Bankerna och räntan

Systemfel i regeringens politik

Publicerad: 2012-02-02 16:10

KRÖNIKA: Regeringen driver politik på två områden i klar motsättning till varandra. I den offentliga sektorn får privatkapitalet härja fritt medan finansmarknaden ska detaljstyras. Det är virrigt och ogenomtänkt, skriver Villy Bergström.

Regeringen driver politik på två områden i klar motsättning till varandra. Det gäller den offentliga sektorn och det gäller finansmarknaden. I det första fallet är det fråga om en utpräglad liberal politik med avregleringar och marknadslösningar, i det andra är man inne på regleringar och dirigism.

På det offentliga området har regeringen med iver fullföljt de avregleringar och utförsäljningar av offentliga institutioner och verksamheter som socialdemokraterna inledde.  Det har gått längre än i något EU-land. Och det har varit med svaga restriktioner.

I den processen har regeringen skapat uppenbara systemfel. Ett vanligt varuproducerande eller tjänsteproducerande företag har många möjligheter att förbättra vinsten. Det gäller att ta fram skalfördelar genom att öka produktionsvolymerna, lansera nya produkter, vidga verksamheten till nya marknader och rationalisera genom kostnadsnedskärningar.

Ett företag som vinner en så kallad offentlig upphandling av offentlig verksamhet har ett givet mandat att producera tjänster, kringgärdade av villkor. Privatiseringarna är, av uppenbara skäl, dömda att medföra problem.

Företagen vinstmaximerar, det är deras syfte. De som får köpa offentliga inrättningar har bjudit högst, (när de inte slumpats bort till anställda, ungefär som i Ryssland på 90-talet). Sedan skall de driva företagen inom den begränsning som ges av anslag från det offentliga med givna ramar för verksamheten.

Det enda de kan göra för att få upp vinsterna är att minimera kostnaderna. Det går inte att expandera eller hitta nya produkter att bjuda ut, som på vanliga marknader. I stället blir det besparingar genom dålig mat till patienterna, personalminskningar i vården, skolor med okvalificerade lärare, utan bibliotek och gymnastiksalar, samt avancerad skatteflykt. Privatiseringen medför ett systemfel.

På finansmarknaden är regeringens beteende annorlunda. Under hösten kritiserades bankerna för att deras räntabilitetskrav är för höga. Samtidigt kräver regeringen att bankerna skall bygga upp sitt eget kapital, till och med mer än vad som ser ut att följa av Basel III-reglerna, för att undvika att skattebetalarna återigen skall tvingas gå in med pengar för att rädda systemet. Dessutom vill regeringen, av samma skäl, att bankerna skall vara återhållsamma med utdelningar och bonusar.

Affärsbankerna har haft allt större svårigheter att, till stigande kostnader, finansiera sig på den europeiska interbankmarknaden, vilket är nödvändigt för utlåningen. Inlåningen räcker inte. Så kom då Riksbankens senaste räntesänkning som en skänk från ovan. Finansieringen skulle bli litet billigare. Det kunde bli en lättnad som skulle bidra till förstärkningen av det egna kapitalet.

I det läget inleder regeringen en kampanj mot affärsbankerna för att de inte följde Riksbankens räntesänkning med lägre utlåningsräntor. Bankerna kröp alla till korset och sänkte utlåningsräntorna (med risk för tilltagande bostadsbubbla).

Det enda man kan säga om regeringens politik är att den är virrig och svårgenomskådad för att inte säga motsägelsefull, resultatet av ogenomtänkta utspel. Har den borgerliga regeringen gått in för privatkapitalism i offentliga verksamheter och fransk dirigism och planhushållning när det gäller bankerna?

Villy Bergström återkommer en gång i månaden med en gästkrönika på placera.nu. Han är docent i nationalekonomi och har varit vice Riksbankschef. Han är socialdemokrat.

Villy Bergström Villy Bergström
redaktionen@placera.nu
Mer av Villy Bergström

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s