Från ökade klyftor till ökad jämlikhtet – en debatt med utgångspunkt från Wilkenson&Pickets bok Jämlikhetsanden

I Facebookgruppen ”Nu räcker det! Ett upprop mot de ökande klyftorna!”  skapade jag ett inlägg den 22 juli 2012.  med följande ordalydelse:

”I den här gruppen är vi säkert mycket överens om att alliansens politik lämnar en hel del i övrigt att önska sig. Där har vi antagligen en gemensam nulägesbeskrivning. Det är också antagligen orsaken till att vi är med här.

I denna grupp blir vi mer och mer påminda om hur illa det går för de svaga och de som känner sig obehövda i samhället och illa behandlade av politiker. Det är självklart viktigt att påtala brister med den förda politiken.

Men alliansens politik har många vinnare. Alla som har ett någorlunda välavlönat arbete har fått ren rejäl skattesänkning som kan användas för att sätta lite extra färg på tillvaron. Man behöver inte tjäna > 50000 i mån för att känna av allianspolitikens positiva effekt i plånboken. Det räcker med att tjäna hälften för att det ska synas i plånboken.

Alliansens smarta politik att hitta den stora skillnaden mellan de som jobbar och de som är bidragsberoende har uppenbarligen varit framgångsrik. Många människor tycker uppenbarligen att det är bra att det ska löna sig att arbeta. Vilka i denna grupp tycker något annat? Ska det inte löna sig att arbeta?Tricket som S nu letar med ljus och lykta för att hitta är hur man ska nå en del av denna grupp med ett budskap som går fram till en mycket ekonomiskt gynnad medelklass. Om inte lär vi inte få något skifte 2014. Det här måste även alla vi som läser i detta forum ta till oss. Det är förståeligt att peka på brister,men vi måste även mentalt börja ta steget vidare.Nästa steg måste vara att hitta ett nytt läge. Hur vill vi ha det istället? Det enkla är då att säga att vi vill ha det som innan alliansen inträdde på arenan 2006. Men det går ju inte att skruva klockan tillbaka. Det går heller inte att hoppas att vi ska hitta fram till en politik som var före den stora saneringen som S genomförde på 1990-talet.Här måste vi bli lite mer konstruktiva och hjälpas åt att formulera alternativa synsätt. Det är möjligt att medelklassen har blivit mer egoistisk. Men hur ska vi då formulera oss för att bryta detta?

Om vi tycker att det är för bedrövligt med fas 3. Hur vill vi ha det istället? Om vi tycker att medelklassen är egoistisk och bara tänker på sitt måste vi föregå med gott exempel och tänka i lite större banor. Det räcker inte bara med att formulera problem, vi måste också börja formulera lösningar.

I den här tråden har vi alla möjligheter att hitta på förbättringsåtgärder. Hur vill vi ha det och hur ska vi se till att det finns pengar till det? Det är just den frågan Fredrik Reinfeldt kommer att ställa: Hur tänker ni er att finansiera detta?

Utan svar lär vi inte vinna över den medelklass som litar på alliansens ekonomiska politik för närvarande. Syftet med den här tråden är inte att vi ska bli överens om en agenda. Syftet är istället att vi ska börja att se till både problem och lösningar.

Hälsar Roger Dahl
Aktiv socialdemokratisk gräsrot på Södermalm i Stockholm.

Den 24 juli 2012 skrev jag en kommentar till ovanstående:

Som jag ser det hänger allt ihop. Ska vi vara medskapare till en bättre värld måste vi börja träna upp oss på att se helheter. Vi måste försöka se att det finns en skog och inte bara en massa träd.

Utan ett sådant synsätt kommer det bli mycket svårt att hitta praktiska lösningar för att minska klyftorna i världen idag. Samma sak gäller för att minska klyftorna inom alla nationalstater. Det gäller naturligtvis även för klyftorna i Sverige. Vi måste våga tänka utanför ramarna och hitta nya lösningar på morgondagens problem.

Utan en vision om framtiden blir politiken grå sa Olof Palme på 1960-talat. Utan att ha en samlad vision för vårt tänkande blir det mycket svårt att överhuvud taget hitta några lösningar till dagens mycket stora utmaningar.

Min förhoppning är att alla som känner att man nu börjar bli lite starkare och orkar engagera sig för annat än sina egna problem vill vara med och bidra i detta samtal. Att orka komma ur sin egna bekymmer, åtminstone ibland, tror jag i sig kan vara hälsobringande. Hoppas att det är fler än jag som ser det på det viset.

9 tankar på “Från ökade klyftor till ökad jämlikhtet – en debatt med utgångspunkt från Wilkenson&Pickets bok Jämlikhetsanden

 1. Kommentar 1:
  S är ett brett parti. Inom S ramar finns diverse olika uppfattningar. Det är, tycker jag, i grunden ett sundhetstecken. Jag som gräsrot på Södermalm kan naturligt inte uttala mig om vad 100.000 medlemmar tycker och tänker. Jag kan bara representera mig själv. Men jag följer debatten och drar slutsatser av den. Det skulle förvåna mig mycket om det inte finns s-medlemmar som vill gå ur EU idag.

  En vanligare uppfattning som exempelvis Leif Pagrotsky står för är att det finns stor risk för att EU samarbetet kan braka samman om eruon inte klarar av att fungera som valuta. Om euron och EU projektet skulle braka samman kommer det självklart innebära stor turbulens för hela världsekonomin. Kina är en av de stora påhejarna till euron eftersom de vill ha alternativ till dollarn.

  Att å andra sidan hålla sig kvar i en euro som uppenbarligen inte fungerar idag utan att införa mer överstatlighet – flytta mer av beslutsprocessen till Bryssel, kommer att göra att Europa kommer att fortsätta sin ökenvandring i många år till.

  Valet står med andra ord mellan pest och kolera. Jag tror att han har fångat upp en rimlig men dyster framtidsbild för Europa i sin helhet.

  Min egen uppfattning är att Sverige måste fokusera på handel med tillväxtländerna för att vi ska ha en chans att behålla den välfärdsstat som vi redan nu ser börjar rämna i sömmarna. Europa kommer troligen att ha stora problem under en rad år. Det är också vad våra stora företag gör idag. V i är väl exponerade mot Kina, Indien, Brasilien osv.

  Vi har vant oss att se att välfärden är en rättighet som vi måste värna till alla pris. Jag instämmer självklart i det. Men lyckas inte Sverige klara sig i den allt mer globalt hårdnande konkurrensen kommer vi helt enkelt inte ha råd att behålla den välfärd som vi har vant oss med.

  Det är den spelplan som både Svenskt näringsliv, alliansen och oppositionen måste förhålla sig till. Det är även det vi måste förstå när vi talar om välfärden och dess utformning. Allt hänger ihop.
  July 23 at 1:13am · 2012

 2. Kommentar 2:
  Jag tror att det är sannolikt att S bestämmer sig för att lämna EU. Det är mer sannolikt att EU i dess nuvarande form kommer att tvingas till förändringar. Om vi tittar på den nedrustning av välfärdsstaterna som pågår i Grekland, Spanien, Italien, Portugal, Irland och Storbritannien är vi nog trots allt glada över att befinna oss i Sverige.

  Ytterligare nedskärning av välfärden i dessa länder kommer med all säkerhet skapa än större spänningar än vi ser idag. Det kan ibland vara nyttigt att lägga vårt eget eländes elände på hyllan en stund och se oss om i världen.
  July 23 at 1:35am ·

 3. Kommentar 3

  Även om jag är socialdemokrat tror jag inte att alla problem med dagens värld kommer att lösa sig bara för att vi får en S-ledd regering 2014. Jag tror att det är dax för oss att börja formulera egna idéer om hur vårt framtida samhälle skulle kunna gestalta sig utan att för den skull låsa sig vid partipolitiska ramar. Ska vi kunna få ett bättre samhälle imorgon är det idag vi måste formulera idéerna om hur det ska kunna se ut. Hur ska vi skapa ett samhälle där klyftorna minskar och inte ökar?

  Utan en vision om morgondagen blir det svårt att hoppas på en bättre värld.
  July 24 at 12:30am

 4. Kommentar 4:
  Roger Dahl: Det finns självklart politiker vi tycker bättre och sämre om. Men jag hoppas att i denna tråd ska framtona en mer optimistisk anda om hur vi skulle vilja se ett ett framtida samhälle oavsett vilka partipartipolitiska sympatier vi har. Det är naturligtvis viktigt att kritisera det vi inte tycker om, men jag skulle önska att vi fick en balas på det hela så att vi även börjar tala om hur vi vill ha det? Hur ska vi skapa framtidens samhälle NU så att klyftorna i samhället minskar och inte ökar?

  Hur ska vi kunna få upp jämlikheten på agendan igen? Vad menar vi när vi säger att vi vill ha ett mer jämlikt samhälle? Varför har ojämlikheten ökat i hela västvärlden? Vad kan vi göra för att ändra denna agenda? Hur ska vi skapa ett mer hållbart socialt , ekonomiskt och ekologiskt samhälle? Hur ska vi skapa ett mer motståndskraftigt samhälle? Hur ska vi kunna ändra agendan så att det blir mer verkstad än prat? Det är frågor av den här typen jag hoppas på att vi kan samtala om.

 5. Kommentar 5:

  Som jag ser det hänger allt ihop. Ska vi vara medskapare till en bättre värld måste vi börja träna upp oss på att se helheter. Vi måste försöka se att det finns en skog och inte bara en massa träd.

  Utan ett sådant synsätt kommer det bli mycket svårt att hitta praktiska lösningar för att minska klyftorna i världen idag. Samma sak gäller för att minska klyftorna inom alla nationalstater. Det gäller naturligtvis även för klyftorna i Sverige. Vi måste våga tänka utanför ramarna och hitta nya lösningar på morgondagens problem.

  Utan en vision om framtiden blir politiken grå sa Olof Palme på 1960-talat. Utan att ha en samlad vision för vårt tänkande blir det mycket svårt att överhuvud taget hitta några lösningar till dagens mycket stora utmaningar.

  Min förhoppning är att alla som känner att man nu börjar bli lite starkare och orkar engagera sig för annat än sina egna problem vill vara med och bidra i detta samtal. Att orka komma ur sin egna bekymmer, åtminstone ibland, tror jag i sig kan vara hälsobringande. Hoppas att det är fler än jag som ser det på det viset.

 6. Kommentar 6:
  Det jag försöker säga är att det är ett bra första steg att tala om hur vi inte vill ha det. Men det förändrar inte världen. Det förändrar inte att klyftorna i Sverige och i världens alla länder ökar.

  Det är först när vi börjar tala om hur vi vill ha det som vi kan börja hitta lösningar till dagens prekära situation. Det är först då som vi tillsammans kan hitta nya lösningar på dagens och framtidens utmaningar. Det gäller såväl i stort som i smått.

  Jag är inte alls säker på att S är den kraften som har lösningar på morgondagens problem. S har historiskt spelat en viktig roll för att skapa ett mänskligare samhälle. Men de som vill spela en viktig roll i framtiden, måste redan idag börja formulera realistiska alternativ till och lösningar på dagens och morgondagens utmaningar. Här kan vi alla bidra. Det är bara att sätta igång. Vad väntar vi på?
  July 24 at 2:28am

 7. Kommentar 8:
  När inläggen i denna viktiga grupp i så hög grad koncentreras till att kritisera nuvarande regeringspolitik och mycket lite krut läggs på att hitta alternativa positiva förslag till den politik som vi tycks vara överens om inte är bra, blir det en slagsida. En grupp som fastnar i kritik blir tillslut en kritik – och gnällgrupp där stämningen gruppmedlemmarna emellan också kan bli mycket spänd och aggressiv.

  I flera trådar har jag föreslagit att vi måste ta steget från en ensidig kritik av det bestående till formulera ett nytt läge. Vad vill vi istället?

  Vi kommer naturligtvis inte tycka lika om vad som behöver göras. Vi kommer säkert inte heller att kunna hitta en vision som alla kan enas omkring. Men det är ju själva debatten och demokratins djupaste mening. Vi talar om vad vi tycker och får räkna med att andra tycker annorlunda.

  Jag har arbetat som projekt – och förstudieledare under många år av mitt tidigare arbetsliv. Grupper som är överens om att saker och ting inte är tip-top som det är är en första förutsättning för att ha en vilja att hitta förändring.

  Men nästa steg måste bli att acceptera att vi tycker lite olika och att det är sprängkraft i det. En grupp där alla tycker helt likadant tappar dynamiken och den riskerar att stagnera och kommer inte att kunna vara samhällsförändrande.

  Därför tror jag inte att det är någonting att oroa oss alltför mycket över. Att vara med i en grupp som denna har naturligtvis olika mening för olika människor.

  Att få råskälla av sig om det orättvisa samhället kan vara ett första steg att ta sig ur en deppig och handlingsförlamad situation. Men sedan måste vi hjälpas åt att lyfta gruppen till att föra ett samtal där vi tillsammans vidareutvecklar vår kunskap om samhället.

  I färskvarusamhället har vi tappat bort den historiska tillbakablicken som kan ge perspektiv. Vi har därför mycket svårt att förstå oss på samtiden, NUET, och har ännu svårare att kunna vara medskapare om en vision om ett bättre samhälle. Det samhället menar jag måste bäras upp av de klassiska värdeorden frihet, jämlikhet och solidaritet, men måste också kompletteras med ett långsiktigt socialt, ekonomiskt och ekologiskt tänkande.

  För att vara medskapare till detta nya samhälle krävs mer än ”Oneliners” på Facebook. Vi måste återigen starta ett folkbildningsarbete som en gång arbetarrörelsen gjorde med ABF och studiecirklar och seminarium. Min rekommendation är i första hand att gå med i redan etablerade grupper och partier. Att hoppas på att gräset ska vara grönare på andra sidan och skapa nya grupper är en from förhoppning.

  Självklart kan det ibland behövas förnyelse. Olika grupper, såväl virtuella som irl kan vara mycket hälsobringande. När miljörörelsen växte fram var det naturligt med ett parti för att kanalisera dessa tankar. Risken med att bilda nya partier är att det splittrar mer än gör nytta. FI tycker jag är ett exempel på splittringen. Trots att jämställdhetsfrågan är mycket viktig är det tveksamt om jämställdheten verkligen tjänar på att FI tar röster från de etablerade partierna. Men det kan naturligtvis visa sig att FI kommer att spela en större roll i framtiden. Det är lätt att ställa sig vid historiens slut.

  Men oavsett organisationsform behöver vi alla kunskaper och bildning. Särskilt det sistnämnda börjar bli en bristvara i vår sköna nya värld.

  I boken ”Jämlikhetsanden” påvisar författarna att mer jämlika samhällen nästan alltid är bättre samhällen. Det här är ett mycket bra argument som vi kan använda för att få mer oss delar av de 2/3-delarna av Sveriges befolkning som har fått det materiellt bättre med alliansens förda politik. http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?search_word=J%E4mlikhetsanden++&gclid=CP-GjaqT17ECFY0tmAodYWkAiw

  Jag hoppas att många läser den boken och hjälper oss att skaffa oss goda argument för att övertyga grupper i samhället att jämlika samhällen skapar mer tillit människor emellan och kriminaliteten minskar.

  Ni som läst boken kan väl tala om vad ni tyckte om den. För att lyckas med att skapa opinion och nå andra grupper än de som är de drabbade gäller det att vi har en bra grund att stå på. Det får vi inte genom att enbart skälla på Alliansen.

  För att lyckas måste vi börja vara språkrör för solidaritet och använda folkbildningen som vapen. Genom att lära oss mer har vi större möjlighet att påverka andra. Bara ilska biter inte för att övertyga den medelklass som vi måste nå för att det ska bli en förändring 2014.
  jämlikhetsanden – Böcker – Bokus bokhandel
  http://www.bokus.com
  Böcker som matchar sökning ‘jämlikhetsanden’ i Bokus bokhandel, t ex Jämlikhetsa…See More

 8. Kommentar 9:
  Marina Thingvall Mycket bra skrivet!
  Wednesday at 7:38am · Unlike · 1
  Monica Armini Ja, jag läste den på engelska (The Spirit Level) för några år sedan. Väldigt intressant att se hur jämlikhet gynnar alla delar av samhället. Det borde alltså vara en skrift som är precis lika intressant för alliansens väljare. Hela poängen är ju att HELA samhället gynnas av minskade klyftor. Även de mer välbärgade.
  Wednesday at 10:27am · Unlike · 1
  Roger Dahl Tack Marina och Monica. Jag hoppas att vi tillsammans kan hjälpas åt att ta nästa kliv framåt för att medverka för att skapa ett mer jämlikt samhälle. För att nå dit måste vi vända på skutan och tala mindre om vad vi inte vill och tala mer om vad vi faktiskt vill. Hur vill vi att vårt samhälle ska se ut? Utan positiva visioner falnar glöden även hos den mest hängivna motståndaren mot klyftor i Sverige. Vi måste börja börja tala om hur vi vill att ett solidariskt och jämlikt samhälle ska se ut. Frågan är: Hur kan vi själva vara med och bidra till ett mer solidariskt och jämlikt samhälle?

  För er som har taskig ekonomi eller inte orkar tröska er igenom 273 sidor ”Jämlikhetsanden” finns ett enklare och billigare alternativ. Karneval förlag och LO-distriktet i Stockholms län har gett ut en liten pedagogisk skrift som är baserad på Jämlikhetsanden: ”Ojämlikhet skadar allvarligt dig själv, dina barn och landet där du bor i, en skrift om jämlikhetsanden”. Häftet är på 20 sidor.

  För mer information om skriften hänvisas till LO-distriktet i Stockholms län. Mailadress: k-g.westlund@lo.se
  Västmannagatan 4
  111 24 Stockholm
  tel: 0702-997259

  Häftet får man köpa till självkostnadspris 6kr/st. Hur det är nu vet jag inte. Det här var några år sedan. Häftet gavs ut till valrörelsen 2010.

  Jag kommer under denna tråd ta upp valda delar av det som skrivs i texten i häftet och i boken ”Jämlikhetsanden” på min blogg och lägga länkar till denna tråd.

  Jag tror inte att varken LO-distriktet eller Karnevals förlag har någonting emot det. Det borde ligga i deras intresse att budskapet sprids.

  I vårt färskvarusamhället där media hjälper till att skapa ett samhälle där bäst före datum för samhällsfrågor sätts på månadsbasis och i bästa fall med något års hållbarhet försvinner viktiga frågor snabbt i glömska.

  För oss i den här gruppen kan det väl inte finns någon som tycker att jämlikhetsfrågan redan är löst och inte behöver vidare samtal och debatt. Det gäller då för oss att hålla debatten levande och vidareutveckla den.

  Jag hoppas innerligt att många vill vara med och samtala i denna tråd om ett mer jämlikt samhälle och hur vi ska nå dit. Att hoppas och tro att det räcker med att alliansen förlorar valet 2014 tror jag tyvärr är att förenkla frågan.

  På sidan 1 i LO-distriktets skrift får vi reda på:
  ”Ojämlikheten ökar snabbt i Sverige. Den långsiktiga trenden har gått mot ökad ojämlikhet ända sedan ungefär 1980-talet. Under 2000 talet har ökningen accelererat. bara mellan 2002-2007 ökade den s.k Gini- koefficienten med nästan 20 procent. ”

  Under den här tiden har S haft regeringsmakten en angörande del av tiden. Så frågan gäller inte bara att avsätta Fredrik Reinfedt. Vi måste även driva ett gräsrotsarbete för att påverka hela den politiska spelplanen.

  Om ginikoefficienten skriver ”Jämlikhetsanden” sid 28. ”Om alla inkomster gick till en person (maximal ojämlikhet) och ingen annan fick någonting skulle ginikoefficienten vara lika med ett. Om inkomsten delades jämlikt och alla fick exakt lika samma belopp skulle ginikoefficienten vara lika med noll.

  Jag kommer som sagt att komma tillbaka i denna tråd med länkar till min blogg och hur vi tillsammans ska kunna skapa ett mer jämlikt samhälle.

  Men det finns ingen anledning att vänta på det. Alla ni som läst jämlikhetsanden eller hittat liknande material som pekar på det hälsobringande med jämlika samhällen, hjälp till och sprida den informationen under denna tråd.

  KG Westlund kom och talade om häftet för oss när vi körde studiecirkel om Jämlikhetsanden. Han visade vara en riktig eldsjäl som verkligen brann för jämlikhetsfrågorna och skulle vara kul att ha med i gruppen. Ett tips till dig Stefan Nordqvist. Är han kanske redan med?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s