens Sverige.

http://www.regeringen.se/sb/d/15372

Klas Eklund – ett modernt grönt folkhem.

http://www.regeringen.se/sb/d/15922/a/186564

Framtidskommissionen och blogg

http://www.framtidskommissionen.se/